77. Bals-Borge.

     Navnet uttales ba'llsbørje. Skriftformer: i D. N. XI s. 52 i Bardaborghom, i Rødeboken s. 19 i Barda Borghum og s. 283 Bardabergh. 1668 Bals-Borge og 1723 Boelsborg. Første led Bals kan muligens være et mandsnavn Baldrekr.
     Skyld. 1661 5 pd. smør. 1668 4 1/2 pd. smør.
     Eiere. Omkring 1600 eier brukeren 4 pd. smør i Bals-Borge. Restparten paa 1 pd. tilhører Vor Frue Kirke. I 1661 gaar bondens part over til byborgeren borgermester Anders Madsen i Tunsberg. Madsens arvinger sælger ca. 1690 til mad. Toller, og fra hendes arvinger gaar parten omkr. 1720 over til opsitterne. Kirken beholder sin part til henimot 1800.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 5 3 10 - -
1668 2 7 2 7 33 10 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 3 10 - 6 35 11 t. havre, 1/4 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 2 8 - - - 8 tønder.
1820 2 7 - - - 7 tønder.
1835 3 11 - 7 - 13 1/2 t. havre, 1/48 hvete, 1 byg, 13 t. poteter.
1865 3 15 - 12 - 13 t. havre, 1 1/2 hvete, 1 1/2 rug, 2 1/2 byg, 17 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Bøk til brændsel. Intet tjenlig rydningsland. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet. Middelmaadig jordart, temmelig viss til korn. Slette hus og gjerder; akeren god, engen skral. Middelmaadig havnegang. - 1803. Skog til gjerdefang, men ikke til brænde. Har havnegang. - 1820. Næsten ikke skog. God havn.

Brukere.

     Gregers er bruker fra 1617-27. - Amund 1628-32. - Paul 1634-49. Derefter Kristen Andersen, landrytter, fra 1657-89, fra 86 sammen med Jon Jørgensen. I 1690 var det brand paa Bals-Borge. Grannene ropte beboerne op, da loftet stod i fuld lue. Der blev bare reddet nogen sengklær. Uthusene blev berget. Jon Jørgesen gift med Ragnhild Pedersdtr. fortsætter at bruke gaarden og faar fra 1699 Jakob som medbruker. De blir sittende til 1712.
     I 1721 faar Anne Tollefsdtr. (gift med Haagen Erikssøn) auktionsskjøte paa Bals-Borge for 175 rdl. Samme aar sælger hun 1 pd. 6 mærker smør til Arne Mathissøn og i 1730 deler hun resten av gaarden mellem sønnene Gullik og Ole. Om Arne Mathissøns part vet vi bare at den 1760 blir solgt til Haagen Gullikssøn paa bruk 1. for 106 rdl.
Bruk 1. (2/3).
     Gullik Haagenssøn 1730-33. Født 1698, død 1733. Gift med Kirsten Jørgensdtr. To barn: 1. Haagen, se nedenfor. 2. Vivike, f. 1725. Efter Gulliks død giftet enken sig 1733 med Nils Andersen som nu overtok bruket og drev det til stedsønnen blev voksen.
     Haagen Gullikssøn 1751-83, søn av ovennævnte Gullik Haagenssøn. Født 1726, død 1789. Gift med Kristine Larsdtr., f. 1726, død 1789. Av ni barn vokste to op: 1. Kristine Marie, f. 1759. 2. Anders, se nedenfor. Haagen kjøpte som før nævnt i 1760 ogsaa Arne Mathissøns part, og han kom saaledes til at eie 2/3 parter av gaarden. I 1783 skjøter han til søn Anders for 180 rdl.
     Anders Haagenssøn 1783-1824. Født 1762, død 1824. Gift 1. 1787 med Kristine Hansdtr., f. 1765, død 1801; 2. ca. 1803 med Mari Gulliksdtr., f. 1776, død 1854. Otte barn (fire og fire): 1. Hans Kristian, se nedenfor. 2. Halvor, f. 1792, gift 1826 med enke Anne Sofie Andersdtr. Østre Borge, bor paa Ramsum. 3. Anne Kristine, f. 1798, gift 1833 med Anders Madsen Sørby. 4. Olea, f. 1801. - 5. Kristoffer, se nedenfor. 6. Gunhild Marie, f. 1813, gift 1834 med Rasmus Sørensen Vaarnes. 7. Anders, se nedenfor. 8. Maren Andrea, f. 1821.
     I 1802 sælger Anders havlparten av bruket til Mikkel Kristensen Vestre Borge. Den anden halvpart sælger enken Mari Gulliksdtr. 1834 til søn Kristoffer for 200 spd. og ophold.
     Part a.  Kristoffer Andersen 1834-64. Født 1804, død 1864. Gift 1835 med Anne Marie Andersdtr. Korterød. Fem barn: 1. Andrine, f. 1837, død 1849. 2. Anne Martine, f. 1839. 3. Helene Marie, f. 1845. 4. Kristian, se nedenfor. 5. Andreas, f. 1851.
     I 1864 fik enken Anne Marie Andersdtr. utskiftebevilling, og 1878 sælger hun til søn Kristian, f. 1848 for 4000 kr. og ophold.
     Part b.  Mikkel Kristensen 1802-ca. 10, betalte 960 rdl. for parten. Han var fra Melsom og gift 1802 med Gunhild Larsdtr. Tre barn: 1. Kristen, f. 1805. 2. Lars, f. 1810. 3. Hans, f. 1810 (Lars og Hans var tvillinger).
     Hans Kristian Andersen ca. 1820-ca. 30, søn av forannævnte Anders Haagensen og f. 1790. Omkring 1830 deler han parten mellem bror Halvor Andersen og Ditman Ditmansen. Halvors part blir ved auktion i 1889 solgt til skibsfører Tor Kristian Gulliksen for 7600 kr. Ditman Ditmansen overdrar 1850 sin part til Nils Jakobsen.
Bruk 2 (1/3).
     Ole Haagenssøn 1730-45, betalte 66 rdl. for bruket. Født 1688, død 1745. Gift med Karen Kristensdtr. Fire barn: 1. Maren, f. 1714. 2. Haagen, f. 1718, bor Sem paa Nøtterø. 3. Kristen, se nedenfor. 4. Gunder, f. 1725, bor Gipø paa Nøtterø.
     Kristen Olssøn 1745-88. Født 1722, død 1789. Gift 1758 med Mari Gulliksdtr., f. 1732, død 1781. Vi kjender fem barn: 1. Kari, se nedenfor. 2. Mari, f. 1763, gift 1784 med Hans Pedersen Søndre Borge. 3. Marte Maria, f. 1765. 4. Ole, f. 1768. 5. Gullik, se nedenfor. I 1788 deler Kristen bruket mellem svigersøn Ingebret Haavaldsen og søn Gullik. Ingebret som var gift med Kari Kristensdtr., f. 1761 solgte allerede 1790 til Gullik for 200 rdl.
     Gullik Kristenssøn 1788-1835 betalte faren 150 rdl. for parten. Født 1772, død 1835. Gift 1792 med Maria Hansdtr., f. 1769, død 1829. To barn: 1. Dorte, se nedenfor. 2. Kristine Marie, gift 1823 med Søren Svendsen Løken.
     Nils Jakobsen overtok 1836 bruket efter Gullik Kristensens død. Født 1789, død 1862. Gift 1817 med Dorte Gulliksdtr., f. 1795. Fire barn født paa Bals-Borge: 1. Hans Kristian, f. 1829, gift 1852 med Andrea Ditmandsdtr. f. 1828. 2. Gullik, f. 1833, gift 1861 med Cecilia Halvorsdtr. Hontvet, f. 1836. 3. Matias, f. 1835. 4. Kristen, f. 1839. I 1842 sælger Nils Jakobsen en part til Lars Kristian Matisen og en part til Kristian Olsen.


Innhold