34. Vestgaarden (paa Veier).

     Navnet. Paa gammelnorsk Vestgardr. Skrives ca. 1400 Væstagarden, 1593 Westgaard, 1604 Westgaarden, likesaa senere.
     Skyld. Gaarden regnes 1398 for 1 1/2 markebol, 1668 sættes Vestgaarden for tridjungsgaard med 3 1/2 smørpund i skyld.
     Eiere. Rødeboken s. 52 og 53 melder at fru Margreta paa Skardaberg i Tjølling skjænket 1 1/2 markebol i Vestgaarden paa Veier til Tjølling kirke og prestebord for aartidshold og gravsted i kirken; herav 10 aurebol til prestebordet, 2 til kirken.
     Efter reformationen er Tjølling prestebord eneeier, og Vestgaarden blev først selveiergods ved skjøte til brukerne av 1837 og 1855.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 6 3 6 - -
1668 1 6 4 7 30 7 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 6 - 4 20 6 1/2 td. havre, 1/8 td. blandkorn, 1/8 td. hvete.
1803 2 6 - - - 6 tønder.
1820 1 5 - - - 5 tønder.
1835 2 6 - 8 - 4 t. havre, 1/8 rug, 1/2 byg, 4 t. poteter.
1865 2 20 - 9 - 6 1/2 t. havre, 1 3/8 hv., 7/8 rug, 1 1/8 byg, 9 1/2 t. pot.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til litt smaalast. Intet rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet og litt smaalast, kan ogsaa sælge litt. Mager jord. Husene i god stand, aker og eng slet. Havnegang. Kvern. - 1803. Skog til husbehov. Har havnegang. - 1820. Maatelig havnegang. Skog til husbruk.

Brukere.

     Tjøllingpresten raadde bygslen. - Kjell er bruker i 1590-aarene og endnu 1605. - Hans nævnes ca. 1610. - Harald rundt 1630. - Tord ca. 1635-45. - Kristoffer Rasmussøn ca. 1650-80.
     Erik Torbjørnssøn ca. 1680-1720, blev omkr. 70 aar. Om ham faar vi flere oplysninger. Han er søn av Torbjørn Perssøn Tangen og Anne Jonsdatter fra Ottersti paa Tjømø. Gift to ganger; 1. m. Eli Persdatter Laagerød, død 1709; 2. m. Kari Olsdatter som overlevde ham. - Barn (seks og to): 1. Abraham Erikssøn, død før 1744, bodde visst paa Strømsø hvor ialfald enken var. 2. Lars, blir tidlig væk. 3. Anne, levde visst ugift. 4. Berte, egtet Nils Guttormssøn Ramsum. 5. Trine, egtet Ole Hanssøn i Melsomvik. 6. Mari, vistnok ugift. - 7. Per Erikssøn, døde 18 aar gl. 8. Eli, egtet Guttorm Didrikssøn Burø paa Tjømø.
     Nils Jonssøn 1721-53, egtet enken Kari. Nils var bror av Paal Jonssøn Sjuerød. Efter hustruen Kari's død 1731 egtet han Inger Davidsdatter fra Solli i Sandeherred, men hun døde straks. Giftet sig saa 1733 m. Al Kristensdatter, født ca. 1709 paa Fekja og datter av Kristen Perssøn og Kari Hansdatter; hun overlevde manden til 1783. Hendes mor Kari med sin tredje mand Hans Asgautssøn, bodde her paa Vestgaarden. - Nils Jonssøn hadde med sidste hustru syv barn: Sara, Per, Kristen, Jonas, Inger, Hans og Anne Katrine. Av dem faar vi bare oplysninger om de to ældste som begge kom til at bo paa hjemgaarden.

Første halvpart.
     Enken Al beholdt bygslen paa denne parten til sin død 1783. Saa blev den bygslet av Kristoffer Schøyen i Bogen som hadde den til underbruk 1784-1803, da han døde. Efterpaa sønnen Gjert Schøyen Bull til 1821, siden enken til 1837; saa sønnen Nils Bull som 1837 fik kongelig skjøte paa parten. Ingen av de her omtalte bodde paa Vestgaarden. Sidstnævnte Nils Bull mistet sine midler, og halve gaarden blev 1844 ved auksjon solgt til to: Nils Goen og Børre Aanonssøn. De delte jordveien mellem sig.
     Part a. Nils Kristianssøn Goen kom hit fra Svelvik paa Tjømø. Han døde straks; (om hustru og barn se Tjømøboken s.306).
     Enken efter Nils Goen solgte parten 1846 til Guttorm Olsen, som kom hit fra Honerød, men var født i Lardal. Gift m. Marte Andrea Andersdatter. De blev boende her længe utover.
     Part b. Børre A. Aanonssøn, en smed, døde her 1858, 60 aar. Han var fra Øiestad ved Grimstad. Vistnok ugift.
     Kristian Ivarssøn kjøpte parten 1859 ved auksjon for 1040 spd. Han sies 1857 at være fra Gjennestad; egtet nævnte aar Anne Andersdatter fra Føien paa Nøtterø. De blev boende her.
Anden halvpart.
     Den blev bygslet av
     Tor Kristofferssøn 1767-75. Han var fra Tveitan i Sandeherred, og kom hit fordi han 1767 egtet Sara Nilsdatter, datter efter Nils Jonssøn. Tor døde allerede 1775, 55 aar. Han hadde to barn med Sara: Nils, f. 1768, Karen Maria. - Enken Sara beholdt bygslen en tid fremover. Efter hende kom det to.

     Markus Paalssøn 1788-1829. Var fra Skjerpe paa Nøtterø. Døde 1829, 69 aar. Gift 1786 m. Barbra Eliasdatter fra Sevik; hun døde 1819, 59 aar. Barn: 1. Ola Markussøn, fæstet tomt paa Tangen; gift 1811 m. Karen Kristensdatter fra Bogen. 2. Anne, f. 1789, g. 1816 m. Matias Anderssøn Grøtterød, Nøtterø. 3. Paal Markussøn, se nedenfor. 4. Sibille, f. 1793, egtet 1821 Jørgen Johannessøn fra Sandeherred. 5. Elias, døde 1823, 27 aar. 6. Marte, f. 1800, egtet først Nils Søndre Borge som straks døde; siden Gjert Rakkevik.
     Paal Markussen 1829-63. Født ca. 1790, egtet 1824 Anne Elisabet Anunsdatter Schrøder, f. i Oslebakke 1801. Paal kjøpte 1855 jordveien av staten for 500 spd. og jordavgift. 1863 tok han og hustruen ophold. - Barn: 1. Barbra. 2. Peter Andreas Paalssøn, f. 1829, overtok jordveien 1863, men faldt væk allerede 1867. 3. Inger Marie, f. 1833. 4. Markus Paalssøn, f. 1836. 5. Anun Schrøder Paalssøn, f. 1838, fik senere hjemgaarden. 6. Severin, døde 1866, 24 aar.

     Per Nilssøn 1786-95, søn efter Nils Jonssøn. Var født 1737, egtet 1782 Gunhild Guttormsdatter Ask. Per hadde derfor en tid jordvei paa Ask. Hustruen døde 1788, og nu lot Per svigerfaren Guttorm Ask faa litt av jordveien med sig, men Guttorm døde snart. Per overlot om noen aar sin jordbete til grannen Markus, og hans part blev nu den største. Per hadde vistnok to barn: Alet og Nils. Om Nils faar vi vite at han 1820 egtet Karen Maria Eriksdatter, og de bodde her paa gaardens eie.
     Lars Nilssøn 1796-1820, svigersøn av Guttorm Ask; gift 1796 m. Anne Marie Guttormsdatter. Lars som var født ca. 1777 i Snipetorp, Nøtterø, døde omkring 1820, hustruen 1851. To sønner nævnes: Nils som fik gaarden, og Guttorm.
     Nils Larssen 1824-43, kjøpte jordparten av staten. Gift 1824 m. Anne Tonette Hansdatter fra Sø. Borge. De bodde her til 1843 da de solgte jordparten til Karen Anne Alvø, enke efter David Torsen Alvø. Hun bodde her længe.


Innhold