85. Løken, Øvre.

     Navnet. Skrives i D. N. XI s. 183 1460: i Løykene, Løikene. D. N. XI s. 119 1415: a Løkenæ (nedre). 1593: Løgen, 1604 Løgenn, og 1668 Løchen.
     Navnet kommer av Løykin, opstaat av leikvin, sammensætning av leikr og vin, saa gaarden maa sikkert være blandt bygdens ældste.
     Skylden var i 1661 6 bpd. smør. I 1668 uforandret.
     Eiere. Gaarden blev tidlig bondegods; allerede i 1633 eier Ingebret Gjelstad hele gaarden.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 7 6 11 - -
1668 3 10 4 8 50 15 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 3 13 - 8 45 13 t. havre, 1/4 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 3 10 - - - 12 tønder.
1820 3 10 - - - 10 tønder.
1835 7 17 - 22 - 20 1/2 t. havre, 1/8 hvete, 1/8 rug, 2 3/4 byg, 1/16 erter, 18 t. poteter.
1865 7 23 - 15 - 19 1/2 t. havre, 1 7/8 hvete, 2 rug, 3 byg, 21 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Furu- og granskog til litt sagtømmer; endel bøk. Ikke mer jord tjenlig til oprydning. Har humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet. Temmelig god jord. Bra hus og gjerder. Aker og eng i middelmaadig stand. Ussel havn. - 1803. Skog til gjerdefang og brænde. Har havn. - 1820. Havn og skog daarligere end paa Nedre Løken. Lider av vandflom.

Brukere.

     Laurits bruker gaarden fra 1617 til 1661, fra 1657 har han sønnen Jon som medbruker. Jon, f. 1624, overtar 1664 og sitter til ca. 1690. Efter hans død fortsætter enken, men hun faar to medbrukere, Laurits' enke og Anders Halvorssøn, gift med Randi Jakobsdtr. Amundrød. Disse blir sittende til 1711.
Bruk 1. (1/2 g.)
     Kristen Erikssøn 1698-1754. Født 1673, død 1755. Gift to ganger. 1. med Live Larsdtr., f. 1698, død 1742; gift 2. med Karen Larsdtr. Seks barn (fem og et): 1. Erik, se nedenfor. 2. Marte, f. 1724, gift 1743 med Torger Olssøn Torrestad. 3. Lars, f. 1728, gift 1759 med Margrete Sofie Olsdtr. Nordre Holt. 4. Berte, f. 1731, gift 1754 med Simen Hanssøn Anholt. 5. Ingeborg, f. 1737, gift 1756 med Hans Kristenssøn Tuten-Borge. - 6. Anne, f. 1757.
     Erik Kristenssøn 1754-82, f. 1723, død 1782. Gift 1750 med Live Hansdtr., f. 1722, død 1803. Fem barn vokste op: 1. Anne, f. 1754, gift med Anders Nilssøn Korsane. 2. Lene, f. 1756. 3. Berte Marie, f. 1762, gift 1788 med Ole Anderssøn Skogen. 4. Maren, f. 1765, gift 1788 med Hans Sørenssøn Nes i Shd. 5. Kristen, se nedenfor.
     Erik kjøpte i 1754 halve bruket ved skifte efter moren for 75 rdl. Den anden halvpart kjøpte han efter farens død i 1760 for 175 rdl.
     Kristen Erikssøn 1782-1829, arvet bruket i 1782, men har vel neppe tiltraadt før ca. 1790. Han var født 1770, død 1854. Gift ca. 1791 med Randi Kristensdtr., f. 1772, død 1859. Av ti barn vokste syv op: 1. Erik, se nedenfor. 2. Sibille, f. 1794, gift 1814 med Hans Svenssøn Løken. 3. Hans, se nedenfor. 4. Helene Marie, f. 1802. 5. Kristen, f. 1810. 6. Kristoffer, f. 1813, gift 1848 med Helene Marie Gulliksdtr. Gjelstad. 7. Abraham, f. 1816.
     I 1829 deler Kristen bruket mellem sønnene Erik og Hans, og faar ophold.
     Part A.  Erik Kristensen 1829-43. F. 1792, gift 1820 med Helvig Marie Pedersdtr. Møkkenes, f. 1794, død 1854. To barn: 1. Kristen, f. 1821. 2. Anne Marie, f. 1822, gift 1861 med Johan Nilsen Vennerød. I 1831 skjøter Erik en mindre part til Søren Sørensen for 360 spd. Sørens enke, Karine Olsdtr., sælger i 1872 til Johan Nilsen for 300 spd. og ophold. Erik solgte resten i 1843 til sin bror Kristoffer for 300 spd. og ophold. Kristoffer solgte denne part sammen med den han kjøpte av sin bror Hans (se nedenfor) og blir sittende til han i 1881 skjøter til Hans Kristian Kristoffersen for 3400 kroner.
     Part B.  Hans Kristensen 1829-57. F. 1799, gift 1823 med enke Olea Andreasdtr. Løken. De var vistnok barnløse. I 1857 sælger Hans en del av parten til sin bror Kristoffer for 200 spd. Resten blev solgt paa auktion i 1869 til Hans Andreasen Husum for 460 spd.
Bruk 2. (1/2 g.)
     Anders Halvorssøn, 1700-11, kjøpte i 1700 2 1/2 pd. smør i Løken Øvre (snau halvpart av gaarden) av Tunsbergborgeren Hans Pederssøn, som fik bruket i medgift med konen. Anders var gift med Allis Jonsdtr. De hadde to barn: 1. Halvor. 2. Lars, f. 1695. Efter mandens død giftet enken sig med Jakob Guttormssøn.
     Jakob Guttormssøn 1720-38. Født 1686, død 1738. Gift 1. med enke Allis Jonsdtr. 2. med Maren Hansdtr. Fire barn i første egteskap: 1. Allis, f. 1720. 2. Anne, f. 1723. 3. Guttorm, f. 1726. 4. Peder, se nedenfor.
     Jakob Guttormssøn fik halve bruket i medgift med sin kone. Den anden halvpart kjøpte han i 1720 av arvingene. Da Guttorm døde i 1738, giftet enken Maren sig med Ole Olssøn.
     Ole Olssøn 1738-59, f. 1701, død 1759. Gift 1739 med Maren Hansdtr. De var barnløse.
     Peder Jakobssøn, 1761-73, søn av Jakob Guttormssøn, f. 1732, død 1773. Gift 1761 med Bodil Davidsdtr. Ragnildrød, f. 1736, død 1806. To barn: 1. Mari, f. 1766, gift 1786 med Ole Mikkelssøn S. Stavnum. 2. Jakob, f. 1767, død ugift 1782.
     Kristoffer Jakobssøn 1774-89, fik bruket med konen. Han var født 1745, død 1819. Gift ca. 1773 med Peder Jakobssøns enke, Bodil. Et barn: Pernille, f. 1774, gift 1795 med Johannes Hanssøn Brekke. I 1789 solgte Kristoffer halve bruket til ovennævnte Ole Mikkelssøn, som var gift med hans steddatter Mari. Den anden halvdel sat han med til ut i 1800-tallet.
     Ole Mikkelssøn 1789-93, var fra S. Stavnum; betalte 250 rdl. for parten. Han var gift 1786 med ovennævnte Mari Pedersdtr. De solgte i 1793 til Abraham Helgessøn for 524 rdl., og flyttet væk. Ingen barn født paa Løken.
     Abraham Helgessøn var fra Ljøstrød i Kodal. Han solgte allerede i 1794 halvparten til Tobias Olssøn for 298 rdl., og i 1803 solgte han resten til den samme. Vi savner nærmere oplysninger om ham.
     Tobias Olssøn 1794-1831. Født 1768, død 1831, var fra Torstad i Sandeherred. Gift 1794 med Mari Helgesdtr. Løken. Fem barn: 1. Kari, f. 1800, død 1835, gift 1816 med Peder Olssøn Gjelstad. 2. Olea, f. 1805, gift 1834 med enkemand Anders Rasmusen Søndre Rove i Shd. 4. Anders, se nedenfor. 5. Hans Kristian, f. 1813, gift 1831 med Else Kirstine Hontvet.
     Anders Tobiasen 1831-ca. 60. Født 1809, gift 1834 med Ellen Matea Rasmusdtr. Løken. En datter, Helle Regine, f. 1841, vokste op paa Løken.
     I de efterfølgende aar skiftet bruket eier flere ganger indtil Hans Rasmussen kjøpte det i 1875 for 1500 spd.

Løken, Nedre.

     Skyld. 1661: 4 huder. 1668: forandret til 2 skp. tunge.
     Eiere. I D. N. finder vi at Beneka Brøker og hustru Elin i Tunsberg skjænker 1 markebol til Mariakirken i 1460. Ogsaa Nedre Løken blev tidlig bondegods. I 1624 eide brukeren Ouen 3 huder i gaarden. Resten tilhørte Vor Frue kirke i Tunsberg, og denne part beholdt kirken til henimot 1800.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 6 8 6 - -
1668 3 9 6 8 50 15 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 3 16 - 10 50 15 t. havre, 3/8 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 3 12 - - - 12 tønder.
1820 3 10 - - - 10 tønder.
1835 3 14 - 12 - 21 t. havre, 3/4 rug, 2 byg, 1/16 erter, 10 t. poteter.
1865 8 19 - 8 - 26 t. havre, 2 hvete, 1 1/4 rug, 4 3/4 byg, 25 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Furu- og granskog til noget sagtømmer, adskillig bøk. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. Liden bækkesag og kvern til husbehov. - 1723. Skog til husfornødenhet og noget smaalast; litt sagtømmer; sælger bøk- og bjerkeved. Temmelig god, men tildels kjøllændt jord. Gode hus og gjerder; slet aker og eng. Bra fæhavn. Bækkesag og kvern. - 1803. Skog til fornødenhet. Har havn. - 1820. Skog endel til salg. God havn. Litet vandfald med sag og kvern. Lider noget av vandflom.

Brukere.

     Fra 1593-95 var det to brukere, Tor og Reier. I de følgende aar skiftet det stadig indtil Ouen kommer i 1620, og blir sittende til 1671. Han efterfølges av sine to sønner, Søren, f. 1632, og Lars, fra 1679-80. Saa Søren alene 1686-89. Derefter hans enke og Lars 1700-11. Lars fortsætter at bruke gaarden, og faar i 1712 Peder Sørenssøn som medbruker. Om Peder Sørenssøns part se bruk 1. Lars var født 1676 og døde 1752. Han var gift med Judit Tronsdtr. To barn: 1. Lars, se bruk 2. 2. Helvig, gift med Anders Toressøn Gallis.
Bruk 1. (1/2 g.).
     Halvor Pederssøn 1747-79, f. 1716, død 1779. Gift med Mari Larsdtr., f. 1723, død 1783. Syv barn: 1. Søren, se nedenfor. 2. Marta, f. 1748, gift 1778 med Matias Hanssøn Hotvet. 3. Lars, f. 1750; bor V. Gjennestad. 4. Peder, f. 1752; kom til Sjeland. 5. Anders, f. 1753; bor Møkkenes, men kom vistnok siden til Bergan. 6. Anne, f. 1755, gift 1781 med Anders Hanssøn Hotvet. 7. Sibille f. 1759.
     Halvor var søn av forannævnte Peder Sørenssøn og hustru Malene Eriksdtr. (enke efter Halvor Anderssøn). Han fik i 1747 skjøte av arvingene paa 25 mærker smør og bygsel over 8 1/2 mærker og med egen arvepart (28 mærker) kom han til eie halve gaarden.
     I 1771 sælger Halvor halvparten av bruket til sin ældste søn, Søren, for 260 rdl., og i 1780 sælger hans arvinger resten til den samme for 325 rdl.
     Søren Halvorssøn 1771-1807, f. 1747, død 1821. Gift 1781 med Idde Larsdtr., f. 1758, død 1834. Av barna vokste seks op: 1. Halvor, se nedenfor. 2. Mari, f. 1788, gift 1821 med Jon Larssøn Anholt. 3. Sibille, f. 1794, gift 1826 med Kristoffer Sørenssøn Møkkenes. 4. Jesper, f. 1796. 5. Inger Marie, f. 1798, gift 1831 med Kristoffer Kristofferssøn Skjelbrei. 6. Anne Marie, f. 1801, tjener paa Hotvet.
     Søren sælger i 1801 til søn Halvor halve bruket for 290 rdl. Den anden halvpart faar han i 1807. Halvor kom saaledes til at eie halve gaarden.
     Halvor Sørensen 1801-43. Født 1782 og gift 1804 med Mari Larsdtr. Øvre Hontvet, f. 1776, død 1850. Fem barn vokste op: 1. Lars, se nedenfor. 2. Kristen, f. 1807, gift 1831 med Inger Marie Olsdtr. Melsomvik. 3. Kristine, f. 1811. 4. Søren, f. 1812, gift 1849 med Ingeborg Marie Jonsdtr. 5. Maren Andrea, f. 1819, gift 1853 med enkemand Jørgen Svensen Løken.
     I 1843 sælger Halvor til sønnen Lars.
     Lars Halvorsen betalte 1600 spd. for bruket. Født 1805, død 1859, gift 1839 med Sibille Marie Johannesdtr. Anholt. Et barn: Hans Kristian, f. 1850. Efter mandens død drev enken bruket indtil sønnen Hans Kristian i 1873 overtok det for 1200 spd. og ophold. Han sælger i 1880 til Ole Kristian Eriksen for 7200 kr. Bruket hadde da været i slegten siden omkring aar 1700, muligens endnu længer.
Bruk 2. (1/2 g.).
     Lars Larssøn 1752-81, f. 1722, død 1803. Han var gift fire ganger. 1. 1744 med Kirsten Jakobsdtr. 2. med Sibille Svensdtr., f. 1728, død 1773. 3. 1774 med Inger Mikkelsdtr., f. 1736, død 1780. 4. 1797 med enke Kari Jakobsdtr. Ni barn (0 - syv - et og et): 1. Lars, se nedenfor. 2. Helvig, f. 1757, gift med Nils Gunderssøn Rømminga. 3. Idde, f. 1759, gift 1781 med Søren Halvorssøn (se bruk 1). 4. Berte, f. 1761, gift 1784 med Tosten Mikkelssøn Bergan i Shd. 5. Marie, gift med Lars Halvorssøn Stavnum. 6. Sven, se nedenfor. 7. Ole, f. 1766; bor Hotvet i Andebu. - 8. Mikkel, f. 1775, tjener paa Øvre Løken. - 9. Anders, f. 1798.
     Lars Larssøn d. y. 1781-90 kjøpte i 1781 halve bruket av faren for 192 rdl. Født 1754, gift 1784 med enke Margrete Abrahamsdtr. De var vistnok barnløse. Efter Lars's død ca. 1789 sælger enken i 1790 parten tilbake til svigerfaren for 330 rdl.
     Han blir nu sittende til 1793, da han overdrar hele bruket til sønnen Sven for 650 rdl.
     Sven Larssøn 1793-ca. 1820, f. 1764, død 1855. Gift 1789 med Mari Helgesdtr., f. 1769, død 1817. Ni barn: 1. Lars, se nedenfor. 2. Hans, likesaa. 3. Sibille, f. 1793, tjener i Tunsberg. 4. Anders, f. 1798. 5. Søren, f. 1799, gift 1832 med Kirsten Karine Olsdtr. Omdal. 6. Inger Marie, f. 1803. 7. Jørgen, f. 1804, gift 1840 med enke Inger Nilsdtr. Gjerla. 8. Ole, f. 1806. 9. Jakob, f. 1808.
     Omkring 1820 deler Sven bruket mellem sine to sønner, Lars og Hans.
     Part A.  Lars Svensen blev sittende til 1843 da han solgte til sønnen Hans.
     Hans Larsen 1843-66 betalte 500 spd. for parten. Han var gift ca. 1843 med Lene Marie Andersdtr. Ni barn: 1. Lars, f. 1844. 2. Trine Regina, f. 1846. 3. Maren Andrea, f. 1848, gift 1867 med Hans Hansen Husum. 4. Andrine Marie, f. 1850. 5. Helle Lovise, f. 1851. 6. Anders Matias, f. 1853. 7. Hans Kristian, f. 1857. 8. Gustav Anton, f. 1860. 9. Elvine Marie, f. 1862.
     I 1851 sælger Hans en del av parten til Hans Abrahamsen for 270 spd. Denne part blir igjen solgt ved auktion 1872 til Lars Gundersen for 300 spd.
     Hans Larsens restpart blev i 1866 solgt ved auktion for 1970 spd. til Antoni Andersen, som nogen aar før ogsaa hadde kjæpt en del av Sven Hansens part.
     Part B.  Hans Svensen, f. 1791, død 1836. Gift 1814 med Sibille Kristensdtr., f. 1794, død 1857. De hadde otte barn: 1. Sven, se nedenfor. 2. Karen Marie, f. 1818. 3. Maren Elisabet, f. 1820, gift 1844 med Johan Kristian Hansen Gryte. 4. Kristen, f. 1823, gift 1851 med Sofie Olsdtr. 5. Hans, f. 1827, gift 1854 med Gjertine Katrine Guttormsdtr. Solberg. 6. Lars, f. 1830. 7. Elen Andrea, f. 1834, gift 1864 med enkemand skomaker Henrik Johan Larsen Sjuerød. 8. Halvor, f. 1836.
     1828 sælger Hans Svensen en part til Erik Hansen for 100 spd. Erik Hansen arvinger sælger igjen i 1861 til Hans Jakob Eriksen for 400 spd. Fra ham gaar den 1867 over til Ole Kristian Eriksen for 300 spd.
     Restparten blev ved skifte efter Hans Svensen i 1857 utlagt ældste søn Sven for 328 spd.
     Sven Hansen 1837-62, f. 1814. Han blev sittende til 1862, da han skjøter til Anton Andersen for 1000 spd. Anton Andersen sælger i 1865 til Elias Jakobsen for 1100 spd. Han blir sittende længe utover.


Innhold