Vestfold-slekt

Sølvskatt 1816

I forbindelse med at Norges Bank ble etablert i 1816, ble et tvunget aksjeinnskudd på 2 millioner speciedaler utliknet på landets formuer. Sølvskatten 1816 er det vanlige navnet på dette innskuddet
Mer informasjon:


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt