97. Vennerød.

     Navnet. Skriftformer: 1593 Wennellrød, 1668 Wennerød. Det er antagelig det samme som Vennerød i Andebu, og skriver sig fra mandsnavnet Vignaldr, som har været kjendt i Norge fra ca. aar 1300.
     Skyld: 1661: 2 huder, 1664 2 huder 1 tylvt hugne bord, 1668 1 1/2 skpd., 2 lpd. tunge, derunder Stubsrød 3 lpd.
     Eiere: Vennerød laa i størsteparten av det 17. aarhundrede under Fossnes, men i 1680 gik gaarden over til fru Kirsten Toller, som igjen solgte til Mads Gregerssøn, tolder i Tunsberg. Saa eiet slegten Vogn den indtil Anders Vogn sælger til brukerne i 1746. Derefter bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 12 9 20 - -
1668 3 10 5 9 56 14 tøndesaa akerjord, 4 tøndesaa brak.
1723 3 15 - 8 50 13 t. havre, 1/4 t. blandkorn.
1803 3 12 - - - 14 tønder.
1820 4 16 - - - 16 tønder.
1835 6 20 - 21 - 25 1/2 t. havre, 1/2 rug, 2 byg, 1/16 erter, 14 t. poteter.
1865 6 32 - 23 - 32 3/4 t. havre, 3 1/8 hvete, 2 1/4 rug, 5 byg, 30 3/4 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til smaat sagtømmer og smaalast; nogen bøk. Endel jord kan ryddes. Har humlehage. Liten sag og kvern til husbehov. - 1723. God skog; har til husfornødenhet og noget bøk til salg. Middelmaadig jordart, temmelig viss til korn. Gode hus og gjerder; slet aker og eng. Skral fæhavn. Bekkesag. - 1803. Skog til brænde og gjerdefang. Har havnegang. - 1820. Noksaa meget skog, men tildels uthugget. Et vandfald med sag og kvern. God havn.

Brukere.

     Helge er bruker fra 1593-1622, fra 1625-1650 Engebret Arnessøn. Han var fra Østre Nøtterø paa Nøtterø. I 1657 Engebrets enke og to sønner, Helge og Arne, som blev sittende til 1679. I 1676 brændte gaarden. Fra 1690-93 Arne. Derefter Kristoffer Olssøn og Ole Anderssøn. Ole var gift 1. med Marte Kristensdtr., som døde i 1711; 2. med Randi, som overlevet ham. Selv døde han før 1720. Kristoffer og enken Randi sat til ca. 1723. Efter dem kommer Ole Kristofferssøn og Mikkel Larssøn. Ole sitter til ca. 1740, men Mikkel blir sittende i flere aar efter at han i 1746 hadde kjøpt 1/2 gaarden. (Om ham se nærmere under bruk 2.)
Bruk 1.
     Henrik Mikkelssøn 1746-52, var søn av Mikkel Larssøn paa bruk 2. Han kjøpte halve gaarden av Anders Vogn i 1746 for 400 rdl. Gift 1744 med Maren Abrahamsdtr. fra Bærevar. To barn blev født her: 1. Lars, f. 1745, 2. Mikkel, f. 1751. I 1752 flyttet Henrik til Storevar.
     Rasmus Larssøn 1752-93, kom fra Rød i Andebu, og gav 480 rdl. for gaarden. Født 1729, død 1799. Gift to ganger: 1. med Kristine Abrahamsdtr., f. 1725, død 1753. Kristine var fra Rød i Andebu, og med hende fik manden part i denne gaard. Hun hadde tidligere været gift med Torsten Nilssøn Rød. Rasmus giftet sig anden gang ca. 1754 med Anne Nilsdtr., f. 1733, død 1803, fra Vestre Raastad i Sandeherred. Otte barn i andet egteskap: 1. Kristen, se nedenfor. 2. Maren, f. 1758, gift 1784 med Kristoffer Iverssøn Vennerød. 3. Lars, se nedenfor. 4. Nils, f. 1766; bodde her. 5. Berte, f. 1768, gift 1786 med Anders Olssøn Lillevar. 6. Anne Marie, f. 1772, gift 1802 med Jakob Johannessøn. 7. Kristoffer, f. 1774, gift og bor Vaale i Andebu. 8. Hans, f. 1777, kom til Sjuestok.
     I 1759 solgte Rasmus Larssøn bruket til Kristoffer Kristofferssøn Haugene, men efter 8 aar kjøpte han det tilbake igjen.
     Part A. Kristen Rasmussøn 1784-1823, kjøpte halve bruk 1 av faren Rasmus Larssøn i 1784 for 450 rdl. Født 1755, død 1839. Gift 1. 1792 med Berte Amundsdtr. Fuske, f. 1757, død 1803. Hun hadde tidligere været gift med Even Hanssøn; gift 2. med Anne Evensdtr. To barn (et og et): 1. Elen Andrea, f. 1795. - 2. Rasmus, se nedenfor.
     Rasmus Kristensen 1824-65. Født 1805, gift 1825 med Maren Sibille Torsdtr. Gryte, f. 1802, død 1844. Syv barn: 1. Anne Sofie, f. 1826.2 . Karen Anne, f. 1828, gift 1858 med Lars Larsen Skjelbrei, bor paa Gjennestaad. 3. Tellef, f. 1832. 4. Kristian, f. 1834. 5. Marte Marie, f. 1837, gift 1856 med Kristian Kristensen Kongsteigen. 6. Matias, f. 1840. 7. Marte Sibille, f. 1844. I 1846 giftet Rasmus sig anden gang med Sibille Johanne Torgersdtr.
     I 1865 solgte Rasmus bruket til søn Tellef for 700 spd. og ophold. Tellef solgte i 1870 halve bruket til broren Matias for 350 spd. og i 1881 den anden halvpart til samme for 2500 kr.
     Part B. Lars Rasmussøn 1793-1842, kjøpte halve bruk 1 av faren Rasmus Larssøn i 1793 for 650 rdl. Født 1764, død 1849. Gift 1797 med Kristine Andrea Pedersdtr., f. 1771, død 1816. Fire barn: 1. Karen Anne, f. 1798, gift 1824 med Hans Kristensen Holt. 2. Anne Sofie, f. 1803. 3. Helene Marie, f. 1807, gift 1829 med Guttorm Kristensen Hørdalen i Shd. 4. Rasmus, f. 1811, gift 1835 med Anne Kristensdtr. Korterød.
     Abraham Larsen 1842-67, gav 800 spd. for bruket. Født 1819, gift 1844 med Inger Andrea Olsdtr. fra Søndre Borge. Fem barn: 1. Lars, f. 1846, gift 1867 med Kristiane Amalie Guttormsdtr. Korterød. 2. Martine, f. 1849. 3. Ole, f. 1857. 4-5. Anton og Hans, tvillinger, f. 1861. I 1867 skjøtet Abraham bruket til sønnen Lars for 1500 spd. Lars blir sittende til 1882.
Bruk 2.
     Mikkel Larssøn 1746-49, blev eier av halve gaarden i 1746 efter at han hadde sittet som bruker i flere aar. Han betalte 400 rdl. for bruket. Født 1688, død 1749. Gift to ganger. Med hvem han var gift første gang vet vi ikke, men han blev gift anden gang i 1749 med Gunhild Hansdtr. Fire barn i første egteskap: 1. Nils, bodde Søndre Raastad. 2. Henrik, se bruk 1. 3. Lars, se nedenfor. 4. Anne, gift med Andor Haagenssøn Rusletvet.
     Lars Mikkelssøn 1751-81, kjøpte sine søskendes parter i bruket paa skifte efter faren for 381 rdl. Han var gift med Marie Katarine Kristoffersdtr. De hadde flere barn som alle døde som smaa. I 1756 solgte Lars en part i bruket til Iver Kristofferssøn for 235 rdl., og i 1768 en part til Johannes Larssøn for 220 rdl., og endelig i 1781 resten av bruket til Halvor Anderssøn for 455 rdl.
     Part A. Iver Kristofferssøn 1756-71, død 1772. Gift med Anne Helgesdtr., f. 1729, død 1784. Seks barn: 1. Kristoffer, se nedenfor. 2. Anne Margrete, f. 1760. 3. Helge, f. 1763. 4. Nills, f. 1766, død 1785. 5. Helvig Maria. 6. Ingeborg Sofie. Paa skiftet efter Iver i 1772 blev bruket utlagt enken Anne Helgesdtr. som drev det til 1783, da ældste søn Kristoffer overtok det for 300 rdl.
     Kristoffer Iverssøn 1783-1826. Født 1756, død 1826. Gift 1784 med Mari Rasmusdtr., f. 1758, død 1838. Syv barn: 1. Iver, f. 1785, død 1813. 2. Anne Helene, f. 1789, gift med Kristoffer Anderssøn Gallis i Kodal. 3. Karen Marie, f. 1790, gift 1824 med Lars Hansen Domsengen, Sem. 4. Randi Andrea, f. 1792. 5. Anne Marie, f. 1795; bor Vaale i Andebu. 6. Maren Katrine, f. 1798, gift med Hans Pedersen Gjelstad. 7. Nils, se nedenfor.
     Nils Kristoffersen 1826-34. Født 1801, død 1834; gift 1826 med Anne Kristoffersdtr. Nordre Holt. Tre barn: 1. Kristoffer, f. 1827. 2. Karoline Marie, f. 1830, gift 1852 med Kristoffer Kristensen Aarholt. 3. Nikoline, f. 1834, gift 1857 med Lars Henriksen Holt. Efter Nils's død blev bruket i 1834 utlagt sønnen Kristoffer for 900 spd. Han blev sittende helt til 1896. Kristoffer blev gift 1854 med Inger Andrea Ingebretsdtr. Søndre Kverne.
     Part B. Denne part, 1/6 p. av gaarden, kjøpte Halvor Anderssøn av Lars Mikkelssøn i 1781 for 455 rdl. Den gik saa gjennem mange hænder indtil Hans Kristoffersen kjøpte den i 1790.
     Hans Kristoffersen 1790-1820, død 1827. Gift 1792 med Helene Marie Iversdtr. Fem barn: Ingeborg Marie, f. 1793. 2. Kristoffer, se nedenfor. 3. Nils, f. 1797. 4. Iver, f. 1799, gift 1829 med Lene Marie Kristoffersdtr. Søndre Holt. 5. Anne, f. 1802, gift 1842 med Halvor Kristoffersen Gjennestad.
     Kristoffer Hansen 1820-53. Født 1795, død 1861. Gift 1825 med Maren Elisabet Iversdtr. Aarholt, f. 1798. Barn: 1. Helene Marie, f. 1827, gift 1852 med Abraham Sten Rasmussen Vennerød. 2. Grete Marie, f. 1834. 3. Iver, f. 1838.
     I 1853 skjøtet Kristoffer Hansen bruket til Hans Matias Kristoffersen (søn?) for 900 spd. Hans Matias var født 1831 og gift 1854 med Ingeborg Marie Johannesdtr. Anholt. De hadde to barn: 1. Maren Andrea, f. 1855. 2. Helle Johanne, f. 1860. Hans blev sittende til 1887 da han solgte bruket til svigersøn Nils Matiesen.


Innhold