113. Daler.

     Navnet. Skriftformer: 1668 Daller. 1723 Dahler. Senere Daler.
     Skyld. Var ødegaard. 1661: 1 bismerpund smør. 1668 Uforandret.
     Eiere. Gaarden nævnes første gang i 1650-aarene og er allerede da bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 5 2 3 - -
1668 1 3 1 4 15 4 tøndesaa akerjord.
1723 1 4 - 4 18 5 t. havre, 1/8 t. blandkorn.
1803 1 3 - - - 4 tønder.
1820 - 4 - - - 3 tønder.
1835 2 6 - 4 - 7 t. havre, 1/2 byg, 6 t. poteter.
1865 1 9 - 6 - 6 t. havre, 5/8 hvete, 1 byg, 8 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til noget ringe hustømmer; endel smaa bøk. Alt tjenlig rydningsland opryddet. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet. Temmelig god jord. Hus og gjerder i slet stand; middelmaadig eng og fæhavn. - 1803. Skog knapt til brænde og gjerdefang. Har havnegang. - 1820. Skog til ved og gjerder. Maatelig havnegang.

Brukere.

     Kristoffer Kolbjørnssøn, f. 1612, fra 1657-ca. 75. Derefter enken til 1689. - Anders Kristofferssøn 1690-1705. Han var gift med Maren Eskildsdatter. To barn: 1. Kristoffer Anderssøn, død før faren og efterlot to barn, Maren og Margrete. 2. Marte Andersdatter, se nedenfor. Anders døde 1705 og gaarden blir da delt. En part gaar over til Tarald Kristenssøn som var gift med datteren Marte, og en anden part til Lars Nilssøn som var Martes halvbror. Tarald skjøtet sin part til Lars Nilssøn i 1720 for 46 rdl. og døde 1727, 62 aar gammel. Lars blir sittende til forbi 1730.

Gaardens historie fra ca. 1740.

     Abraham Anderssøn 1743-55 var fra Mellem Borge. Han kjøpte Daler i 1743 for 120 rdl. Pengene laante han av kaptein Paul Larssøn Døvle. Gift med Ellen Kristensdatter. De hadde to barn: 1. Anders, f. 1746. 2. Kristen, f. 1750. Abraham solgte gaarden i 1755 til Matias Nilssøn, gift med Helvig Hansdatter. Men Matias solgte alt i 1757 halve gaarden til Kristoffer Sigfridssøn og i 1762 den anden halvpart til Didrik Halvorssøn.
Bruk 1.
     Kristoffer Sigfridssøn 1757-64, gav 144 rdl. for bruket. Gift med Maren Torsdatter, f. 1731, død 1805. To barn: 1. Else, f. 1760. 2. Kristoffer, se nedenfor.
     Efter mandens død giftet Maren sig 1765 med Ellev Anderssøn Skaaum. Ellev døde 1774, 47 aar gammel. Han og Maren hadde to barn, døtrene Antonette og Maren. Enken fortsatte at bruke gaarden helt til hendes søn av første egteskap var blit voksen.
     Kristoffer Kristoffersen 1791-1827. Født 1764, død 1827. Gift 1. ca. 1790 med Berte Marie Kristensdatter, død 1795; 2. med Kari Nilsdatter. Syv barn (to og fem): 1. Berte, f. 1791 og gift med Hans Madsen Grimestad. 2. Kristoffer, f. 1792, egtet 1831 Marte Madsdatter Gjennestad. - 3. Nils, f. 1799, gift 1831 med Ingeborg Sofie Hansdatter Ramsum, f. 1811. Nils var lærer i Melsomvik. 4. Bolette Marie. 5. Anne, f. 1805. 6. Karen Anne, f. 1808. 7. Marte Marie. Kristoffer Kristoffersen var klokker. Da han døde blev bruket delt mellem to, nemlig Abraham Helgesen og Gullik Olsen Berg.
     Part a. Abraham Helgesen 1828-67, var gift med Kari Hansdatter. Et barn, sønnen Hans, blev født paa Daler i 1831 og døde i 1865. Hans blev gift i 1854 med Ingeborg Maria Iversdatter. De hadde tre barn: 1. Johan Kristian, f. 1855. 2. Andrine, f. 1859. 3. Karl Ingvald, f. 1864.
     I 1867 gik parten over til Nils Gulliksen Berg som giftet sig med Hans' enke Ingeborg Iversdatter.
     Part b. Gullik Olsen Berg. Paa skiftet efter ham i 1849 blev parten, en part i Kverne samt en liten part i Gryte utlagt enken Kristine Maria Nilsdatter for 800 spd. I ca. 1860 sælger enken til søn Nils Gulliksen Berg. Da Nils ogsaa fik skjøte paa part a, blev bruket igjen samlet paa en haand. Nils var som før nævnt gift med Ingeborg Iversdatter. De var barnløse.
Bruk 2.
     Didrik Halvorssøn kjøpte i 1764 dette bruk, men efter to aar solgte han det videre til Iver Jenssøn for 300 rdl. Fra ham gik bruket over til Anders Svendssøn som snart solgte til Kristoffer Larssøn V. Borge. Ingen av disse har vistnok bodd paa Daler.
     I 1783 kjøpte Ole Kristenssøn Kverne-stuen bruket for 330 rdl. Ole var gift med Anne Marie Pedersdatter Fossnes, f. 1769, død 1845. De hadde et barn, sønnen Peder, se nedenfor. Ole døde i 1798. Enken Anne Marie fortsatte at drive bruket til hun 1809 giftet sig med enkemand Iver Abrahamsen.
     Iver Abrahamsen 1809-13, var fra Buer. Hadde tidligere været gift med Anne Katrine Madsdatter, med hvem han hadde fire barn. Med Anne Marie hadde han datteren Anne Olea, f. 1811 og gift 1835 med Halvor Kristoffersen Bratte-Kverne. Iver døde i 1813. Enken overtok saa igjen bruket og drev det til hendes søn Peder blev voksen.
     Peder Olsen f. 1798, død 1839, drev bruket fra 1825 til sin død. Det gik da over til Abraham Jørgensen som 1846 skjøter til sin søn Jørgen for 600 spd. Hans enke Anne Ottersdatter solgte bruket i 1889 til søn Abraham Jørgensen for 4000 kr. og ophold.


Innhold