Vestfold-slekt

Skattelister fra Arnadal skipreide
Odelsmanntall 1680

Arendals Skibrede
Stoche Sougn
Herr Christopher Jenßen paa Stoche Eier paa Egne och Stifbørns Veigne
i Søndre RamnesSmør4 pdBruger sielf
i RusßeltuedSmør4 pd
i Nørdre JahreSmør3 pd
i Mellum JahreSmør3 pd
i Kallager i WaalesougnTunge1 schipd
i Aaßerud i NÿkirchesougnTunge6 lispd
Salt4 lispd
i Gundestad i SandensougnTunge6 lispd 12 bismer&
i Skierfuen paa NøtterøenSmør18 &
 
Jenß Christophersen paa Stoche eier effterschrefne
i AaßerudMeell16 lispd
i BaalßborgeSmør1 pd
i KorterødSmør½ pd
i Brußerød under JllestadSmør½ pd
 
Peder Lougerød eier
udj HaßlestadHuuder2
Suend LougerødHuuder1
 
Christen Haßlestad eier
i gaardenHuuder1Bruger sielf
 
Sal: Commiss: Bandspils arfinger eier
udj KlaastadSmør1 pd 6 &
 
Torger Fiche eier
udj gaarden med vnderl:Smør4 ½ pdBruger sielf
 
Tollef Tordsen Kiille eier
udj Vester KiilleSmør3 pd
i Lille HußumbSmør3 pd
 
Nielß Døuflen eier
i gaardenSmør2 ½ pdBruger sielf
Anders
ibidemSmør1 ½ pdBruger sielf
 
Michell Huaall eier
i gaardenHuuder1bruger sielf
 
Christen Langøe eier
i FicheSmør4 ½ pd
 
Schee Annex
 
Peder Deiborg eier
udj gaardenSmør1 ½ pdBruger sielf
 
Jenß Biørndahlen eier
udj AamodtSmør1 pd 20 &
 
Tollef Torød eier
i gaardenSmør1 pd 13 &Bruger sielf
i Krigen paa WeÿerSmør16 &
 
Find Skarpeborge eier
i gaardenSmør10 &Bruger sielf
 
Anders Gutormßøn med sine søschende Eier
ibidemSmør2 pd
 
Peder Togenes eier
sammestedtzTunge6 lispd
 
Anders Anholt eier
i gaardenSmør1 pd 3 &Bruger sielf
Oluf ibidemSmør1 pd 3 &Bruger sielf
forschreffne Oluf eier
i RømmingenTunge1 ½ lispd 4 ½ &
 
Peder Elluffsen eier
i AnholtSmør1 pd 3 &
 
Nielß Rømmingen eier
i gaardenTunge6 ½ lispdBruger sielf
 
Christopher øfre Møgeneß eier
i gaardenTunge12 ½ lispdBruger sielf
 
Søren och Lars Nedre Løchen eier
i gaardenHuuder3Bruger sielf
Noch eier Søren
i Bolßrud Vnder AnholtSmør1 pdBruger sielf
 
Jon øfre Løchen eier
i gaardenSmør1 pdBruger sielf
i Gorte i WaalesougnSmør½ pd
 
Michell Nedre Møgenes Eier
i gaardenSmør2 pd 7 ½ &Bruger sielf
och udj en ødegaard der underSmør1 pdBruger sielf
 
Lars Giellestad eier
i gaardenSmør1 pdbruger sielf
 
Jachob Mellum Hontued eier
i gaardenSmør6 pdBruger sielf
 
Lars Gierlof eier
i Gallis i Koedall sougnSmør17 &
i Rifuelßrød faaß i AnnebosougnMeell8 1/11 scholpd
i Tieraas i Anneboesougn1/11 J ¼ høne
 
Wichen och Lars Gierlof eier
i gaardenSmør3 pd 10 ½ &Bruger sielf
 
Guttorm Larßen med hans Søster eier
i gaarden GierloffSmør1 ½ pd 4 ½ &Bruger sielf
i Heierstad i FoensougnSmør18 &
 
Anders Halfuordsen eier
i forschreffne GierloffSmør1 pd 6 &
 
Maren Halfuordsdatter eier
ibidemSmør15 &
 
Berte HalfuordsdatterSmør11 &
 
Sønne HalfuordsdatterSmør1 &
 
Anders Riiße eier
i gaardenSmør1 ½ pdBruger sielf
Tunge2 ½ lpdBruger sielf
 
Enchen Riiße med hindiß Børn eier
i gaarden Smør1 ½ pdBruger sielf
Tunge2 ½ lpdBruger sielf
 
Karj Øfste Borge eier
i ReinsgattenSmør1 pdBruger sielf
 
Enchen Sundbÿe Eier
i gaardenSmør1 pd 18 &Bruger sielf
 
Guttorm Nedre Hontued eier
i gaardenSmør2 ½ pdBruger sielf
 
Enchen Skarpeborge eier
SammestedsSmør1 ½ pd
 
Jffuer Bergen eier
i gaardenSmør1 pdBruger sielf
Tunge1 schipdBruger sielf
 
Sara Tieraas eier
i øfre HontuedSmør1 pd
i øde SucheSmør6 &
i scharßholtSmør1 pd
 
Hanß Toerøed eier
i gaardenSmør6 &Bruger sielf
 
Oluff och Efuen Ombdahll eier
i gaardenSmør2 pdBruger sielf
 
Jørgen Prestebÿen eier
udj øde AamodtSmør18 &
i Galliß i KoedallsougnSmør17 &
i Rifuelßrød faaßMeell8 1/11 scholpd
i Tieraas i Anneboesougn1/11 deell i ¼ høne
 
Liffue Borge eier
i gaardenSmør2 pdBruger sielf
i FlaadenesSmør2 pd
 
Sl: Jfuer Faasßens arfuinger eier
i AmundrødSmør1 pd
 
Jachob Steen eier
i GallißSmør1 bismerpd
 
Arendals Annex
 
Marj Huidsteen eier
i Søndre QverneSmør1 pd
i SlettingdallHuuder1
 
Marj Grettis afuinger (sic!) eier
i Nørdre QverneSmør1 pd
 
Guldbrand Solumb eier
i gaardenSmør1 pd 10 ¼ &Bruger sielf
 
Lauridtz Jerpekiøn med sin søster Marte Grette eier
ibidemSmør13 ¼ &
 
Oluff Taranrød eier
ibidemSmør7 &
 
Jachob Buer eier
sammestedsSmør7 &
 
Hanß Guldbrandsen eier
ibidemSmør7 &
 
Jachob Hontued eier
i samme gaardSmør3 ½ &
 
Enchen Dahler eier
i gaardenSmør1 pdBruger sielf
 
Frandtz Aarholt eier
i gaarden AarholdtSmør1 ½ pdBruger sielf
i Caritatschind3Bruger sielf
i schreppenschind3Bruger sielf
i Graffschind1 ¾Bruger sielf
i Søndre Loffsbøen i HaagiordsougnMeell½ lispd
 
Clauß och Jfuer Frandssønner eier
i AarholtSmør9 &
i Caritatschind1 ½
i schreppenschind1 ½
i Graffschind1 ¼
i Søndre LoffsbøenMeell9 &
 
Elluff Claußen eier i
AarholtSmør1 pd 21 &Bruger sielf
i Caritatschind7 ½Bruger sielf
i schreppenschind7 ½Bruger sielf
i Graffschind4 3/8Bruger sielf
i LoffsbøenMeell22 ½
 
Anneboe Sougn
 
[ikke transkribert]
 
Haagiord Annex
 
[ikke transkribert]

Kilde: NRA, Rentekammeret, Fogderegnskaper, Jarlsberg grevskap 1679-1680 B (NR 745): Odelsmanntall 1680

Registrator: Kristian Hunskaar

& er benyttet som mark-tegn. Materialet er ikke korrekturlest


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt