4. Raaberg.

     Navnet uttales Raa'berg, skrives i Rødeboken: i Raudabærgom; 1575 Rodeberrig, 1668 Roberg. Efter skrivemaaten i Rødeboken maa den oprindelige form være Rauðabergar. Sidste led -bergar er flertal av berg. Første led "kan sproglig like vel være adjektivet rauðr, rød, som rauði, myrmalm", sier O. Rygh. Da det virkelig er rødlige berg her, kommer nok navnet av raudr. At Raud- er blit til Raa, maa vel tilskrives paavirkningen fra navnet Raastad.
     Skyld. Liten gaard, sættes 1668 for halv ødegaard. 1575 er skylden 1 tylvt hugne bord, blev 1668 3 linspund tunge.
     Eiere. Gammelt kirkegods. Ifølge Rødeboken eide Laurentiuskirken i Tunsberg 1396 2 laupar land i Raudabergom. Maa i slutten av middelaldren være bortbyttet eller solgt til Mariakirken i Tunsberg, som er eier 1575 og videre fremover helt til 1835, da gaarden blev solgt til en bygdemand.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 2 2 6 - -
1668 - 3 1 3 10 3 tøndesaa akerjord.
1723 - 3 - 3 8 3 tønder havre.
1803 - 2 - - - 2 tønder.
1820 - 2 - - - 2 tønder.
1835 - 2 - 2 - 2 t. havre, 1/4 t. byg, 2 t. poteter.
1865 - 2 - 2 - 1 td. havre, 1/8 t. hvete, 1/8 rug, 1/8 byg, 1 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til ved og gjerder. Ikke mer jord at rydde. Har humlehage. - 1723. Skog noget til gjerdefang og brænde. Noksaa gode hus, men daarlig aker og eng. Skarp jord, mislig til korn. Ussel havnegang. - 1803. Slet ingen skog. Har havnegang. - 1820. Skog til brænde og gjerdefang. Maatelig havnegang.

Brukere.

     Raaberg føres ikke op i de ældste skattelister. Hans nævnes 1645. Saa Lars Hanssøn ca. 1650 til 80. - Tor (Larssøn) omkr. 1700 og 1710, g. m. Anne Larsdatter. Barn: Lars, Hans, Tolv og Marte (hadde rømt avsted med en soldat). - Kristen Anderssøn ca. 1715-31. Fire sønner: 1. Ola, egtet 37 Ingeborg Kristoffersdatter, bodde her. 2. Jens, se Vestre Gile. 3. Nils, kom til Søndre Veer. 4. Gunnar, egtet 48 Marte Tjostolvsdatter, bodde her. - Brødrene Ola og Gunnar maa ha hat gaarden sammen. Ola faldt væk 1773, Gunnar 1785. Den sidste hadde to døtre, Anne og Grete; av dem egtet Anne 79 Mattis Kristenssøn (uvisst hvorfra) fik bygsel 1789; levde her til 1819, Anne til 1833 (blev 74 og 77 aar). Barn: 1. Anne Maria, egtet 1814 Ellev Torssøn Sjuestok. 2. Gunnar Mattissøn, døde paa Raaberg 1861, egtet 1818 Ingeborg Katrine Hansdatter Raastad. 3. Marte Kristine, egtet 33 Tor Ellevsen Sjuestok. 4. Andreas Mattissen, f. 1795, egtet 34 Anne Tonette Kristensdatter Brua, se nedenfor.
     Jørgen Hammelow Berg paa Tufte kjøpte Raaberg av staten ved skjøte av 1835 for 340 spd. og aarlig jordavgift. Han delte jordveien, la halvparten under Tufte, solgte resten (med forbehold om dæmnings- og forkjøpsret m. m.) for 200 spd. til ovennævnte Andreas Mattissen som blev boende her; døde 1847, 51 aar. Enken Anne Tonette skjøter 1865 parten til sønnen Matias Andreassen, g. m. Anne Olia Ingebretsdatter fra Sem.


Innhold