Lensmænd.

     Lensmanden var fogdens tjenestemand i bygden. Han blev ifølge gammel skik altid tat blandt bygdens bedste mænd og lensmandsombudet stod høit i kurs som den høieste stilling bygdefolket kunde opnaa.
     Arendal skibrede og senere Stokke herred har som regel været et lensmandsdistrikt, men i en kortere periode (2. halvdel av 18 aarh.) var ombudet delt, saaledes at hovedsognet og Nøtterø utgjorde et lensmandsdistrikt, Skjee og Arendal et andet.
     Klaus Duus ca. 1577-91. Var lensmand i Arendal skibrede. I 1591 mødte han ved Christian IV's hyldning paa Akershus.
     Kristoffer Oserød 1592-ca. 1612. Mødte paa Akershus ved hyldningen i 1610.
     Haavard Hesby ca. 1613-24.
     Jakob Kjæraas ca. 1625-40 var fra Andebu.
     Kristoffer Rømmingen var lensmand i en kort tid i 1650-aarene.
     Iver Gjennestad, søn av sogneprest Kristoffer Hansen Stokman, var lensmand i mange aar.
     Per Rasmussen Ølrich ca. 1660-96, død paa Sande paa Nøtterø. Sønnen Rasmus blev lensmand efter ham paa Nøtterø.
     Peder Olsen Anholt 1697-1712, var av Anholtætten som gjennom flere generationer gav Stokke lensmænd. (Se nærmere under Anholt.)
     Ole Pedersen Anholt 1715-23, søn av forannævnte.
     Tollef Haagensen Anholt 1724-52 var svigersøn av Peder Olsen, er nævnt under Anholt. Efter at Tollef sluttet som lensmand blev ombudet delt i 2. Hovesognet og Nøtterø utgjorde et distrikt og anneksene et.
     Johannes Stiessøn Wulf 1753-77, blev lensmand i hovedsognet og Nøtterø.
     Matias Berg 1778-89. (Om ham se under Tufte.)
     Kristoffer Stangeby ca. 1790-1827. Var allerede 1785 blit lensmand i anneksene, og da disse blev slaat sammen med hovedsognet til et lensmandsombud blev han lensmand for Stokke prestegjeld. (Om ham se under Sundby.)
     Kristian Stangeby 1827-46. Søn av forannævnte.
     Enevold Falsen 1847-71. Født 1811, blev 1871 kasserer ved Kongsberg.
     Kristoffer Knudsen 1871-95. Født 1836.
     Hans Jørgen Gannestad Knudsen 1895-1915. Født 1865.
     Salomon Solum 1915-23. Født 1877.
     Thorolf Andersen fra 1923. Født 1886.

     Nils Andersen Borge 1752-64. Blev lensmand i anneksene da de blev utskilt fra hovedsognet.
     Ole A. Holmen ca. 1770-84.
     Kristoffer Stangeby blev 1785 lensmand i anneksene, og ved omreguleringen i 1792 lensmand i Stokke prestegjeld.


Innhold