74. Korterød.

     Navnet skrives 1668 Kartterøed, 1723 Kortterøed og er dannet av elvenavnet Korta. Det forekommer ogsaa i Eidsberg og V. Toten hvor det er av samme oprindelse, mens navnet Korterød i Sem har en anden oprindelse.
     Skylden var i 1661 1/2 pund smør, senere uforandret.
     Eiere. Et diplom fortæller at 1613 blev der holdt arveskifte paa Skarpe-Borge for at dele Signe Torsdatters odelsgods. Blandt odelsgodset var ogsaa Skarpe-Borge hvorunder laa Korterød. Da var den altsaa odelsgods. Senere gik den over til sogneprest Hans Kristofferssøn Stockman - og efter ham fik Margrete Olsdatter Holch plassen. Hendes mand, løitnant Jakob Navorasky, solgte den i 1699 til Matias Kristenssøn og siden var den bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 2 1 - - -
16681 1 2 - 2 8 2 1/2 tøndesaa akerjord.
1723 1 6 - 4 18 5 t. havre, 1/8 t. blandkorn.
1803 1 2 - - - 2 1/2 tønder.
1820 - 4 - - - 3 tønder.
1835 1 4 - 2 - 4 t. havre, 1/8 rug, 1/2 byg, 4 t. poteter.
1865 1 4 - 3 - 6 t. havre, 3/8 hvete, 3/8 rug, 1/2 byg, 4 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til litt hustømmer, litt bøk. Intet tjenlig rydningsland at oprydde. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet; kan sælge noget bøkeved. Temmelig god jordart. Gode hus; slet aker og eng. Ussel fæhavn. - 1803. Skog knapt til husbehov. Liten og skarp havn. Den indengjerds jord kuldlendt. - 1820. God havn. Skog til husbehov. Et ubetydelig vandfald med kvern.

1Maa kjøpe fôr.

Brukere.

     I 1645 er Torbjørn bruker. - Tor er bruker i 1657 og nævnes 1689. - Saa Per i 1699 og Matias fra 1699 (se under eiere) til 1711. Fra 1712-13 bruker en ny Per plassen.
     Matias Kristenssøn ca.1713-33. Født ca. 1655 og død 1733. Gift med Siri Torsdatter. Fire barn: 1. Kristen Matiassøn, bodde paa Balsrød (døde før faren og hadde to barn: 1. Anne, gift med Kornelius Hanssøn Balsrød; 2. Gunhild). 2. Arne, se nedenfor. 3. Tore (hun døde før faren og hadde en søn, Søren, som bodde hos stedfaren Lars Hanssøn Skotte i Sem). 4. Anne, gift med Guttorm Finssøn Skarpe-Borge.
     Arne Matiassøn 1733-42, levde vistnok ugift. I 1742 sælger han gaarden til Kornelius Hanssøn for 120 rdl.
     Kornelius Hanssøn 1742-61. Han var gift med Anne Kristensdatter (Arne Matiassøns brordatter). De hadde to barn: 1. Mads, f. 1747. 2. Matias, f. 1749.
     Hans Kristenssøn 1761-63, svoger av Kornelius Hanssøn og sønnesøn av Matias Kristenssøn. Han brukte gaarden kun en kort tid og solgte til
     Anders Nilssøn 1763-76, som betalte 200 rdl. for gaarden. Gift med Barbra Hansdatter. De hadde seks barn: 1. Nils Anderssøn, f. 1763. 2. Hans, f. 1764. 3. Jakob, f. 1766; Jakob er 1804 husmand paa Aasen u. Melsom. 4. Anne, f. 1768. 5. Adel, f. 1771. 6. Kristen, f. 1774.
     Aage Larssøn 1776-79. Han var fra Skarpe-Borge og bodde der. Allerede 1779 sælger han til kaptein Hals som igjen 1781 sælger til
     Hans Halvorssøn 1781-88. Han var fra Rømminga og gift to ganger. 1. 1763 med Gunhild Nilsdatter Brensrød; 2. 1774 med Anne Olsdatter Gjersø. Om hans barn se Rømminga.
     Abraham Kristenssøn 1788-90, fik 1788 skjøte for 580 rdl. Abraham var fra Fadum i Sem. Efter et par aars forløp sælger han til
     Jon Persen 1790-1808, som betalte 550 rdl. for gaarden. Han var f. 1745 og død 1808. Jon var gift to ganger. 1. med Maren Kristensdatter, død ca. 1783. 2. med Anna Maria Madsdatter, død 1835. Barn (to og en): 1. Per Jonsen, stod ved Jægerkorpset, men rømte til Sverige 1798. 2. Marte, gift med Johan Torkilsen Holt. - 3. Anne Marie Jonsdatter, f. 1794, gift 1811 med Abraham Abrahamsen Tori.
     Efter mandens død drev enken gaarden en lang stund utover, indtil hun 1831 sælger halvparten til
     Guttorm Kristensen 1831-66. Han betalte 300 spd. for parten, men kjøpte 1837 den anden halvpart ved auktion for 387 spd., saa han blev eier av det hele. Født 1806, død 1867. Guttorm var gift to ganger. Hans første hustru kjender vi ikke, men anden gang var han gift 1858 med Maren Andrea Persdatter Holt. Vi kjender tre barn: 1. Kristen Guttormsen. 2. Ivar. 3. Kristiane Amalie. Efter Guttom's død giftet enken sig med Jakob Larsen.
     Jakob Larsen blir sittende en lang aarrække som bruker indtil han 1885 sælger til
     Hans Matias Guttormsen for kr. 7200 og ophold.


Innhold