Vestfold-slekt

Skattelister fra Arnadal skipreide
Odelsskatt 1664

Arrendals Skibrede
Jenß Heßbÿe eiger
i GaardenSmør7 ½ pd 9 &Bruger self
 
Oluf Temb
i GaardenSmør2 ½ pdBruger selfue
 
Anderß Temb
i GaardenSmør20 &Bruger selfue
 
Helge Hogßnes med sin Suoger
i GaardenMeell17 LispdBruger selff
 
Lifue Fichie eiger
udj GaardenSmør2 ½ pd 1 &Bruger selff
 
Anne Fichie med sine Børn
udj GaardenSmør4 pd 2 &Bruger selff
 
Christen Giermundrøed eiger
udj GaardenMalt15 lispd} Bruger self
Hønß3} ½ parten
 
Raßmus Querne eiger
udj Sigiord i Rambneß SognSmør1 ½ pd
 
Elleff Lenßberg eiger
i GaardenSmør16 &Bruger selff
 
Anderß Døflen eiger
i GaardenSmør1 ½ pdBruger selff
 
Søfren Døflen eiger
i Reene i Rambneß SognSmør1 ½ pd
 
Elleff Pande och Oluf Tollerøed eiger
udj TarandrøedSmør18 &
 
Christen Hougen eiger
udj Fichie i StochesognSmør17 &
 
Lauridtz Klaastad eiger
udj Temb i SembsognSmør17 &
 
Nielß øfre Sielland
i GaardenSmør6 pdBruger selfue
 
Oluff N. Sielland
i GaardenSmør1 pdBruger selfue
J Hougen i LaugerdahlenKorn6 Lispd
 
Nielß Røed
i AamodtSmør18 &
 
Guldbrand Deiborg eiger
i GaardenSmør1 pdBruger self
 
Gunnild Kier eiger
i schollerøed i Semb SognSmør14 &
 
Michell Skollerøed eiger med sine børn
i GaardenSmør17 &Bruger selff
i NæsßSmør½ pd
i KallagerSmør12 ½ &
 
Enchen Næsß i Vnderliggende och brugende under Næsß ødegaarder eiger med sine børn
J KallagerSmør15 &Bruger selff
J BergenSmør1 pd 3 &Bruger selff
J Holt i ArrendallsognSmør14 ½ &
 
Jørgen Gierloff
i GaardenSmør3 pd 9 &Bruger selfue
 
Halfuord Gierloff
i GaardenSmør3 pd 9 &Bruger selfue
J Heÿerstad i FoensognSmør18 &
J Fichie i HaagiordsognSmør3 &
 
Christen Langemb i Hedrumbsogn i Brunlaug Lehn eiger
i Røed udj Anneboe sognSmør1 pd
 
Peder Raastad
i Aaß i NÿkirckesognMeell½ schippd
 
Peder Huall
i GaardenSmør1 ½ pdbruger selff
 
Jffuer Bergen
i GaardenMeell1 schippdbruger self
Smør1 pdbruger self
 
Gunnild Skarpeborge eiger
i GaardenSmør7 pdBruger selff
i Reinßguttue under GaardenSmør1 pdBruger selff
J Torrøed ibidemSmør1 ½ pd 5 &
 
Enchen Borge
i Reinßguttue under Gaarden brugißSmør1 pdBruger selff
 
Efuen Torp
i Gaarden med Vnderliggende ødegaarder
øfre och Nedre AnbiørnrøedSmør5 ½ pdBruger selff
Och i Aamodtschind2Bruger selff
i østre MøchlegaardSmør2 pd
J Westre MøchlegaardSmør16 &
J Westre HallenßtuedHuuder2
J TolßrøedSmør1 pd 6 &
J BraawoldSmør18 &
J SkarßholtSmør18 &
 
Erich Riffuelßrøed eÿer
i Gaarden och vnderliggende Elten ødegaardSmør4 ½ pdBruger self
i Nørdre Galliß i KoedallsognSmør2 pd
J SucheSmør8 &
 
Oluff och Helge Houtued
i Gaarden med underliggende ødegaarder
Stufßrøed och BergenSmør4 pd 6 &Bruger self
Ole eiger
i øde TieraaßSmør6 &
i Semb i SandeherritSmør4 &
 
Engelbret Kollkind
i GaardenSmør4 pdBruger self
i BraaualdSmør18 &
i SteenSmør18 &
 
Rolff Berrig
i GaardenMeell7 ½ lis$ 6 ½ &Bruger self
i Nørdre Kleppen i Haagiord sognMeell4 Lispd
 
Tolleff Berrig
i GaardenMeell1 Lispd 4 ½ &Bruger self
i Nørdre KleppenMeell1 ½ Lispd
 
Marte Mannumb
i Kolkind ødegaardSmør½ pd
J TofuerøedSmør1 pd
 
Knud N. Hontued
i GaardenSmør2 ½ pd 1 &Bruger self
 
Joen Moeholt udj Slembdall eÿer
udj LøchenSmør5 pd
 
Joen Løchen eiger
udj gaardenSmør1 pdBruger self
i Gorte i WaalesognSmør½ pd
 
Ouden Løchen
i GaardenHuuder3Bruger self
i RømmingenMalt7 Lispd
 
Reÿer Jllestad
i Gaarden med Vnderliggende brusßerøed
ødegaardSmør3 ½ pdBruger self
 
Søfren Møgeneß
i GaardenMeell12 ½ LispdBruger self
i GieldstadSmør3 pd
 
Frandtz Aarholt
i GaardenSmør3 pdBruger selff
i Karitat derunderHuuder1Bruger selff
i Graff ødegaard derunderschind7Bruger selff
i SkreppeHuuder1Bruger selff
i LobßboenSmør½ pd
J SÿfuerøedSmør1 ½ pd
J Haagiord paa sin stiffbørnß weigneMeell1 schippd 2 ½ Lispd
 
Knudt Døflen
i GaardenSmør2 pdBruger self
i Skar ødegaard derunderSmør6 &Bruger self
i Suebreche och derunderSmør½ pdBruger self
 
Hanß Døflen
i GaardenSmør2 pdBruger self
i Skar ødegaard derunderSmør6 &Bruger self
 
Christen Brauald
i Lefßrøed i Rambneß SognSmør13 &
 
Knud Hougen
i GaardenHuuder1Bruger self
i HoldtSmør16 &
i Gußlandschind3
 
Find Kleppen
i GaardenSmør18 &Bruger selfue
 
Halfuor Rÿgh
i GaardenSmør2 & 2 & (sic!)Bruger selfue
i MÿhreSmør1 pd 4 ½ &
 
Berte Møgeneß
i GaardenSmør3 pd 7 &Bruger selff
i KlaastadSmør1 ½ pd 6 &
 
Michell Møgeneß
i GaardenSmør2 pd 6 &Bruger self
i Aaßen ødegaard derunderSmør1 pdBruger self
 
Knud Møgeneß eiger
i øfre MøgeneßMalt12 ½ Lispd
 
Søfren Skielbred
i GaardenMalt½ schippdBruger selfue
 
Nielß Hougberrig eiger
udj GaardenSmør1 pd 21 &Bruger selfue
 
Guldbrand Sundset eiger
i BerrigMeell19 ½ &
i Nørdre KleppenMeell1 Lispd
 
Helge Sundbÿe
i GaardenSmør1 ½ pd 6 &Bruger self
 
Christen Hontued
i SkorgeSmør10 &
J HougSmør2 ½ &
J GranMeell1 ½ Lispd
 
Guttorm Tarrenrøed med sin fader Søster
i GaardenSmør2 ½ pdBruger selfue
 
Larß østre Hallenßtued
i GaardenHuuder1Bruger selfue
schind3Bruger selfue
 
Tord Borge
i HontuedSmør1 pd 11 &
 
Peder Anholt
i Gaarden med Vnderliggende ødegaard
baldtzrøedSmør5 ½ pdBruger selff
Noch med sine medarfuinger
udj Nedre SiellandSmør½ pd
 
Christopher Dahler
i gaardenSmør1 pdbruger selff
 
Lifue och Larß Møeland
i gaarden med Vnderliggende ødegaard
SwedbrecheSmør2 pdbruger selff
 
Hanß Tieraaß
i øde Tieraaß vnder GaardenSmør6 &bruger selff
i BerrigMeell19 ½ &
i Nørdre KleppenKorn1 Lispd
 
Axell Bøen med sin Moder och søschinde
i GaardenMeell18 LispdBruger selff
Smør18 &Bruger selff
J Søndre KleppenMeell30 &
J Strand i Hillestad sognKorn2 Lispd
 
Oluff Søndre Borge paa sin Stifbørnß Weigne
i FlaadeneßSmør2 pd
 
Oluf Huidstenn i Koedallsogn eiger
i QuerneSmør1 pd
 
Jffuer Huidstenn ibiden eiger
udj HougenSmør1 ½ pd
J BacheSmør9 &
J EllefsrøedSmør6 &
J Westre MøchlegaardSmør4 &
J Søndre SlettingdallHuuder1
 
Jffuer Troldalen
i GaardenHuuder1Bruger self
schind2Bruger self
 
Christen Ellefsrøed med sin broder
i gaardenSmør1 pd 6 &bruger self
 
Larß Hannedallen
i gaardenSmør1 pdBruger selff
J Lifuerøed derunderMeell6 LispdBruger selff
Smør16 &Bruger selff
J Grette i WaalesognMeell13 Lispd
Wdj Skorge i KoedallsognSmør8 &
 
Torger Biørndalen i Koedallsogn Eiger
udj AamodtSmør4 pd
 
Oluff Moe ibidem
udj AmodtSmør1 pd
 
Torger Berge eiger
i forschreffne gaardSmør1 pd
 
Oluf Omdall
i GaardenSmør1 pdBruger selff
 
Peder Teien i Sandsuerd eÿer
udj Taranrøed med vnderliggende ødegaard
StrudtenSmør3 pd
Huuder1
 
Anderß Westrumb i Hedrumsogn eiger
udj GierlofSmør18 &
 
Karen Aaßerøed med sine Børn
i GaardenMeell1 schippdBruger self
 
Reÿer Gullelj med sine søschinde eiger
udj GaardenHuuder1Bruger self
 
Anderß Christensen i Skeen eiger
udj Bettumb i SkeesognSmør2 pd
 
Herr Hanß Christophersen paa Stoche hanß Eigende Godtz udj Stoche och Skeesogner
Vdj HougenSmør10 ½ pd
J FeenSmør5 pd 6 &
J RoffueSmør1 ½ pd
J HaßlestadHuuder2
schind8
J GrÿttingenSmør1 ½ pd
J Westre GiennestadSmør5 pd 6 &
J SundbÿeSmør2 ½ pd 8 &
i Øfste BorgeSmør4 pd 1 ½ &
i BaalßborgeSmør1 ½ pd
i TorrøedSmør6 &
i øde BerrewarSmør18 &
i OmdallSmør1 pd
i AmundrøedSmør1 pd
i KorterøedSmør½ pd
i Grÿte med Vnderliggende ødegaard HafuerøedSmør4 pd
 
Elße Sal: Herr Jenß Pedersen paa Anneboe er eigende med sine børn
Vdj nørdre Flaatten i AnneboesognSmør3 pdBruger srlf
Vllenßgiord i HaagiordsognSmør3 pd
Kalfschind1 ½
Westre HaagiordMeell1 schippd
Østre Halß med Vnderliggende øde pladtz
Nørdre Grÿdeneß i Waale sognHuuder3
Wold i Vndrumßdalls AnnexSmør3 pd
Røed med vnderliggende ødepladtzer
Quandsrøed och TorchildsrøedSmør5 pd
Hoggenbord1 tølt
Nedre Sielland med Vnderliggende ødepladtz
AgernrøedSmør4 ½ pd
OdneSmør1 pd 6 &
Søndre HoldtMalt5 Lispd
Aschimb med Vnderliggende TorbiørnrøedSmør6 pd
Biuffuerøed med tilliggende FosßSmør5 pd
FosßeschÿldMeell5 Lispd
 
Anund Gipøen
i GaardenHafre3 txrBruger self
Meell5 lispd
 
Søfren Kriigen
i GaardenSmør4 pdBruger self
 
Maren Stangebÿe eiger med hendiß Børn
i GaardenSmør8 ½ pdBruger selff
Huuder1Bruger selff
Noch i Glombsteen der underSmør1 ½ pdBruger selff
 
Hanß Sande med sine Stifbørn
i gaardenSmør2 ½ pdBruger selff
 
Herr Larß Christophersen paa Nøtterøen eiger
udj OtterbechSmør1 bpd
 
Nielß Smidtzrøed
i Horgen i SlaugenSmør1 pd 6 &
 
Ellen Toegeneß eiger
i Borge i SkeesognKorn6 Lispd
 
Elleff Nosß i Drangedall eiger
udj øfre TandstadSmør6 bismerpd
 
Marthe Froerßdaatter paa Brageneß eiger
udj Loffterøed paa NøtterøenSmør4 ½ bismerpd
 
Herr Christian Dop paa Sande eiger
udj Agger i Sembsogn som hand self brugerSmør15 pdBruger selff
 
Guldbrand Sollum
i GaardenSmør3 pdbruger selff
Paa hanß Stifbørnß weigne
udj GranMeell3 ½ Lispd
 
Hanß Jellißaaßen
i Næsß i Haagiord sognSmør½ pd
 
Engelbrett Treffland i Koedall sogn eiger
udj Hontued i scheesognSmør6 pd
 
Hanß Kier eiger
udj Skollerøed i SembsognSmør8 &
 
Larß Stullen eiger
udj GaardenMeell8 Lispd 6 &Bruger selff
Lien ødegaard derunder brugißSmør6 ½ &Bruger selff
i Breche i SembsognMeell1 ½ Lispd
 
Christen Fiches Arfuinger eÿer
udj FicheSmør18 &
 
Tord Lien eiger
udj Skotued i AnneboesognSmør18 &
 
Peder Deiborrig eiger
i GaardenSmør½ pdBruger self
 
Elße Tieraaß eiger
udj gaarden och Vnderliggende ødegaard
TieraaßSmør½ pdBruger selff
Hønß2Bruger selff
i SkarßholtSmør18 &
i Semb i SandeherritSmør4 ½ pd
Jndlauget sammestedsSmør½ pd
Galliß i KoedallsognSmør2 pd
i Suche ibidemSmør8 &
 
Oluff Skarsholt eiger
udj GaardenSmør½ pdBruger self
 
Christen hallenstued
udj Strand i AnneboesognSmør½ pd
 
Søffren och Jacob Houtued eiger
udj GaardenMalt15 lispdBruger selff
 
Guttorm Hallemb eiger
udj forschreffne HoutuedMalt5 Lispd
 
Jachob Houtued eiger
i Houg i Rambneß SognSmør2 ½ &
 
Helge Grette eiger
i GaardenSmør1 pdBruger selff
 
Joen Berrøen udj Eidanger i Bradtzberg Lehn eiger
i Berrewar i StochesognSmør6 pd
 
Jenß Stullen eiger
udj Breche i SembsognMeell1 ½ Lispd
 
Helge Skattelwig paa Hurum eiger
udj Stangebÿe paa NøtterøenMeell1 ½ schippd

Kilde: NRA, Rentekammeret, Fogderegnskaper, Jarlberg grevskap (Tønsberg amt) 1661-1673 B (NR 741): Odelsskatt 1664, Tønsberg amt og by

Registrator: Kristian Hunskaar

& er benyttet som mark-tegn. Materialet er ikke korrekturlest


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt