Vestfold-slekt

Ekstraskatt 1762-1772

Ekstraskatten ble innført ved forordning 23. september 1762 som blant annet bestemte at sogneprestene skulle utarbeide manntall over alle personer over 12 år. Ved forordning 14. november 1772 ble ekstraskatten omgjort til en såkalt frivillig skatt. Manntallene for de 2-3 første årene er de mest innholdsrike fordi flere grupper etter hvert ble fritatt for denne skatten. Det ble også utarbeidet til- og avgangslister i tilknytning til manntallene.
Manntall for Jarlsberg grevskap er bare delvis bevart.
Mer informasjon:


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt