Vestfold-slekt: Stokke kirkebok nr. 1. Publice absolverede 1717-1733.
Fol. 95a
1717 Kari Torjersd. fra Melsomvig D. Jud:
Udlagt for barnefader Hans Pedersøn en fremet sejlings Karl, som hun fri og erfl?? ej at kiende.

Ingebor Christensd. Publice absolveret d. 9. P. Tr.
Udlagt for barnefader Sl. Ifver Torbiøn Gile.

Mari Jonasdatter Stigen
Udlagt for barnefader Stilluf Jacobsøn en Soldatt.

Mari Jensd. D. 27. Martii
Udlagt for barnefader Niels Jonsøn Bæk?? en Soldat under Capiten Halts??

1719 Ingen.
Fol. 95b
1720

Dom Septuag:
Ingebor Christophersdaatter tienende paa Rørkuld som angaf til barnefader een dansk Rytter nafnl. Jens Christensøn.

Fest Purificat:
Sidsel Jansdaatter udlagde til barenfader een Soldatt af de Sepelinsk. nafnl. Lars Jonsøn.

Dom: Sexages:
Anne Jørgensdaatter andgaf til barnefader en dansk Rytter nafnl. Jens Nilson Baas.

Dom: Oculj:
Helvig Hansdatter Bratteqverne, andgaf til barnefader en dansk Rytter nafnl. Peder Pedersøn.

Dom: 6 p: Pascha:
Peder Bentzøn for letfærdighed.

Eod die:
Anne Jonsdaatter for letfærdighed lefnet og i sær for avhold fra Sacramentet siden.

Dom: 1 post Trin:
Karj Larsdaatter Rysseltved, som andgaf til barnefader Anders Haagensen tienende paa Nøtterøe og Soldat under Obriste Frølich NB dette er det andet qvindfolk han har besovet.

Dom: 6 p: Trinit:
begierte een Corporal nafnl. Hans Møller ved Capitain Bondes Compagnie offentl. ved mig af Prædikestolen Meenighedens Bøn for sig om sin forsæelsis og begangne Leyermaals forladelse og blef derpaa admitteret ad ??

Fol. 96a Dom: 20 p: Trinit:
Peder Erichsøn for letfærdig lefnet een lang tid med een løsagtig Qvinde.

Eod: Die:
Johanne Hansdaatter for anden gang begangen Leyermaal, med Hans Møller Corporal ved Capt. Bondes Compagnie som hun andgaf til barnefader.

Dom: 26 p: Trin:
Anders Haagenson for 2de gange begangne Leyermaal. Soldatt under Obriste Frølichs Compagnie.

Anno 1720 ere 10 publice absolverede.

Fol. 96b
1721 Dom: Trinit:
Ingebor Gundersd. for letfærdighed og afhold fra Sacramentet
Hun andgaf som barnefader at være een Matros nafnl. Halvor Pedersen.

Dom: 19 p: Trinit
Berthe Sørensdaatter for letfærdighed
Hun andgaf til barnefader een fremet feltbereder Svend nafnl: Hans Jørgensøn.

2de publice absolverede 1721.

1722 Dom 2 p: Epiphae:
Marj Taraldsdaatter lætferdighet som angaf til barnefader een Dragun nafnl: Peder Pederson Brattaas under Hr Capitain Bondes Compagnie.

Dom: Oculj
Anne Monsdaatter for lætfærdighed som udlagde Lieut. Harald Frandsen til barnefader.

1722 publice absolverede 2de.

Fol. 97a
1723 Dom: 3 post Pascha
Helvig Persd. for lætfærdighed, som udlagde til barnefader Ingebret Anders. een dreng paa Stang i Slagen som dog ey findis der, eller har været der.

Eod: die
Zidsel Arnesdaatter for letfærdighed som andgaf til barnefader Friderich Hansen Corporal ved Hr Capitain Bondes compagnie.

Dom: 4 p: Trinit:
Karj Hansdaatter for anden begangne leyermaal som udlagde nu til Barnefader Peder Erichsen Daa?? Enkemand boende paa Daapene, nu gift i Laurvigen og Er %bleven% gevorben Dragun under Obriste Poulsens regiment.

Dom: 22 post Trin:
Børre Rasmusen Rachevig for begangen leyermaal med een pige i Sems sogn nafnl: Ragnhild Halvorsd. som holder til i Sems sogn paa Høyenhall.

Dom: 25 p: Trin:
Anne Olsdaatter for afhold fra Sacramentet hvorfra hændis Mand Claus !! endnu Entholder sig.

1724 Dom: 3 p: Epiph:
Marj Larsdaatter for letfærdighed begangne leyermaal med Ole Pedersen Anholt.

Dom: Judica:
Anne Rasmusdaatter for begangne leyermaal med een gevorben Soldat Torger Torgersen Løge, blikenslager, og for afhold fra Sacramentet paa 3die aar.

Dom: 11 p Trin:
Grisil Andersdaatter holder til i Praten paa V. Gienestad Eye, f letfærdighed, og udlagde til barnefader een gevorben Soldat nafnl: Thomas Clausen.

Eod: Die:
Dorthe Amunsdaatter som løber omkring for lætfærdighed og udlagde til barnefader een gevorben Soldat nafnl: Thomas ??sen ved Capt: Desevis Compagnie.

Eod die:
Marthe Hansdaatter som icke heller opholder sig paa nogen viss sted, for lætfærdighed og afhold fra Sacramentet, og angaf til barnefader een gevorben Soldat nafnl: Alexander Pedersen.

Fol. 98a
1725 Fest: Ascensienis:
Rasmus Rasmusen for begangne leyermaal med Marj Erichsdaatter.
1726 D: 4: p: Tr:
Karj Arvesdaatter for begangne leyermaal med Mr Stii Volf.

Dom: 20 p: Tr:
Kierstj Pedersdaatter for begangne leyermaal med Michel Pedersen Vestre Var.

Dom: 3 Advent:
Michel Pedersøn for begangne letfærdighed med ovenmeldte Kierstj Pedersdaatter.

1727 Dom: 2 p: Trinit:
Helvig Pedersdaatter fra N. Qverne for begangne leyer Maal med een gifft Mand ved nafn Anders Erichsen soldat under Major Eglef rømt.

Dom: 4 p: Tr:
Gundvvor Hansdaatter, som falt herj barselseng effterat hun nogle gange hafde været til alters for mig, blef publice absolv. for begangne leyermaal med een fremet dreng første gang antagen her til herrens Nadvære Nafnl. ?? ?? Een Skorstensfeyer og ??kegielder??

Fol. 98b Dom 13 p: Tr:
Grisille Andersdaatter for lætfærdighed med Torchild Andersøn Soldatt gevorben under Capt. Holdtis Compagnie.

Dom: 19 p: Tr:
Ragnild Sørensdaatter for lættfærdighed, hun angaf til barnefader Anders Hansen Steensholt.

Fest: Omnium Sanctor:
Zidsell Olsdaatter fra Vejerland for lættfærdighed med Een Skoemager holdende til udj Tiømøe Annex paa dend gaard !! men nu bortrømt nafnl. Ole Olsen Bergen.

Eod: die:
Marj Larsdaatter fra Hanedalen i Codall Sogn for lættfærdighed nu 3die gang øvet med Anders Dithmansen Soldat under Velb. ObristeL: Rømers Compagnie, som d 7 Dec: 1726 er bleven trolovet med eet Qvindfolk nafnl Helge Aalvorsdaatter tilforne besovet af ham, og for dj han maatte holde ud i sin tieniste hos Hr Lieut: Duus ey har kundet lade sig copulere med sin fæstemøe, og imilleretid har han da besvangret denne ovenmelte, for hvilket som det andet leyermaal hand maa og staae aabenbare Skrifft.

Fol. 99a Dom: 22 p: Tr:
Anders Dithmansen Soldat under velb. ObristeL: Rømers Compagnie for begangne leyermaal med forbemelte Marj Larsdaatter, effterat hand tilforne hafde besvangret dend som hand nu er bleven trolovet med.
1728 Fest: Ascensconis
Anders Hansen Steensholt for leyermaal med Ragnild Sørensdaatter.

Dom: 1 Adventus:
Marj Olsdaatter tilforne hieme i Slagen annex, men nu paa nogle aar tient her i Sognet, publ. absolv. for leyermaal med een dreng nafnl: Ole Knudsen tienende paa Krogen.

1729 Dom: Qvinqvagesima:
Pernille Davidsdaatter publice absolveret for leyermaal med een Soldat nafnl. Christopher Christensen hieme paa Holtane.

Dom: Trinit:
Christen Pedersen S. Stafnum for Skiørlefnet med Live Christensdaatter Bøle i Sandeherrit, da hand har dog sin egen Egtehustrue levende.

Dom: 18 p: Trinit:
Anders Hansen Steensholt for anden Gang begangen leyermaal med een qvindisperson nafnl. Gunild Christensdaatter.

Fol. 99b Dom: 4 p: Epiph:
Annund Erichsen?? fra Bredsrød Een gifft mand der boende formedelst gegangne hoer i sit Egteskab med et qvindemenniske nafnl: Marthe Clausdaatter.

Dom: In??tis
Gunild Christensdaatter Hole?? for begangen leyermaal med Anders Svensen??

Dom: Salmar:
Karj Arvesdaatter for begangen Leyermaal; angiven for barnefader at være Mr Stie Volf.

Dom: 3 post: Pascha:
Methe Kieldsdaatter s. tiener paa Aarholt publice absolveret for begangen leyermaal med Een Dragun Poul Johannisen som hun angaf til barnefader.

Dom: 4 p: Pasch:
Hans Sørensen fra Ascherød f. begangen leyermaal med Helvig Dithmansdaatter tienende paa Ascherød.

Dom: 6 post Pascha:
Anne Pedersdaatter Vestre Chile udlagde til barnefader Anders Christensen Soldat under Velb. Obriste Frølichs lifcompagnie, nu tienendis paa Nøtterød hos Hr Hartvig.

Hidindtil blef amptforvalteren andgivet ved Lænsmanden d 9 Juny 1730.

D: 9 p: Tr:
Marthe Clausdaatter for begangen leyermaal med Annund Bredsrød Soldat under Velb. Major Egselefs?? Compagnie.

D: 10 p: Tr:
Monsr Stie Volf for begangen leyermaal med Karj Arvesd.

Fol. 100a
1731 Dom: Oculj:
Søren Vilhelmsen Østre Chile for afhold fra Sacramentet henved 2de aar.

Dom: Latare:
Marj Michelsdaatter for begangen leyermaal med Corporal Christopher Knudsen Reensgaden.

Dom: 3tia post Trinit:
Guthorm Knudsen for begangen leyermaal med Marj Jacobsdaatter.

Dom: 8 p: Tr:
Marj Jacobsd: for begangen leyermaal med ovenmelte Guthorm Knudsen Russeltved.

Dom: 15 p: Tr:
Grisille Andersdaatter for begangen Leyermaal nu 3die gang med Een Soldat under de geveorbne.

Fest: Omnium Sanct:
Søren Helgesen fra Rørkuld for begangen leyermaal med Elj Tronsdaatter.

Dom: 25 p: Tr:
Elj Tronsd: for leyermaal med ovenmelte Søren Helgesen.

D: 27 p: Tr:
Catrine !! een fremet omløbende qvinde, som med sin mand hafde afholt sig fra H: Nadvere syf aar, og derfor blef effter begiær een sand omvendelse publ: absolveret ?? Manden gaar endnu udj sin forfærdelse frem, Gud ham og i Naade omvender.

Fol. 100b
1732 Dom Oculj:
Anne Pe?? paa Fossnæs for anden gang begangen leyermaal med een dreng nafnl: Hendrich Davidsen som tiente paa Fossnæs.

D: 2 p: Pasch:
Karj Zachariasd: Ø. Borge for begangen leyermaal med een gifft Mand nafnl. Ole Guthormsen.

D: 5 p: Pasch:
Ole Guthormsen for begangen leyermaal med Karj Zachariasd:

1733 Dom: 3 post Epiph: eller 25 January:
Helvig Jørgensdaatter Pratten, som udlagde til Barnefader, en ung Karl ved Nafn Matz Christophersen Fittie, som er Dragaun.

Vestfold-slekt | Stokke kirkebok | Kontakt