LORENS BERG

TJØMØ

EN BYGDEBOK

HISTORISK SKILDRING AV BYGDENS UTVIKLING
FRA GAMMEL TID NED TIL KJENDTE NUTIDSFORHOLD.
MED BYGDEKART, JORDPLANCHE OG 430 BILLEDER

MED SÆRAVSNIT AV
PROF. A. W. BRØGGER, PROF. JAKOB SCHETELIG, AMANUENSIS
ROLF NORDHAGEN, ANTIKVAR ANDERS BUGGE, DR. REIDAR
TH. CHRISTENSEN, KAAPTEIN JOHANNES SCHIØTZ.NB! Det foreligger ingen planer om å publisere innholdet i bygdeboka på nettet.

Opptrykk av boka er til salgs hos Tjøme kommune.


INDHOLD


Ketil Firing Hanssen