Bygdenavnet.

BYGDENAVNET. Ældre navneformer: Rødeboken, Stokka og Stokkaherad, i D. N. á Stokkum. Ifølge Rødeboken maa navnet engang ha været Angreimsherað hvis første led Angr betyr fjord eller vik.
     I middelalderen var nominativformen Stokkar (Stokka, akkusativ). Stokke er oprindelig ikke bygdenavn men gaardsnavn, og antas at ha været navnet paa den gaard som senere blev prestegaard. Som gaardnavn er det forsvundet.
     Sognenavnet Skjee. Ældre navneformer: Rødeboken, Skeidauga, Skæidauga, D.N. IV, s. 376 Skæidiaugha og D. N. IV, s. 169 á Skeidaughum. Navnet forekommer nu kun som bygdenavn, men antas i gammel tid at ha været gaardnavn. Skeidhaugar, flertal av haugr, er sammensat av skeid, bane (til kapløp) og haugr som muligens skriver sig fra alle gravhaugene ved raet.
     Sognenavnet Arendal. Ældre navneform: Arnadalr. Dette er et gammelt bygdenavn og er antagelig en sammensætning med A' elvenavn.


Innhold