54. Ramsum.

     Navnet skrives i Rødeboken: i Ramsæimi, Ramsheimr. I D. N. IV. 133: Ramsemrød. Skriftformer: 1593 Ramzing, 1604 Ramzøe og 1723 Ramsøe.
     Det oprindelige navn er Ramseimr, sammensat av heimr med plantenavnet Rams som antagelig er et gammelt ord, skjønt det ikke kan paavises i oldnorsk. Nævnte bruk Ramsheimrud maa være en utskilt part som senere atter er smeltet sammen med hovedbruket.
     Skylden var 1661 7 pund smør. 1668 forandret til 6 pund.
     Eiere. Et gammelt diplom av 1320 fortæller at Bjarne Audunsson skjænket Laurentiuskirken i Tunsberg 3 markebol i Ramsum. Rødeboken fortæller os videre 1398 at følgende kirker eide parter i Ramsum: Undrumsdal prestebord 1 øyrisbol, Nykirke prestebord 1/2 øyrisbol. I 1649 staar Tunsberg provsti opført som eier av gaarden. Men omkring 1680 sælger de den til greven av Jarlsberg, og han blir sittende med den indtil 1738 da den blir solgt til bønder. Siden bodegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 5 5 4 - -
1668 2 9 5 8 44 12 tøndesaa akerjord, 6 tøndesaa brak.
1723 3 14 - 10 46 13 t. havre, 1/2 t. havre, 1/4 t. hvete.
1803 3 12 - - - 13 tønder.
18201 3 13 - - - 13 tønder.
1835 4 19 - 17 - 23 1/8 t. havre, 1/6 hvete, 5/8 rug, 2 1/2 byg, 1/24 erter, 23 t. pot.
1865 5 28 - 15 - 24 t. havre, 1 3/4 hvete, 1 3/8 rug, 4 byg, 1/4 erter, 19 t. pot.
1 Med halvdelen av Grytingen.

      Andre oplysninger. 1668. Granskog til noget smaat sagtømmer; endel bøk. Litt mer jord at rydde til engens forbedring. Har humlehage. Bekkekvern til husbehov. - 1723. Skog til husfornødenhet; kan sælge noget bjerkeved. Middelmaadig tildels skarplændt jordart. Gode hus og gjerder; bra aker, men daarlig eng. Noksaa god havnegang. - 1803. Skog til gjerdefang og brænde. Ikke nok havn. Et kvernbruk til eget behov. - 1820. Havn tilstrækkelig. Skog til husbehov. 2 vandfald fælles med Skarpe-Borge.

Brukere.

     Halvor heter brukeren fra 1593 og utover til 1633. - Fra ca. 1634 til ca. 75 Rasmus Halvorssøn, f. 1594. I 1664 blev gaarden imidlertid delt, og han fik sønnen Anders Rasmussøn som medbruker. Anders sitter ogsaa som bruker til ca. 1675. Sven kommer saa 1686-89.

Bruk 1. (1/2).

     Guttorm Perssøn 1699-ca. 1735. Han var gift tre ganger. 1. Ukjendt. 2. m. Karen Nilsdatter, datter av Nils Svenssøn Vestre Hvaal, død 1706. 3. m. Inger Nilsdatter, død 1727. Seks barn med anden hustru: 1. Live, f. 1687. 2. Maren, f. 1690. 3. Malene, f. 1692. 4. Gunhild, f. 1695. 5. Per, f. 1697. 6. Nils (se bruk 1 b.).
     Part a. David Nilssøn 1738-47, fik skjøte av greven paa halvparten av bruket for 150 rdl. Han blev 1726 gift m. Anne Torsdatter Skjælberg i Shd., og de bodde paa Ragnildrød. (Se Ragnildrød).
     Nils Davidssøn 1747-62, søn av ovennævnte. Gift to ganger. 1. m. Anne Hansdatter. 2. m. enke Berte Helgesdatter Gile. 1801 opholder Nils sig paa Skarpe-Borge.
     Gullik Davidssøn 1762-80, bror av ovennævnte Nils. Gift 1. m. Olea Ellevsdatter. 2. m. Marte Jørgensdatter. Barn (seks og fire): 1. Idde, f. 1757. 2. Dortea, f. 1760. 3. Tor, f. 1764. 4. Hans, f. 1764 (tvilling med Tor). 5. Anne, f. 1765. 6. Tor, f. 1769. 7. Olea, f. 1775. 8. Berte, f. 1777. 9. Mari, f. 1778. 10. Lene Marie, f. 1780, egtet 1802 Even Andersen Eik.
     Hans Tjøstolvssøn 1780-81, var fra Oserød. Han betalte 460 rdl. for parten. Men 1781 solgte han den til Ivar Arvessøn for 475 rdl.
     Part b. Nils Gutormssøn 1738-58, fik skjøte av greven for 150 rdl. Født 1701, gift 1723 m. Berte Eriksdatter fra Vestgaarden, død 1744. De hadde ingen barn.
     Ivar Arvessøn 1758-1802, betalte 250 rdl. for parten. 1781 kjøpte han ogsaa den andre parten av Hans Tjøstolvssøn for 475 rdl., saa han blev eier av det hele. Gift 1779 m. Anne Lisbet Klausdatter, død 1801. Ett barn vokste op, Anne, f. 1785 og gift tre ganger. 1. 1801 m. Mikkel Larsen fra Tem i Sem. (Se nedenfor). 2. 1803 m. Kristoffer Hansen Laane i Sem, død 1811 (se nedenfor). 3. 1812 m. Kristen Kristensen Skjelbrei, se nedenfor.
     Mikkel Larsen, svigersøn av forrige fik skjøte av svigerfaren for 750 rdl. Han var fra Tem i Sem og gift 1801 m. Anne Ivarsdatter. Mikkel falder straks væk, og enken gifter sig med Kristoffer Hansen.
     Kristoffer Hansen 1803-11, var fra Laane i Sem. Gift 1803 m. enke Anne Ivarsdatter. Tre barn vokste op: 1. Hans, se nedenfor. 2. Anne, f. 1809. 3. Kristine Marie, f. 1811, egtet Kristian Holst i Larvik. - Kristoffer døde 1811, og enken giftet sig da for tredje gang m. Kristen Kristensen.
     Kristen Kristensen 1812-ca. 36, var fra Skjelbrei. Gift 1812 m. enke Anne Ivarsdatter. De hadde ett barn, Maren Anne, f. 1814.
     Hans Kristoffersen 1836-41, søn av foranstaaende Kristoffer Hansen overtok bruket ved morens død for 1500 spd. Født 1803, egtet 1827 Andrea Matea Kristoffersdatter Tori (Kverne?). Seks barn: 1. Kristina, f. 1829. 2. Karen Anne, f. 1831. 3. Kristoffer, f. 1834. 4. Hans, f. 1836. 5. Inger Andrea, f. 1839, egtet 1864 Johan Larsen fra plassen Moen i Andebu. 6. Martine, f. 1840.
     Preben Kristoffersen 1841-57, fik auktionsskjøte paa gaarden for 1820 spd. Av hans barn kjender vi Daniel Prebensen, se nedenfor.
     Daniel Prebensen 1857-72, kjøpte gaarden av faren for 2200 spd. Født 1822, død 1868. Gift 1842 m. Kristina Kristoffersdatter. De hadde seks barn: 1. Per Kristian, f. 1846. 2. Maren Elisa, f. 1848. 3. Helle Charlotte, f. 1853. 4. Daniel Harbo, f. 1858. 5. Hans Anton, f. 1861. 6. Laurits Adolf, f. 1864.

Bruk 2. (1/2).

     Hans Jakobssøn 1699-1741, var fra Mellem Hontvet, søn av Jakob Evenssøn som tilhørte en stor slegt fra Torp i Andebu. Født 1681, død 1741. Gift 1736 m. Ingeborg Larsdatter fra Søndre Kverne. To barn: 1. Jakob, se nedenfor. 2. Ingeborg, f. 1739. Hans fik 1738 skjøte av greven for 300 rdl.
     Efter mandens død giftet enken sig med Hans Olssøn.
     Hans Olssøn 1742-86, var fra Skjerpe paa Nøtterø. Født 1709, død 1787. Gift 1741 m. enke Ingeborg Larsdatter. De var barnløse. 1768 sælger Hans den ene halvpart av bruket til stedsønnen Jakob Hanssøn, og 1786 den anden halvpart til samme.
     Jakob Hanssøn 1768-1800, søn av ovennævnte Hans Jakobssøn. Født 1737 og g. m. Helvig Olsdatter Tori. De hadde to barn: 1. Hans, se nedenfor. 2. Helvig, egtet Nils Halvorsen Flaatnes. Jakob døde 1814, 77 aar.
     Hans Jakobsen 1800-1828, søn av ovennævnte. Fik 1800 skjøte av faren for 400 rdl. Født 1766, død 1827. Gift med Randi Andersdatter. Otte barn: 1. Helene Marie, f. 1803, egtet Kristoffer Hansen Vølen. 2. Anne Marie, f. 1805, egtet 1829 Lars Rasmussen Rørkoll. 3. Andrea, f. 1807, egtet 1841 Jon Korneliussen Kverne. 4. Ingeborg Sofie, f. 1811, egtet 1831 lærer Nils Kristoffersen Daler. 5. Jakob, se nedenfor. 6. Anders, f. 1816. 7. Hans Kristian, f. 1821. 8. Ola, f. 1824.
     Jakob Hansen 1828-ca. 70. Født 1814, egtet 1842 Maren Andrea Hansdatter Unnarstvet, f. 1819. To barn: 1. Helle Regine, f. 1843, egtet Hans Matias Gulliksen Skarpe-Borge som overtok bruket efter svigerfaren. 2. Hans, f. 1850.


Innhold