Vestfold-slekt

Skattelister fra Arnadal skipreide
Rosstjeneste 1684

Stoche Prestegield
Stoche Hofuet Sogn
 
Herr Christopher Jensen paa egne och Stifbørns Weigne Eier
J Søndre RamnesSmør4 Bpd
J Nørdre JareSmør3 Bpd
J Mellum JareSmør3 Bpd
J Kallagertunge1 Schpd
J Aaserudtunge6 lispd
Salt4 lispd
J Gundestadtunge6 lispd 6 $
J SchierfuenSmør18 &
 
Jens Christophersen paa Stoche Eier
J AaserødMeell16 lispd
J BaalsborgeSmør1 Bpd
J KarterudSmør12 &
J BruserødSmør12 &
 
Peder Laagerød Eier
J HaslestadHuuder2
 
Suend Laagerød Eier
J HaslestadHuuder1
 
Christen Langøen Eier
J FicheSmør4 ½ Bpd
 
Tollf Kiille Eier
J Westre KiilleSmør3 Bpd
J Lille Husum hand brugerSmør3 Bpd
 
Guttorm Giennestad Eier
J MøchlegaardSmør9 &
J ScharsholtSmør4 &
J BraauoldSmør2 &
 
Christen Haslestad Eier
J gaarden hand brugerHuuder1
 
Torgier Fiche Eier
J gaarden hand brugerSmør4 ½ Bpd
 
Niels Døflen Eier
J gaarden hand brugerSmør2 ½ Bpd
 
Ander Døflen Eier
J gaarden hand brugerSmør1 ½ Bpd
 
Michell Huall Eier
J gaarden hand brugerHuuder1
 
Schee Annex
 
Anders Guttormsen med sine Søschende Eier
J ScharpeborgeSmør2 Bpd
 
Peder Ellufsen Eier
J AnholtSmør1 Bpd 3 &
 
Laurs Løchen Eier
J Rømmingentunge3 ½ lispd
J gaarden hand brugerHuuder1 ½
 
Søfren Løchen Eier
J gaarden hand brugerHuuder1 ½
 
Jon Øfre Løchen Eier
J GorteSmør½ Bpd
J gaarden hand brugerSmør1 Bpd
 
Laurs Hønseuold Eier
J GallisSmør17 &
J Rifuelsrød faasMeell8 1/11 $
J TieraasHøns1/11 J ¼ part
 
Wichen Gierlof Eier
J gaarden hand brugerSmør1 ½ Bpd 5 ¾ &
 
Laurs Gierlof Eier
J gaarden hand brugerSmør1 ½ Bpd 5 ¾ &
 
Anders Riise paa hans Søschendis weigne Eier
J RiiseSmør1 Bpd
tunge27 $
J gaarden hand brugerSmør½ Bpd
tunge30 &
 
Efuen Omdall Eier
J AnholtSmør1 Bpd 3 &
J gaarden hand brugerSmør1 Bpd
 
Olluf Omdall Eier
J gaarden hand brugerSmør1 Bpd
 
Lifue Borge Eier
J FlaadenesSmør2 Bpd
 
Enchen Scharpeborge Eier
J HontuedSmør1 ½ Bpd
 
Jachob Steen Eier
J Øde AamodtSmør18 &
 
Peder Deiborg Eier
J gaarden hand brugerSmør1 ½ Bpd
 
Tolf Torød Eier
J gaarden hand brugerSmør1 Bpd 13 &
 
Kari Østre Borge Eier
J Reinsgaden hund brugerSmør1 Bpd
 
Gutorm Nedre Hontued Eier
J gaarden hand brugerSmør2 ½ Bpd
 
Niels Rømmingen Eier
J gaarden hand brugertunge6 ½ lispd
 
Olluf och Anders Anholt Eier
J gaarden med sin broder dj brugerSmør2 pd 6 &
 
Michell Nedre Møgenes Eier
J gaarden hand brugerSmør2 Bpd 7 ½ &
J underl: ødegaard hand och brugerSmør1 Bpd
 
Anders N: Møgenes Eier
J gaarden hand brugerSmør21 &
 
Laurs Giellestad Eier
J gaarden hand brugerSmør1 Bpd
 
Jachob Mellum Hontued Eier
J gaarden hand brugerSmør6 Bpd
 
Gutorm Gierlof Eier
J gaarden hand brugerSmør1 Bpd 16 ½ &
 
Andor Riise Eier
J gaarden hand brugerSmør1 ½ Bpd
tunge2 ½ lispd
 
Ifuer Bergen Eier
J gaarden hand brugertunge1 Schpd
Smør1 Bpd
 
Christopher Øfre Møgenes Eier
J gaarden hand brugertunge12 ½ lispd
 
Mari Torød Eier
J gaarden hund brugertunge1 lispd
 
Arendals Annex
 
Frands Aarholt Eier
J lobsbøenMeell½ lispd
J gaarden med 3de underl: ødegaarder hand brugerSmør½ Bpd
Schind7 ¾
 
Claus och Ifuer Frandsses Sønner Eier
J AarholtSmør9 &
J CaritatSchind1 ½
J SchreppenSchind1 ½
J Søndre lobsbøenMeell9 &
J GrafSchind1 ¼
 
Elluf Clausen Eier
J lobsbøenMeell22 ½ &
J gaarden med 3de underl: ødegaarder hand brugerSmør1 Bpd 21 &
Schind19 3/8
J Nørdre Bergen hand och brugerMeell4 lispd
J Søndre Bergen hand och brugerSmør9 &
J Tangsrød och brugerSmør6 &
 
Hans Fusche Eier
J Flaattentunge9 lispd
J Holletunge10 lispd
 
Gulbrand Sollum Eier
J gaarden hand brugerSmør1 Bpd 10 ¼ &
 
Hans Gulbrandsen Eier
J Sollum hand brugerSmør7 &
 
Mari Daller Eier
J gaarden hund brugerSmør1 Bpd

Kilde: NRA, Rentekammeret, Fogderegnskaper, Jarlsberg grevskap 1684 (NR 747): Rosstjeneste 1684

Registrator: Kristian Hunskaar

& og $ er hhv. benyttet som mark-tegn og pund-tegn. Materialet er ikke korrekturlest


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt