Vestfold-slekt

Skattelister fra Arnadal skipreide
Odelsskatt 1678

Arendahl Skibrede
Stoche Sogen
 
Herr Christopher Jenßen paa Stoche Eier
i Søndre RamnißSmør4 pdbruger sielf
i RußlestuedSmør4 pd
i Nørdre JahreSmør3 pd
Mellom JahreSmør3 pd
Kalagger i vaalle sognTunge1 schip
i aaßerøed i Nyekirche AnnexTunge6 lisp
Salt4 lisp
Noch paa Hanß Stiffbørnß weigne
i gundestad i SandensognTunge6 lisp 12 &
i schierffuen paa NøtterøenSmør18 &
 
Jenß Christophersen paa Stoche Eier
i aaserøedTunge16 lisp
i bolßborgeSmør1 pd
i KortterøedSmør½ pd
i Brudsrøed vnder JllestadSmør½ pd
 
Randj Siuffuestoch Eier
udj Tieraas i annebosognHønß¼
 
Salige Peder Raastads arfuinger eier
i aas udj NyekirchesognT.10 lisp
 
Torgier och Anne Fiche Eier
udj gaarden med underliggende 3de pladtzerSmør4 ½ pdbruger sielf
 
Christen Langøen eier
i sammegaardSmør4 ½ pd
 
Nielß Døflen Eier
udj gaardenSmør2 ½ pdbruger sielf
 
Anderß ibidem eierSmør1 ½ pdbruger sielf
 
Tolff Tordsen Kille eier
udj westre KilleSmør3 pd
i Lille HusumSmør3 pd
 
Olle Holch Eier
udj Mellom FeenSmør4 ½ pd
 
Peder Laugerøed eier
udj HaslestadHuuder4
 
Michel Mellom Huall eier
udj gaardenSmør1 ½ pdbruger sielf
 
Skee Annex
 
Peder deiborig eier
udj gaardenSmør1 ½ pdbruger sielf
 
Jenß Biørndahl udj Koedahls Annex eier
udj aamodtSmør1 pd 20 &
 
Maren døflen i annebosogn eier
udj samme gaardSmør2 &
 
Tolf Toerøed eier
udj gaardenSmør1 ½ pd 1 &bruger sielf
 
Find scharpeborge eier
udj gaardenSmør10 &bruger sielf
 
Anderß ibidem eierSmør2 pdbruger sielf
 
Toer scharpeborge eier
i Nedre HondtuedSmør1 ½ pd
 
Peder Togeneß eier
udj scharpeborgeTunge6 lisp
 
Liffue Søndre borge Eier med hindes børn
i flaadenißSmør2 pd
 
Anders och Olle Anholt Eier
udj gaarden med underliggende plads boltzrøeSmør2 pd 6 &bruger sielf
noch Eier Olle udj RømmingenTunge1 ½ lisp 4 ½ &
 
Kirstj Bertelßdaater eier
udj anholtSmør1 pd 3 &
 
Nielß Rømmingen eier
udj gaardenTunge6 ½ lispbruger sielf
 
Gunder ibidem eierTunge8 lisp 13 ½ &bruger sielf
 
Søren schielbred eier
udj gaardenTunge½ schipbruger sielf
 
Knud og Christopher øfre Møgeniß Eier
udj gaardenTunge1 ¼ schipbruger sielf
 
Larß og Søren Løchen eier
udj gaardenHuuder3bruger sielf
i boltzrud under anholtSmør1 pdbruger sielf
i RømmingenTunge3 ½ lisp
 
Joen øfre Løchen eier
udj gaardenSmør1 pdbruger sielf
i gortteSmør½ pd
 
Michel, Søren og Knud Nedre Møgenis eier
udj gaardenSmør6 ½ pdbruger sielf
 
Larß Giellestad eier
udj gaarden med underliggende schougplads
brudßrøedSmør1 pdbruger sielf
 
Jacob Mellom Hontued eier
udj gaardenSmør6 pdbruger sielf
 
Wichind og Larß Gierlouf Eier
udj GaardenSmør3 pd 10 ½ &bruger sielf
 
Gutorm ibidem Eier med sine SøsterSmør1 ½ pd 4 ½ &bruger sielf
 
Anderß Halduorsen eier
sammestedsSmør1 pd 6 &
 
Marj HalduorsdaatterSmør15 &
 
Bergite HalduorsdaaterSmør11 &
 
Sønne HalduorsdaaterSmør1 &
i Heierstad i Foen SogenSmør18 &
 
Andor og Enchen Rise Eier
udj GaardenSmør3 pdbruger sielf
Tunge5 lispbruger sielf
 
Karj østre borge Eier
udj underliggende ødegaardSmør1 pdbruger sielf
 
Jacob Steen Eier
udj westre GallisSmør1 pd
i Suche i annebosognSmør2 &
 
Enchen Sundbye Eier
udj GaardenSmør1 ¾ pdbruger sielf
 
Enchen Nedre Hondtued eier
udj GaardenSmør2 ½ pdbruger sielf
 
Jffuer Bergen Eier
udj GaardenTunge1 schipbruger sielf
Smør1 pdbruger sielf
 
Hanß Toerøed Eier
udj GaardenSmør6 &bruger sielf
 
Olle og Efuen Omdahl eier
udj GaardenSmør2 pdbruger sielf
i ahnholtSmør1 pd 3 &
 
Jørgen prestbÿe Eier
udj øde aamodtSmør18 &
 
Arendahls Annex
 
Ellef aarholt Eier
udj gaarden med underliggende 3de øde pladtzerSmør1 pd 21 &bruger sielf
Huuder1bruger sielf
schind7 3/8bruger sielf
i HaagiordTunge12 ½ lisp
i LobsboenTunge22 ½ &
 
Frandtz aarholt Eier
udj gaardenSmør1 pd 3 &bruger sielf
schind11 5/8bruger sielf
i Søndre Lobsbøen under schæoufTunge3 Rem
 
Marj Huidsteen Eier
udj querneSmør1 pd
 
Gulbrand Sollum Eier
udj gaardenSmør3 pdbruger sielf
 
Enchen dahler Eier
udj gaardenSmør1 pdbruger sielf
 
Sembs Sogen
 
Anneboe Sogen
 
Haagiords Annex
 
Nøtterøen
 
[ikke transkribert]

Kilde: NRA, Rentekammeret, Fogderegnskaper, Jarlsberg grevskap 1676-1678 (NR 743): Odelsskatt 1678

Registrator: Kristian Hunskaar

& er benyttet som mark-tegn. Materialet er ikke korrekturlest


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt