Vestfold Roots

Skifter i Jarlsberg grevskap

Skifteregister Søndre Jarlsberg
Databasene bygger på registeret som er utarbeidet i mikrofilm HF2287 og som dekker perioden 1700-1841. Enkelte kontroller mot originalskiftene er foretatt. Det er flere lakuner i skifteprotokollene, i første rekke for årene 1717-24, 1727-29 og 1767-77. Person- og stedsnavn er normalisert.
  • Sem (Registration in progress)
  • Stokke 1700-1766
  • Åsgårdstrand (Registration in progress)
Registreringssentral for Historisk Data har lagt ut skifteregister for Søndre Jarlsberg sorenskriveri for perioden 1828-1846.
Egil Theie has registered probate extracts from Stokke and Andebu 1700-1755

Probate register Nordre Jarlsberg
Registreringssentral for Historisk Data har lagt ut skifteregister for Nordre Jarlsberg sorenskriveri for perioden 1846-1867.

Probate register Tønsberg and Holmestrand
Statsarkiveti Kongsberg har lagt ut skifteregister for Tønsberg by med Holmestrand for perioden 1696-1801 (Holmestrand til 1782).

Vestfold Roots | Links | Contact