104. Fuske.

     Navnet skrives 1593 Fuske, 1604 Fusche, 1668 Fusche med Haffsrød, 1723 Fudsche med Hafsrøed. Samme navn findes ogsaa i Botne, men skrives der Føske. Navnet kommer av fauskar, flt. av fauskr., som betegner forvitret, trøsket træ.
     Skyld. 1661: 4 1/2 pd. smør, 15 lpd. malt, Hafsrød 1/2 pd. smør. 1664: 4 1/2 pd. smør, 1 fj. malt. 1668 som i 1661.
     Eiere. Rødeboken fortæller at i 1396 eiet Oslo bispestol 6 markebol i Fuske og 3 1/2 øyrisbol i Hafsrød. Ellers vet vi intet om Fuske i middelalderen uten at St. Olafs kloster i Tunsberg har eiet part i gaarden. Først i 1600-tallet faar vi igjen nogen oplysninger. Gaarden er da krongods til Johan Richard v. Buchwaldt blir eier i 1674. Han solgte vistnok efter 1683 til mange brukere.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 6 20 1 10 - -
1668 5 19 11 15 90 23 tøndesaa akerjord, 8 tøndesaa brak.
1723 3 18 - 12 60 16 t. havre, 1/2 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 4 16 - - - 16 tønder.
1820 4 14 - - - 14 tønder.
1835 4 18 - 14 - 22 1/2 t. havre, 1 rug, 2 1/4 byg, 27 t. poteter.
1865 7 27 - 21 - 23 1/2 t. havre, 3 3/8 hvete, 3 3/4 rug, 7 1/2 byg, 7/16 erter, 27 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Endel bøk som for største delen er ødelagt av vaadeild. Intet rydningslnad. Sag og kvern. - 1723. Skog til husfornødenhet. Middelmaadig jordart. Gode hus og gjerder; slet aker og eng. Daarlig fæhavn. Kvernebruk. - 1803. Skog og havn til fornødenhet, dog er havnen skral. Et godt kvernebruk. - 1820. Skog en del til salg. Havn neppe tilstrækkelig. Et betydelig vandfald sammen med Fossnes, hvori staar sag og kvern.

Brukere.

     Anders Nilssøn er bruker fra 1593-1618, fra 1622 hadde han Nils som medbruker. Nils blev sittende til 1638. I 1645 bruker Oluf Kjeldssøn halve gaarden, hvem han hadde som medbruker vet vi ikke. Fra 1664-80 brukes gaarden under Fossnes. I 1699 nævnes Kristen og Lars.
     Hans Nilssøn Vogn samlet fra 1706-14 gaarden efter at den hadde været opstykket paa flere hænder. Han var svigersøn til Johan Richard v. Buchwaldt, som tidligere hadde eiet gaarden. I 1714 solgte Hans Nilssøn Vogn halve gaarden til Lars Kristofferssøn, men kjøpte den tilbake i 1724. Allerede i 1701 hadde han solgt plassen Hafsrød til Lars Kristofferssøn. (Se nærmere om ham under Hafsrød.) Ca. 1725 solgte Hans Nilssøn bruket til Peder Hovelssøn som blev sittende i 3 aar. Han blev 1725 gift med Kari Olsdatter.
     Hans Kristofferssøn 1729-62, var fra Borgen og var vaktmester ved dragonerne. Han gav i 1729 700 rdl. for gaarden. Gift 1729 med Antonette Hansdtr. Vogn, f. 1705, død 1761. Fem barn: 1. Hans Martin, bodde paa Mørken i Ramnes. 2. Helvig Margrete, f. 1734, gift 1768 med Ole Paulssøn Døvle. 3. Kristoffer Wilhelm, se nedenfor. 4. Margrete Sofie Buchwaldt, f. 1739, gift 1764 med Anders Ditmandssøn Solum. 5. Johan Rikard, f. 1745.
     I 1732 solgte Hans halve gaarden til kvartermester Ole Guttormssøn Nordbø for 450 rdl. (Se bruk 2.) I 1761 solgte han en fjerdepart i Fuske til sønnen Kristoffer Wilhelm for 350 rdl. Hans døde i 1762, og den fjerdepart av gaarden som han hadde beholdt gik da over til arvingene. Disse sat med parten helt til 1782 da de solgte til bror Kristoffer Wilhelm.
Bruk 1.
     Kristoffer Wilhelm Hanssøn 1762-1801. Født 1736, død 1801. Gift 1771 med Anne Marie Kristoffersdtr. Haugan, død ca. 1803. Tre barn vokste op: 1. Kristoffer, se nedenfor. 2. Preben, f. 1788, gift a. 1808 med Gjertrud Marie Paulsdtr. Borgen; b. 1810 med enke Ingeborg Marie Hansdtr. Tuten-Borge. 3. Karen Marie, f. 1791, gift 1810 med styrmand Kristoffer Iverssøn Stangeby, han giftet sig anden gang med Randi Matiasdtr.
     Kristoffer Kristoffersen 1802-23. Født 1774, død 1823. Gift 1803 med Randi Matiasdtr., som i 1829 igjen blev gift med styrmand Kristoffer Iversen Stangeby. Han skjænket i 1830 sin kones barn av første egteskap 500 spd. av hendes utlæg paa skiftet efter første mand. Kristoffer Kristoffersen og Randi hadde seks barn: 1. Kristian, se nedenfor. 2. Hans Kristian, f. 1808, gift 1830 med Karoline Kristoffersdtr. Brataas, f. 1809. 3. Matias, f. 1810, død 1836, ugift. 4. Martine Marie, f. 1814. 5. Johan, f. 1818, død 1842, gift 1839 med enke Helene Marie Henriksdtr., f. 1817, hun blev gift 3. gang i 1843 med Johan Nilsen fra Andebu. 6. Helle Regine, f. 1821. Paa skiftet efter Kristoffer i 1828 blev hele bruket utlagt ældste søn Kristian for 2000 spd.
     Kristian Kristoffersen 1828-38. Født 1804, død ca. 1838. Gift med Helene Marie Henriksdtr. Hun blev aaret efter mandens død gift med sin svoger Johan (se foran). Kristian Kristoffersen hadde en søn Hans Kristian, se nedenfor. I 1837 solgte Kristian halve bruket til sin bror Hans for 1000 spd., den anden halvpart gik ved skiftet i 1838 over til sønnen for 1050 spd.
     Hans Kristian Kristiansen 1839-77, var 2 aar da faren døde, hvorfor gaarden antagelig blev drevet av formynder. Han blev gift med Andrine Marie Andersdtr. To barn vokste op: 1. Rikard, f. 1860. 2. Helga Andrine, f. 1862.
Bruk 2.
     Kvartermester Ole Guttormssøn Nordbø fra Sem kjøpte som nævnt halve gaarden i 1732 for 450 rdl., men solgte allerede samme aar til Torsten Abrahamsen fra Rom i Slagen. Fra ham gik bruket i 1734 for 475 rdl. til Maren Qvist, f. 1702, død 1741. Hun var gift 1. med Hans Nilssøn Vogn. 2. 1736 med Anders Hanssøn. Da hun døde i 1741 var boet fallit, og bruket blev solgt paa auktion til Halvor Hanssøn Brattekverne for 530 rdl.
     Anders Larssøn 1748-56, Halvor Hanssøn svigersøn, gav 596 rdl. for bruket. Født 1723, død 1756. Gift med Marte Halvorsdtr., f. 1714, død 1756, (hun hadde tidligere været gift med Hans Jakobssøn Vik). Anders og Marte hadde fire barn: 1. Helvig, f. 1748. 2. Gunhild, f. 1749. 3. Anna, f. 1752. 4. Margrete, f. 1755. Skiftet efter Marte fra 1756 viser at hun eiet jord i Vik i Sem.
     Da Anders og Marte døde i 1756 blev bruket solgt ved auktion til sersjant Kristoffer Anderssøn Borge for 660 rdl. Kristoffer var født i 1725 og døde 1795. Han kan neppe ha bodd paa Fuske for det findes ingen oplysninger om ham under gaarden.
     I 1793 solgte Kristoffer bruket til Hans Omsted for 3000 rdl. Hans Omsted, som var gift med Susanne Gad, solgte allerede 1796 bruket ved auktion for 3100 rdl.
     Matias Hanssøn var fra Haugan. Han kjøpte bruket i 1796, og solgte det efter faa aar til søn Hans.
     Hans Matiasen ca. 1803-49. Født 1781, død 1850. Gift 1811 med Karen Anne Kristoffersdtr. Brataas. Fem barn: 1. Kristiane Marie, f. 1814, gift 1833 med Hans Mikkelsen, f. 1797 i Hedrum. 2. Maren Lovise, f. 1817, gift 1841 med enkemand Ole Simensen Kverne. 3. Karen Johanne, f. 1820. 4. Matias, f. 1824. 5. Hans Kristian, se nedenfor.
     Hans Kristian Hansen 1849-68, gav 2644 spd. for bruket. Født 1832, død 1868. Gift med Susanne Kristiane Gjessing. Et barn Else Katrine, f. 1863. Hans Hansen blev umyndiggjort i 1866 og konen drev bruket med kurator. I 1874 solgte hun til Hella Larsdtr. for 12400 kr.

Plassen Hafsrød.

     Som nævnt foran solgte Hans Nilssøn Vogn i 1701 plassen Hafsrød til Lars Kristofferssøn.
     Lars Kristofferssøn 1701-26. Født 1658, død 1726. Gift 1. med Gunhild Halvorsdtr.; 2. med Anne Brynhildsdtr. Fire barn: 1. Kristoffer, f. 1719. 2. Gunhild, f. 1721. 3. Anders, f. 1724. 4. Hans, se nedenfor.
     Lars var bror av Ole Kristofferssøn Aarholt. Efter Lars's død 1726 giftet enken sig 1727 med Ole Jonssøn, som døde i 1745. To barn: 1. Lars, f. 1729. 2. Jon, f. 1732.
     Hans Larssøn 1745-90, søn av Lars Kristofferssøn, født i 1725, arvet part i plassen efter sine forældre, og kjøpte i 1754 sine søskendes parter for 80 rdl. I 1790 sælger han til Tor Toressøn Sti for 599 rdl. Fra ham gik bruket ca. 1820 over til søn Kristen Torsen.
     Kristen Torsen ca. 1820-51. Gift med Marie Kristoffersdatter. Fire barn: 1. Tor, f. 1818. 2. Marie Martine, f. 1820. 3. Kristian Matias, f. 1824. 4. Anders, f. 1827. I 1851 fik Kristian Matias skjøte paa bruket av faren for 1150 spd., og ophold. Han gik konkurs i 1867, og bruket blev solgt til Andreas Olsen for 800 spd.


Innhold