Vestfold-slekt

«Lægdsrulle for Totenske, Hedemarkske, Laurvikske og Jarlsbergske kompani 1719» *
Manntall for de gårdene som leverte soldater til det Sønnenfjellske (Akershusiske) dragonregiment.

* Legdsrullen er ikke datert, men ved arkiveringen er det påført at den sannsynligvis er fra 1718 eller 1719. En kontroll mot kirkebøkene viser imidlertid at den heller er ført vinteren 1716/17 (basert på oppgitt alder for de yngste barna).

Det Laurvigsche Compagnie
 • Laurvigs Ambt
 • Sandeherret
 • Tiølling
 • Hedrum
 • Brunlaugsnes
 • Jarlsbergs Grefskab
 • Stoche
 • Semb
 • Ramnes
 • Anneboe

Det Jarlsbergsche Compagnie
 • Jarlsbergs Ambt
 • Botne
 • Hof
 • Laurdalen
 • Waale
 • Ramnes
 • Borre
 • Sande
 • Strøms-Gods
 • Herum

Kilderef.: NRA, 1. Sønnafjeldske (Akershusiske) dragonregiment, Pk. 32 - Lægdsrulle for Totenske, Hedemarkske, Laurvikske og Jarlsbergske kompani 1719, Katalognr. 1256.0/04

Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt