103. Haugen, Nordre.

     Navnet skrives 1668 Hougen. 1723 likesaa.
     Skyld. 1661 3 pd. smør. 1668 forandret til 2 pd.
     Eiere. I 1624 eier Kristoffer og Oluf hele gaarden. Men fra 1649 til ca. 1690 ligger den under Fossnes. 1699 kjøper imidlertid bonden Augrim Bjuerød hele gaarden, og fra nu av er den bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 4 2 8 - -
1668 1 5 2 5 20 5 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 1 4 - 4 18 5 tønder havre.
1803 1 5 - - - 6 tønder.
1820 2 7 - - - 7 tønder.
1835 2 7 - 5 - 8 t. havre, 1/8 hvete, 1/4 rug, 1 byg, 4 t. poteter.
1865 2 10 - 11 - 5 1/2 t. havre, 1 3/4 hvete, 1 rug, 2 byg, 9 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til brænde og gjerdefang. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til noget husfornødenhet. Middelmaadig jordart. God aker og eng. Skral fæhavn. - 1803. Skog til husbehov. Har havnegang. - 1820. Skog til en del salg. Maatelig havn.

Brukere.

     Fra 1593-1604 har vi to brukere her, Knut og Anfinn. - 1611-25 Guttorm. - Derefter Anders 1627-38. - Oluf 1639-ca. 50. Saa i 1654 kommer Nils Svenssøn, f. 1613. Han sitter til ca. 79 og efterfølges av Jens. I 1701 finder vi igjen to brukere, Kristen og Arne, og disse sitter utover til 1713.
     1719 sælger Augrim Larssøn Bjuerøds arvinger Nordre Haugen til Hans Nilsen Vogn for 115 rdl. Han sælger igjen 1728. Gaarden gik saa i handel nogen aar, men kom igjen til Vognslegten, og 1746 sælger Preben Hansen Vogn til Nils Halvorsen for 300 rdl.
     Nils Halvorssøn var fra Hotvet og bodde paa Døvle. I 1758 sælger Nils halve gaarden til søn Halvor, f. 1735, for 150 rdl. Den anden halvpart maa Nils ha solgt til Kristoffer Gurijordet, for i 1764 sælger Halvor og Kristoffer hele gaarden til Peder Nilssøn for 740 rdl. (Om Nils se nærmere under Døvle.)
     Peder Nilssøn 1764-1801, søn av ovennævnte Nils Halvorssøn. Født 1738, død 1826. Gift med Kari Kristensdtr. f. 1749, død 1834. Fem barn: 1. Nils, se nedenfor. 2. Anne Sofie, f. 1776, død 1792. 3. Gullik, f. 1778. 4. Kristen (Kirsten) f. 1781. 5. Jakob, f. 1787.
     Nils Pedersen 1801-49, betalte 1199 rdl. for gaarden. Født 1772, død 1859. Gift med Helene Gulbrandsdtr., f. 1787, død 1870. Syv barn: 1. Karen Elisabet, f. 1806. 2. Anne Sofie, f. 1809, gift 1836 med Kristoffer Andersen Huflaatten. 3. Andrine Marie, f. 1816. 4. Peder, f. 1818. 5. Hans Kristian, se nedenfor. 6. Johan, likesaa. 7. Olaus, likesaa.
     I 1849 deler Nils Pedersen gaarden mellem sine tre sønner. Hans Kristian faar den ene halvpart for 400 spd. og ophold, og Johan og Olaus den anden halvpart for samme pris. Men Olaus sælger allerede sin part 1852 til Johan, og han kommer saaledes til at eie halve gaarden.
     Bruk 1. Hans Kristian Nilsen 1849-91, f. 1821. I 1877 kjøper Hans ogsaa brorens part for 12800 kr., og blev saaledes eier av hele Nordre Haugen. Hans var vistnok ugift, for i 1891 testamenterer han hele gaarden til Kristoffer Hansen Huflaatten.
     Bruk 2. Johan Nilsn 1849-77, f. 1824. I 1877 sælger han bruket til ovennævnte bror Johan for 12800 kr.

Haugen, Søndre

     Skyld. 1661 3 1/2 pd. smør. 1668 forandret til 3 pd.
     Eiere. Søndre Haugen var 1636 selveiergods. Brukeren Kristoffer eide da hele gaarden. Men fra ca. 1640 er den underbruk til Fossnes indtil den i 1680-aarene blir solgt til Kirsten Toller i Tunsberg. Hun sælger ca. 1699 til Augrim Larssøn og Hans Nilssøn, og fra nu av er den bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 9 2 10 - -
1668 2 7 4 7 34 9 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 2 9 - 4 30 9 tønder havre, 1/8 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 2 8 - - - 9 tønder.
1820
1835
1865
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til noget smaat sagtømmer; endel bøk. Noget rydningsland til at forbedre engen med. Har humlehage. - 1723. Næsten ikke skog. Middelmaadig jord. Gode hus og gjerder; noksaa god aker og eng. Slet fæhavn. - 1803. Ikke nok skog til brænde og gjerdefang. Skral havn.

Brukere.

     Kristoffer Ellingssøn, f. 1584, sitter som bruker fra 1620-aarene til ca. 1675. - Efter ham Ole til ut i 80-aarene. - Hans Nilssøn Vogn paa Fossnes nævnes som bruker fra 1690-1720, da han sælger til Nils Thommessøn. Fra ham gaar gaarden ca. 1730 til Preben Hansen Vogn.
     Ellev Anderssøn 1740-51. Gift 1747 med Anne Hansdtr. Rømminga. Et barn, Hans, blev født her i 1747. Ellev solgte i 1751 til Kristoffer Kristofferssøn.
     Kristoffer Kristofferssøn 1751-73, gav 500 rdl. for gaarden. Gift 1749 med Maren Katrine Vogn, datter av Preben Vogn. Tre barn født paa Søndre Haugen: 1. Anne Sofie, f. 1753. 2. Marte Kristine, f. 1755. 3. Maren Elisabet, f. 1757. I 1774 skjøter Kristoffer gaarden til sin svoger Ingebret Kristoffersen Stangeby.
     Ingebret Kristoffersen Stangeby 1774-93, lensmand, f. 1746, død 1793. Gift 1769 med Maria Elisabet Prebensdatter Vogn, f. 1741, død 1819. Fire barn hvorav de to første er født paa Fossnes: 1. Kristoffer, se nedenfor. 2. Preben, likesaa. 3. Karen Margrete, f. 1776. 4. Engel Dorthea, f. 1781, gift a. 1806 med Kristen Andersen Ve. Kverne; b. 1810 med Anders Hansen Haraldsrød i Shd.
     Kristoffer Ingebretsen f. 1769, overtok gaarden efter farens død, men solgte allerede 1797 til Hans Pedersen. Denne sidste sælger 1799 til Kristoffers bror Preben.
     Preben Ingebretsen 1799-1829. Født 1771, død 1836. Gift 1797 med Kristine Kristensdtr., f. 1779, død 1867. Vi kjender tre barn: 1. Inger Johanne Helene Buchwaldt, se nedenfor. 2. Karen Anne, f. 1800. 3. Karen Andrea, f. 1802, gift 1826 med sersjant Ingebret Stangeby, f. 1793.
     I 1829 skjøter Preben Ingebretsen gaarden til svigersøn Preben Pedersen Crøger.
     Preben Pedersen Crøger 1829-72, betalte 1800 spd. for gaarden. Gift 1818 med Inger Johanne Helene Prebensdtr., f. 1798, og datter av ovennævnte Preben Ingebretsen. Seks barn: 1. Ingebret Kristian Stangeby, f. 1818, gift 1844 med Karen Johanne Hansdtr. Fuske. 2. Karl Johan, f. 1824. 3. Ellen Andrea, f. 1829, egtet 1851 Kristoffer Arnesen Hallenstvet i Andebu. 4. Maren Lovise, f. 1831. 5. Simon Edvard, f. 1835. 6. Karen Johanne, f. 1838, gift 1860 med Lorens Gjersø i Vaale.


Innhold