Vestfold-slekt

Odelsskatten 1655 for Tønsberg len og by
Tunßberig byes Borger

Eier/GårdSkyldmålSkyldSkatt

Laugmanden Peder Lauridtsen Eier

25 dlr 2j ß
i GranTungeij Skipp:
HolleTungeij Skip:
NarumbTungeij Skipp:
SiffueTungexij lißp:
Lille BøeTungeij Skipp
OuenTungeiiij lißp:
Øde SiffueTungeix lißp
Øffre LangeljTungej Fr
SkiølTungevij Fr.
SkougerudTungej Skip:
QuandTungej Skipp: iij lißp
Saltiij lißp:
SollumTungej Skipp:
EndeTungeij skip:
HolmbTungej Skip:
SkaareboeTungej Skipp
TeinTungeij lißp:
BrunstadTungeiiij lißp:
ReuogTungeij lißp j Re:
HornTungexiij lißp:
BøenTungej Skip
WeskiølHuuderj
FredstedHuuderij
ClaußboelSkindiij
GutuSkindiij
SeigelstadHuuderj
Øde OdneHuuderj
VarnisSmøriij pund
HellisrudSmørj pund
Solberg med Haugeniij pund
aff j Skou ødegrd ??Hogenbj tylt
RiffuetejSmørij pund
HaßleSmørxviij mr.

Borgermester Jørgen Coldeweyis Guodtz

22 dlr j m j9½ ß
VndelstuedSmøriij pund
Øde HoutuedSmørij pund
Maltj Fr.
BakeSmørvj pund
LehrgiordSmørij pund
Meelj Fr.
SkierffuenSmøriij pund
NyrødSmørj pund
RaastadSmørvj mr
LangføeSmøriij pund
KierreSmørvj pund viij mr
Søndre AabyeMeelj Skip. j Fr
BerigMeelviij lißp.
BurødSmørj pund
LaanneMeelj Skipp:
EeghMeelxiij lißp:
KleppenSmøriij pund
GundestadSmriij pund vj mr
FredsteSmørij pund
Meelj Fr.
SolberigSmøriij pund v mr.
HelgerøeSmørij pund
SkoppenSmørvj pund
SiffuestochSmørxxij mr
Skindv
HogsrødSmørj pund
BugaardenSmørv pund
BollerødSmørj pund

Anbiørn Lauridtsen

31½ Rdlr 2j ß
i BiørnnerødSmørij pund
SolbergSmørvj pund
HoffuerSmørij pund
Vester BerigSmørv pund
KlepagerSmøriiij pund vj mr
LoffueSmørij pund 4 mr
FridsøeSmørij pund
AndelrødSmørv pund
GiennestadSmøriiij pund
HoltenSmøriij pund
HønseuoldSmørij pund
SyresSmøriij pund x mr
WalbergKornxij lißp:
Quernestadxiij lißp:
Nedreberigx lißp:
Øffreberigxvj lißp:
Giøklepj Skip
Linnombxv Lißp:
Løchenj Skipp:
Megenx lißp:
ThorboeMaltj tønde
Klopj skipp:
TuedenHuuderiij
RøedHuuderj
StyreuoldHuuderj
GrønnebergHuuderij
SkiffuestadHuuderij
EfftedahlHuuderiiij
WiglandHuuderij
BergenHuuderiiij
HougenHuuderij

Jørgen Ibsen paa Lille Iffuer Holchis Weigne

6½ dlr ij m 4 ß
i KierSmøriiij pund
OusteenSmørv pund
SandeSmørvij mr
Mid RøraasS:ix mker
KlaastadS:ij pund vj mr
GryttingenS:viij mr
AndahlHuuderiij
HaßlestadSkindviij
GranMeelxvij lißp:
Skindij

Hendrich Clausen

3½ 2½ ß
i SembSmøriiij pund ij mr
WøhlenSmørj pund
BraauoldSmørxviij mr.
StrandSmørj pund
SiælandSmørij pund
KleppenSmørxviij mr
HoutuedMeelj Fr.

Augde Sl: Anders Thuremandtz

4½ dlr j m 19 ß.
EidsteenTungev td ij Setingr
MeumbMeelxv Lißp:
OekleffHuuderij
Neer QuelHuuderj
FurelandHuuderj

Jens Lauridtsen paa Lille Margrete Holchis Weigne

3½ dlr j m 2j ß.
i BurS:ix pund x mr
GryttingenS:viij mr
HaßlestadSkindviij

Hans Aaßmundsen

3 dlr 9 ß
i BrunstadSmørv pund j2 mr
BarchagerSmørij pund
GuturødSmørxviij mr
GunestadSmørj pund

Jacob Chrestensen

j dlr.
i HougeKornj td:

Karen Sal: Olle Gundersens

5 m.
i Søndre FosßenMeelj Skipp

Olle Hagesens Goetz

5 m.
i GraffdahlKornj Skipp

Sl: Effuen Anfindtzens Arffuinger

4½ m.
i KrugeSmøriij pund

Olle Coldewey

10 dlr j0½ ß.
i RambnisS.ix pund
HembSmørv pund xij mr.
Nørdre EegSmørj pund
GunderøeSmørij pund
LebsrøeSmørxviij mr.
GoullouKorniij tønder
Røeij tdr.
Rustandviij lißp:
LangemyrK:xij lißp:

Throelß Olesen

6½ dlr j m 15 ß
i SkiølSaltiij skipp:
BetenKorniij tdr:
Rostadxvij lißp:
Elnißxiiij lißp:
HoffuerSmørij pund
SeyuigSmørxviij mr
TangenSmørij pund vj mr.

Hendrich Nielsen

18 ß
i BollerødSmørj pund

Marte Sl: Throels Søffrenßens

2½ m
i FichjSmørij pund, iiij mr

Borgermester Anders Madtsens Goedtz

7 dlr 2j ß
i SerchelandMeeliiij lißp:
ReuogKornj Skipp
Reppel Kielaasxviij lißp
Rygetangvj lißp
RobergSmøriiij pund
HoutuedSmørxx mr.
NørdreholtSmørxx mr.
SkalleuoldSmøriij pund
SmidtsrøeHuuderj
QuerneKornviij lißp:
Nørdre BergewahrSkindvj

Raßmus Neeß

5 m.
i OßeberigSmørij pund
Meelj Fr.

Ingeborig Sal: Hans Fridtses

6 dlr 9 ß
i KrogeborgSmørv pund
SandaaSmøriiij pund
HofflandteinSmørj pund
GaufflestadKornj Skip vj lißp
RiffuetejKornj Skipp:
ByfoßHuuderj

Wibolt Hansen

11½ dlr 5 ß.
i WøhlenSmøriij pund vj mr
ThuffueHuuderj Skind iij
SuinisHuuderij
SkoreSmørj pund
SandeSmørxvj mker
SembSmørviij mker
ReenneSmørij pund
GretteSmøriij pund, iij mr
GulljSmøriiij pund xix mr.
RostadSmørvj mr
KiøllenSmørvj pund xviij mr.
RachaasMeelj Fr.
LeßestadSmørj pund
Meeliij lißp:
EegMeelviij lißp:
LanneMeelj tdr
HagestadMeelj Fr.

Lauris Neeß

4½ m.
i HußwigSmøriij pund

H: Nielß Mattißen

3 m.
i OrsnisSmørij pund

Jacob Johansen Frønich

3 dlr j8 ß.
i KlopSmørvj pund
HunsælMeelxv lißp:

Jens Ingeruordsen

i HaffellenSmørj pund
HynderøeSmøriij pund
DahlSmørj pund
Meelxvij lißp:
AdahlSmørj pund
NougHuuderj
OdbergHuuderj
Skindx
StølandHuuderj
HoltSkindiiij
AllembSmørj pund ix mr
End ødegrd Nauffnlig Vndrumb EnghSmøriij pund
Osßestad ødegrdHuuderj
KiercheuoldKornxv Lißp:

Kilde: NRA, RK, Lensregnskaper, Tønsberg len, Legg 32.8, Kontribusjonsskatt 1655.

Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt