Vestfold-slekt

Lensregnskap 1514-1660

Informasjon om lensregnskap:

Tønsberg len var på 15- og 1600-tallet delt inn i følgende skipreider (en skipreide var et kystdistrikt som hadde plikt til å stille et skip med mannskap til forsvar av landet):
  • Slagen skipreide: Slagen sogn, mesteparten av Sem sogn (gårdene østenfor Aulielva), Borre sogn, litt av Nykirke og hele Undrumsdal.
  • Arnadal skipreide: Stokke prestegjeld, de gårder i Sem sogn som ligger vestenfor Aulielva, Andebu sogn, litt av Høyjord og litt av Kodal, samt tidvis Nøtterøy.
  • Råbygge skipreide: Hof og Vassås, Ramnes, Fon og Vivestad, en del av Hillestad og det meste av Høyjord.
  • Våle skipreide: Våle sogn, Botne sogn, mesteparten av Nykirke og Hillestad.
  • Sande skipreide: Sande, Skoger og Strømm.
  • Sandsvær skipreide omfattet Sandsvær prestegjeld. I 1624 ble denne skipreide skilt fra Tønsberg len samtidig med opprettelsen av Kongsberg sølvverk.
Lardal kalles skipreide i 1591 og 1605. Fra ca. 1600 til 1624 nevnes Lardal og Sandsvær ofte sammen, men da kalles ikke de to bygder skipreider.

Landskatten 1614 for Tønsberg len

Odelsskatten 1655 for Tønsberg len og by

Skattelister fra Arnadal skipreide

Skattelister fra Hedrum i Brunla len

Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt