62. Brensrød.

     Navnet skrives i Rødeboken: Brennissrudh og Brennisrud. Skriftformer: 1593 Brendzrøed, 1604 Brandzrødt, 1605 Brandzrød, 1668 Brendzrøed og 1723 Brentzrøed.
     Den gammelnorske form er Brennisrud. Første ledd er brennir, som betyr en brænder (f. eks. en kuldbrænder, saltbrænder) eller en rydningsmand som brænder skogen for at dyrke op jorden.
     Skylden var 1661: 6 pund smør og 1668 forandret til 5 pund.
     Eiere. I 1399 eier St. Olavs kloster i Tunsberg Brensrød. 1624 er gaarden bondegods, men gaar i 1661 over til byborgergods idet Kristen Murkassel kjøper den. Efter ham eier den kjendte assessor Nils Toller gaarden i mange aar. Senere eiere er bl. andre amtmand Tonsberg og oberstløitnant Schilling. Men i 1757 blir gaarden solgt til bønder, og siden er den bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 7 7 10 - -
1668 2 8 3 8 38 10 tøndesaa akerjord, 4 tøndesaa brak.
1723 2 10 - 5 36 6 t. havre, 1/8 t. blandkorn.
1803 2 6 - - - 8 tønder.
1820 2 5 - - - 5 tønder.
1835 4 9 - 12 - 12 t. havre, 1/4 rug, 1 byg, 18 t. poteter.
1865 3 16 - 9 - 12 t. havre, 1 3/4 hvete, 1 rug, 2 1/8 byg, 13 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Ingen skog eller rydningsjord; paalagt at plante humlehage. - 1723. Slet ingen skog. Gode hus. Her er ikke isaadd paa lang tid; engen er ogsaa slet. Sandig og skarplændt jord. - 1803. Ingen skog; skral havn; skarp jord. - 1820. Slet havn. Ingen skog. Skarp jord.

Brukere.

     Ola heter brukeren fra 1593 til 1634. - Halvor 1635-57. De to første aar driver han gaarden alene, men fra 1638 faar han Ola som medbruker. - I 1664 Knut Lauritssøn, f. ca. 1604 og Ola Kristofferssøn, f. ca. 1634. Ola fortsætter alene som bruker fra 1670-93. Fra ca. 1700-1715 staar vistnok gaarden øde. Hans Perssøn kommer saa ca. 1716.

Bruk 1. (1/2)

     Nils Jørgenssøn 1735-45. Født 1709, død 1745. Gift m. Marte Haagensdatter, f. 1702, død 1767. De hadde to barn: 1. Jørgen Nilssøn, f. 1728, død 1746. 2. Gunhild, se nedenfor.
     Lars Larssøn 1745-73, blev gift m. enken Marte Haagensdatter. De var vistnok barnløse. Lars drev hele bruket indtil 1762 da halvparten gik over til Hans Halvorssøn Rømminga som var gift m. hans steddatter Gunhild. 1773 sælger Lars til sin svoger Kristen Torssøn Rømminga den anden halvpart av bruket for 145 rdl.
     Hans Halvorssøn 1762-82. Var fra Rømminga og g. m. Gunhild Nilsdatter, datter av Nils Jørgenssøn, f. 1736. (Om barn se Rømminga).
     Halvor Hanssøn 1782-84, f. 1763. Overtok bruket efter moren i 1782, men solgte det 2 aar efter til Kristen Torssøn for 118 rdl. Kristen hadde i 1773 kjøpt Lars Larssøns part, og han blev saaledes eier av hele bruket.
     Kristen Torssøn 1773-ca. 1814. Født 1744, død 1830. Gift m. Berte Svendsdatter, f. 1767, død 1845. To barn: 1. Hans, se nedenfor. 2. Gullik, likesaa. 1792 kjøpte Kristen av Herman Nilssøn (bruk 2) 11 mærker smør for 114 rdl. Bruket blev delt mellem sønnene Hans og Gullik.
     Part a. Hans Kristensen 1814-30. Født 1793, død 1841. Gift 1814 m. Marte Marie Guttormsdatter Rusletvet. De hadde seks barn: 1. Guttorm, f. 1820, egtet 1843 Anne Helene Abrahamsdatter Daler. 2. Hans Kristian, f. 1824. 3. Berte Johanne, f. 1826, egtet 1861 Kristen Knutsen fra Tune. 4. Ola, f. 1828. 5. Gjertrud Marie, f. 1830, egtet 1858 Lars Larsen, møllersvend fra Sverige, bor Melsom. 6. Kristine, f. 1834.
     I 1830 overtok høker Kristian Villumsen fra Tønsberg bruket, men solgte det faa aar efter til Svend Kristensen som sælger det videre til Lars Torgersen for 700 spd. og ophold.
     Lars Torgersen 1837-49. Født 1801, død 1849. Gift m. Gjertrud Helene Jørgensdatter. Tre barn: 1. Hans Kristian, se nedenfor. 2. Helene Marie, f. 1833, egtet 1856 Hans Kristian Larsen Søndre Holt. 3. Trine Lovise, f. 1841, egtet 1864 Kristen Abrahamsen Østre Borge.
     Efter mandens død drev enken gaarden endel aar alene, indtil hun 1860 sælger til sønnen Hans Kristian Larsen.
     Hans Kristian Larsen fik 1869 skjøte av moren for 1000 spd. og ophold. Født 1830 og g. m. Karoline Mathilde Larsdatter. Fire barn: 1. Lotte Amalie, f. 1858. 2. Elisa, f. 1863. 3. Kristen Manuel, f. 1867. 4. Karl Ludvig, f. 1870.
     Part b. Gullik Kristensen, fik skjøte efter faren. Født 1795 og gift 1. 1833 m. Ingeborg Jakobsdatter Aamot, f. 1785, død 1853; 2. m. Anne Marie Torgersdatter Oserød. I 1824 solgte han bruket til broren Hans Kristensen for 600 spd., men 1837 kjøper han en part paa 10 mærker av Lars Torgersen for 300 spd. 1875 skjøter han imidlertid parten til Thorvald Jørgensen for 700 spd.
     Guttorm Hansen 1831-ca. 72, fik skjøte paa resten av bruket, 20 mærker, av Kristian Villumsen for 350 spd. Gift m. Olea Marie Larsdatter, f. 1796, død 1862. De hadde et barn, Karen Andrea, f. 1836, og hun fik 1872 skjøte paa parten for 585 spd.

Bruk 2. (1/2)

     Hans Taraldssøn 1755-64, fik 1755 bygselseddel paa bruket av løitnant Duus. Han var gift med Inger Hansdatter. De hadde to barn: 1. Maren, f. 1752. 2. Anne, f. 1756.
     Lars Amundssøn 1766-78. Gift med Marte Bentsdatter. Fem barn: 1. Anne Marie, f. 1757. 2. Hans Kristian, f. 1764. 3. Andreas, f. 1770, tjener paa Deie-Borge. 4. Anne Johanne, f. 1771. 5. Benedikte Kristine, f. 1773. Lars var oprindelig urmaker, men han klarte sig ikke videre godt, for ved skifte efter ham ser vi at boet var fallit.
     Hans Anderssøn 1778-82, var fra Tuten-Borge. Fik 1778 auktionsskjøte paa bruket for 236 rdl. Han solgte imidlertid allerede 1782 til Anders Larssøn som igjen samme aar solgte til Ola Larssøn Stangeby. Ola Larssøn sat heller ikke længe med bruket idet han 1783 sælger til Jakob Nilssøn.
     Jakob Nilssøn 1783-87, var fra Tem i Sem. Født 1730, død 1795.
     Herman Nilssøn 1787-94. Gift 1790 m. Helvig Hansdatter. De hadde to barn: 1. Gunhild, f. 1791. 2. Nils, f. 1793. Herman flyttet til Hesby i Sem.
     Hans Kjøstolfsen 1794-1814. Født 1751, død 1839. Gift m. Helvig Olsdatter, f. 1751, død 1828. Fem barn: 1. Kristen, se nedenfor. 2. Gunhild, f. 1787. 3. Berte, f. 1790, g. 1811 m. Anders Haagensen Rusletvet. 4. Ola, se nedenfor. 5. Hans, f. 1794.
     I 1808 solgte Hans halve bruket til sønnen Kristen, og i 1814 den anden halvparten til sønnen Ola.
     Part a. Kristen Hansen 1808-45. Født 1784, død 1846. Gift 1811 m. Karen Anne Haagensdatter Rusletvet. De hadde tre barn: 1. Hans Kristian, f. 1818, død 1832. 2. Anne Helene, se nedenfor. 3. Ellen Andrea, likesaa.
     Hans Kristian Prebensen, svigersøn av forrige var fra Tuten-Borge. Født 1817 og g. 1845 m. Anne Helene Kristensdatter, f. 1823, død 1848. Hans blir 1845 eier av bruk 2 da han faar skjøte av Kristen Hansen paa dennes part.
     Nogen aar efter kom bruket over til Johan Kristensen Vølen, som i 1859 skjøter det til sin søn Kristoffer Johansen for 1250 spd. og ophold.
     Part b. Ola Hansen 1814-38, søn av ovennævnte Hans Kjøstolfsen. Født 1792 og g. 1813 m. Anne Helene Andersdatter Sørby (?). I 1838 solgte han bruket til broren Kristen for 600 spd.


Innhold