83. Skjelbrei.

     Navnet. Skriftformer: 1593 Schelbred, 1668 Schielbred, 1723 Skielbred. Senere Skjelbrei.
     Skjelbrei forekommer ofte som gaardsnavn i størstedelen av landet. Betydningen kan føres tilbake til en jevn samlet jordvei med en overflate lik et skjold.
     Skyld. 1661: 2 skpd. malt. 1668: 2 skpd. tunge.
     Eiere. Skjelbrei var vistnok adelsgods omkring 1500-tallet, men gik i første del av 1600 over til bondegods. Storkaksen Preben von Ahnen eide dog halve gaarden i 1649. Denne halvpart gik senere over paa bondehænder, men i 1675 blev byborgeren Kristen Simonssøn i Sandefjord eier av den. Hans arvinger blev sittende med parten til ut i 1700-tallet.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 4 13 6 9 - -
1668 3 12 4 10 60 15 tøndesaa akerjord, 6 tøndesaa brak.
1723 3 15 - 10 50 15 1/2 t. havre, 3/8 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 3 12 - - - 12 tønder.
1820 3 10 - - - 10 tønder.
1835 5 25 - 22 - 30 1/4 t. havre, 1/8 hvete, 2 3/8 byg, 28 t. poteter.
1865 7 33 - 9 - 29 t. havre, 2 hvete, 1 3/8 rug, 5 1/8 byg, 29 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til litt smaalast, samt endel bøk som dog mest av vaadeild er opbrændt. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage; likesaa et litet bækkebruk. - 1723. Skog til gjerdefang og brænde; kan ogsaa sælge noget ved. Temmelig god fæhavn. Maatelig, tildels frostlændt jord. God aker og eng. Bækkesag. - 1803. Skog til gjerdefang, men ikke tilstrækkelig til brænde. Skral havn. En bækkekvern. - 1820. Skog til behov og litt til salg. Taalelig havn. Litet vandfald med sag og kvern. Lider meget av flomvand.

Brukere.

     Kristen brukte gaarden fra 1624 til 1653.
Bruk 1 (1/2 g.)
     Anders Knutssøn Hønsvall, som sat som bruker fra ca. 1655, kjøpte vistnok bruket av Kristen Simonssøn i 1667. I dette aar utsteder han ialfald pantebrev til Kristen Simonssøn paa 116 rdl. med pant i halve Skjelbrei. Anders var f. 1613, og døde ca. 1680. Efter hans død gik bruket over til sønnen Kristen Anderssøn. Han døde vistnok tidlig og hans søn Anders Kristenssøn faar da bruket.
     Anders Kristenssøn ca. 1735-1773, f. 1713, død 1773. Gift med Pernille Gulliksdtr., f. 1704, død 1764. Hun hadde tidligere været gift med Hans Gunderssøn Rømminga, som døde i 1731. Anders og Pernille hadde et barn, sønnen Kristen, f. 1736, død 1764. Kristen blev 1760 gift med Berte Halvorsdtr. Rømminga, f. 1738, død 1808. De hadde to barn, Kristen og Helvig (Om dem se bruk 2 B.)
     Anders hadde allerede 1757 solgt halve bruket (10 lpd.), og denne part gik ved hans død over til sønnesøn Kristen Kristenssøn.
     Kristen Kristenssøn 1774-1811, arvet halve bruket efter faren og fik paa skiftet efter bedstefaren 1773 sammen med svoger Lars Larssøn utlagt den anden halvpart. Lars sælger allerede i 1782 sin hustrus arvepart til Kristen for 100 rdl. Senere kjøper Lars en mindre part i bruk 2 (se der).
     Kristen var f. 1762, og døde 1811. Gift med Kristine Hansdtr. De hadde seks barn: 1. Anders, se nedenfor. 2. Kristen, f. 1790, gift 1812 med Anne Iversdtr. Ramsum. 3. Karen, f. 1792, gift 1810 med Anders Abrahamsen Gjerla. 4. Berte Johanne, f. 1797. 5. Hans, se nedenfor. 6. Halvor, f. 1802, gift 1826 med Helvig Larsdtr. Hontvet.
     Anders Kristensen 1811-37, f. 1787, død 1860 som føderaadsmand. Gift 1811 med Ellen Olsdtr. Møkkenes, f. 1791, død 1846. Fem barn: 1. Karen Kristine, f. 1811. 2. Kristen, se nedenfor. 3. Hans Kristian, f. 1818. 4. Ole, f. 1820, gift 1842 med Berte Petrine Hansdtr. 5. Anders, f. 1824, gift 1858 med enke Ellen Kristine Løken.
     Kristen Andersen kjøpte størstedelen av farens part i 1837 for 450 spd. og ophold. Født 1816, gift 1840 med Maren Sofie Gulliksdtr. Holtet, f. 1822, død 1860. Fire barn vokste op: 1. Karen Martina, f. 1840, gift 1862 med matros Andreas Pedersen Buer. 2. Ellen Marie, f. 1843. 3. Anders Kristian, f. 1847. 4. Kristian, f. 1856. I 1862 blev bruket solgt ved auktion til Hans Kr. Hansen for 455 spd.
     Hans Kristensen, Kristen Kristensens femte barn, som er nævnt foran, kjøpte i 1832 en del av bruket av sin bror Anders for 600 spd. Denne part skjøter han i 1857 til sønnen Anders Kr. Hansen for 800 spd. og ophold. Allerede aaret efter skjøter Anders til Hans Kr. Hansen for 800 spd.
Bruk 2 (1/2 g.)
     Søren Olssøn 1657-1703, f. 1634, død 1715. Gift med Ingrid Nilsdtr. Syv barn: 1. Anders, døde før faren (efterlot sig to barn, Mikkel og Barbro). 2. Jakob, døde 1697. Han var gift med Eli Paalsdtr., og hadde en datter, Marte. De eide ogsaa en liten part i Berge i Kodal. 3. Mari, gift med Helge Kristenssøn Rørkoll. 4. Anne, gift med Lars Skjerven i Tønsberg. 5. Barbro, gift med Peder Anderssøn. 6. Berte, gift med Peder Jonssøn. 7. Margrete, ugift.
     I 1703 skjøter Søren bruket til sine tre værsønner, Helge Kristenssøn, Peder Anderssøn og Peder Jonssøn. Helge Kristenssøn skjøter 1724 sin part til svogrene Peder Jonssøn og Peder Olssøn.
     Peder Jonssøns part gik allerede to aar efter over til Lars Hanssøn, som døde 1733, 36 aar gammel. Foruten parten i Skjelbrei eide han ogsaa jord i Rømminga. Hans enke giftet sig 1733 med Peder Ellefssøn.
     Anders Arnessøn 1740-66, f. 1712, død 1766, var fra Gjermundrød i Andebu. Han eide i de første aar bruket sammen med forannævnte Peder Olssøn, men blev senere eneeier. Anders var gift med Kirsten Gulliksdtr., f. 1684, død 1765. De var barnløse, men Kirsten hadde tre barn av første egteskap, sønnen, Peder Hanssøn, og døtrene Karen Anne og Kirsten.
     Paa skiftet efter Anders Arnessøn 1768 blev bruket delt mellem hans utarvinger, og efter adskillige kjøp og salg dem imellem blev Henrik Paulssøn og Hans Kristenssøn eiere, den første for 3/4 parter, og den anden for 1/4 part.
     Part A. (15 lpd.)
     Henrik Paulssøn 1768-83, f. 1737, død 1783. Gift 1. 1768 med Else Nilsdtr. 2. 1772 med Margrete Abrahamsdtr., f. 1738, død 1829. Tre barn (et og to): 1. Ingeborg, se nedenfor. - 2. Margrete, f. 1780, gift 1811 med Hans Ellefssøn fra Shd. 3. Anne Marie, f. 1782, gift 1810 med Hans Hanssøn Elgesem i Shd.
     Efter Henriks død drev antagelig enken bruket i nogen aar fremover.
     Kristoffer Larsen 1794-1822, f. 1769, død 1833. Gift 1794 med ovennævnte Ingeborg Henriksdtr., f. 1770, død 1848. Seks barn: 1. Lars, se nedenfor. 2. Dorte, f. 1803. 3. Henrik, f. 1805, gift 1828 med Ingeborg Olsdtr. Torrestad i Shd. 4. Kristoffer, se nedenfor. 5. Martin, f. 1810. 6. Mikkel, f. 1820.
     Part a 1.  Lars Kristoffersen 1822-71, f. 1801, død 1871. Gift med Mari Pedersdtr. De var barnløse og indsatte i 1861 Johan Henrik Olsen til enearving.
     Part a 2.  Kristoffer Kristoffersen 1830-84, fik skjøte 1830 av faren for 300 spd. og ophold. Født 1807, død 1884, gift 1831 med Inger Marie Sørensdtr. Løken. Et barn, Lars, f. 1838, vokste op. Han overtok bruket efter faren 1884.
     Part B.  Hans Kristenssøn overtok samtidig med Henrik Paulssøn en part (1/4) fra Anders Arnessøns arvinger, og solgte samme aar videre til sin søn Anders Hanssøn for 230 rdl. Efter Anders Hanssøns død i 1789 blev parten kjøpt av Lars Larsen paa auktion for 252 rdl. Lars var gift med Helvig Kristensdtr., f. 1762, datter av Kristen Anderssøn paa bruk 1.
     I 1810 fik Hans Ellefsen skjøte paa parten for 900 rdl. Hans var som nævnt gift med Margrete Henriksdtr. Hans døde 1869, 84 aar gammel. I 1859 hadde han solgt bruket til Hans Matias Kristensen for 1000 spd. og ophold. Hans Matias døde 1868, 37 aar gammel, og enken Maren Sofie Nilsdtr. skjøter bruket til Anders Kristian Hansen for 900 spd.


Innhold