Vestfold-slekt

Sjølegd 1706 for Bragernes distrikt

"Matricul Over Søe Etatens Limiter Udi Bragenæes District Forfatted Udi den Der Over Holdne Commission Aar 1706 og 1707"

Sjølegden fra 1706 oppbevares i Danmarks riksarkiv, men digitale bilder av legden er publisert av Grenland Ættehistorielag. Databasene nedenfor inneholder linker til disse bildene.

I motsetning til manntallene fra 1663-66 – der vanligvis bare sønner fra 12 år og oppover er tatt med - inneholder denne kilden også de yngste sønnene. Dessuten er utflyttede sønner oppført med bosted, noe som gjør at dette manntallet inneholder flere hittil ukjente familierelasjoner.


Amt Sogn
  • Tonsberg Kiøbstad med underliggende Kilen og Danholmen, sampt Bye Tangen
  • Nøtterøe Sogn
  • Stocke Sogn
  • Thiømøe Sogn
  • Edanger Sogn
  • Gerpen Sogn
  • Solumherred Sogn
  • Bamle Sogn
  • Langesund
  • Sannickedals Sogn

Sjølegden er også registrert av Statsarkivet i Kongsberg. Denne versjonen er tilgjengelig på Digitalarkivet.

Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt