Vestfold-slekt

Odelsskatten 1655 for Tnsberg len og by
Waalle Skibrede

Eier/GrdSkyldmlSkyldSkatt

Niel Stubrd

4 dlr 20
i Grden med vnderligende degrdMeelj Skipp:Frj
ThannombKornij Skipp: iiij lip
Houstadj skipp: iiij lip: 12 m
Hillestadxviij lip:

Hans Hillestad

i Grden med vnderligende degrdj skipp:Frj

Peder Odtsen Hillestad

3 dlr 20
i Grdenj Skip: iij lip:Frj
ster SolbergKj Skipp: ix lip:
S. Lchenj Skipp:
Berigiij lip:
Mellem Solbergxviij lip:

Suend Nee

i Grdenxix lip:Frj

Hans Lchen

i GrdenKornj Skipp:Frj

Olle Iland

i Grdenxj lip j B:p:Frj

Chresten Holten

j m 3 .
i Grdenxv lip: j FrFrj
FieringMeeliij lip:
Solberigij lip:

Wemund Grette

2 m 3 .
i StudtsreSmrij pund vj m.

Throel Lj

j m 3
i GrdenKornx lipFrj
AskimMeeliiij lip:
KalagerMeeliij lip

Niel Lj

6 .
i GaardenKornj Skipp:Frj
Askimbj lip:

Engebret Bringager

i Grdeniiij lip:

Suend Bringager

j dlr.
i Grdenj Skipp:
BaskiMeelviij lip:

Anders Nielsen

j m 8
i Siffueiiij lip:
Ilandj lip xvj mr

Morten Berig

6 .
i Grdenxvj lip.
SkaareboeMeelj lip

Stillog Fo

2 m
i GrdenKornxv lip:Frj
WerpKornj Skipp:

Olle Kleffuen

18
i SolbergMeeliij lip:

Lauris Gudager

6
i Gaardenxv lip.
Solbergj lip:

Olle Kiste

i GrdenSmrij pundFrj

Lauris Huidsteen

2 dlr j m 6 .
i GrdenSaltij SkippFrj
de Huidsteenxij lisp
Pungenj Skipp:
Roffuej Skipp:

Olle Myre

3 m 6
i GrdenMeelxv lipFrj
Kleboet der underLaxvj mrFrj
StokeMeelxv Lip:

Hans Pungen

i GrdenMeelvj lip:Frj

Olle Brendtsre

i Grdenj Fr.Frj

Sffren Skegere

i Grdenix lip:Frj

Peder Sollumb

j m j .
i Grdenj lipFrj
GudagerMeeliiij lip j Re:

Niel Suinsland

j dlr 13
i Gaardenxix lip:Frj
SkierpeKornij lip:
Thofrexiij lip:
SuineuoldMeelj Fr.
Huebyeiiij lip:
Raastadiij lip:

Knud Quand

j dlr 6
i GaardenSaltiij lip:Frj
StufflenMeelj Fr.
KimmestadSmrij pund

Anders Suke

15
i BarstadKiij lip:

Chrestoffer Greager

5 m 3
i Grdenxij lip:Frj
Thuffteiij lip:
GrttereSaltij lip:
Woldviij lip

Olle Re

i Gaarden med vnderligende degrderj Skipp: viij lipFrj

Giele Thrklep

j dlr 2j
i GaardenSmrxvj mrFrj
Meelj Skip:Frj
FoMeeliiij lip:
Lerumbj lip:
Kleffueniiij lip:
Baebergiij lip:

Ingeborig och Anne Ollesdatr.

8 .
i de GudagerSaltij lip:

Thormoe Gryttemark

i Grdenj Skip:Frj

Tholff Kolsre

i Gaardenxvj lip:Frj

Peder Kleffuen

j m 2j
i Grden med vnderligende degaardMeelxvj lipFrj
Smrj pundFrj
i degrden vnder Solbergiij lip:
SolbergKornij lip.
Lerumb och Killeiij lip

Anbirn Bastuold

j m 10
i GrdenSmrij pund vj mrFrj
Luoldxiiij mr.
Rraasix mr

H. Augustinus Waalle

2 dlr j m 3
i Sndre HembSmrvj pund
GretteMeelij lip:
Langere degrd.S:j pund
HarelstadKornxiiij lip.

Olle Hielmtued

i GaardenSmrj pundFrj

Peder Lerumb

i GrdenKornxviij lipFrj

Anne Huebye

j dlr 3
i GrdenMeelxiiij lipFrj
WoldSaltviij lip
InguoldtsaasenMeeliij lip

Hans Huebye

2 m.
i SkallehornMeelj Skipp:

Thord Robach

2 m
i Grden med vnderligende degrdKornxix LipFrj
SrbyeMeelj Skipp:

Hans Gielstad

i GrdenMeelj Skipp j lipFrj

Anders Baskj

i Grdenxj lip:Frj

Anbirn Husebye

j dlr
i GaardenMeelviij lip
FoKornviij lip:
Saltvj lip:
ReeffuoSaltviij lip:
MalmeMeelij lip
SuinlandSmrj pund

Sffren Berig

2 m
i VoldMeelj Skipp

Haagen Thorgierrd

i Grdenj skip:Frj

Knud Robach

i GaardenMeelix lipFrj

Olle Bolstad

13 .
i SbyeMeelij lip j Bp:

Olle Ollumbstad

5 m.
i Gaarden med vnderligende degrdMeelxiij lipFrj
HagestadMeelix lip
LurMeelj Fr
Holmbv lip
Skaarij lip

Hans Ronnere

3 m 9
i GrdenS:iij pundFrj
GullichstadKornj Skip:
BringagerKorniiij lip

Anbirn och Engen Suensdattr

j dlr 9
i BircheHuuderj
Smrvj m

Anne Skou

i GrdenMeelj Skipp:Frj

Anders Birche

i GrdenSmriiij pund vj mrFrj

Karen och Olle Hansen Eier med sin tuende Sster

2 m.
i OffigstadSmrij pund iij mr

Therchel Fosen

i Aamot vnder Grden BrugisHuuderjFrj
HutufftMeelij Skipp:
Jerpekinj Skip: j Fr.
RambnisSmrviij pund
FoKornj Skipp:
BircheskouffMeelj Skipp: ij lip
Birchej Skipp:
Aaserevj lip
Saltiiij lip
BaaKornj skipp:
HalestadSmriij pund ij mr
Meelv lip:
Kalagerj Skipp:
BakeHuuder4
LhjKornxviij lip:
Gudumb med vnderligende degrdj skip j Fr
BergMeelvij lip:
Kierj Skipp:
KaabeSmriiij pund
BerigMeelij Skipp: j Fr.
JahreSmriij pund

Niel Kilsre

i GrdenKornxj lip: ij ReFrj

Berete Refftal

5 .
i GrdenMeelj Fr.Frj
MoefieldSaltj lip:

Thord Refftal

i GaardenMeelj skip:Frj

Hans Dahl

i Gaardenxiiij lipFrj

Dyre Langaa

j dlr.
i GrdenS:iij pundFrj
BerigMeelxvj Lip:

Chrestoffer och Gunder Gunders.

j m 3
i BerigMeelv Lip:

Chresten Dahl

j2
i JerpenSmrviij mr

Olle Grydenis

i GrdenMeelxj lip:Frj

Thorbirn Sercheland

i Grdenj Skip j Fr.Frj

Sffren Hal

i GrdenMeelvj lip:Frj

Senich Sorbye

i Grdenij lip. j B:p.

Effuen Thorp

j dlr.
i Grdenj SkippFrj
BakeMeelviij lip:

Anders Hal

18
RaastadSmrj pund

Jacob Norbye

i Grden med vnderligende degrdMeelxvj lip.Frj
SkindijFrj

Chrestoffer Gundestad

i Grdenviij lipFrj

Kield Syrestad

i GrdenSaltj Fr

Iffuer Regestad

3 m 3
i GrdenK:xvij lip.Frj
MyreMeelj Skipp:
AmyrSmrxviij mr

Poffuel Regestad

i Grdenxvij lipFrj

Ramus Snekestad

3 dlr 9
i FreMij Skipp:
HarildstadMeelviij Lip:
HalMeelxv Lip:
RaaenSmrxviij mr

Lauris Lur

j dlr 9 .
i HoltMeelxviij lip

Anne Houg

i GaardenHuuderijFrj
SkindxvijFrj

Chrestoffer Hutofft

4 m
i BrekeMeelxviij lip:

Jacob Helgeland

j?? dlr
i Be vnder RsholtSkindiijFrj
SembSkindv
FieringSmrij pund
ThoffteMeelj Fr.

Ramus Offigstad

j dlr.
i GaardenS:v pundFrj
MyreKornv pund
HembergSmrj pund

Joen Klffuenis

2 m.
i Grden med vnderliggende degrdMeelj SkippFrj
HagestadMeelij lip:
SlemmereHuuderj

Amund Aa

i GrdenMeelj Skipp vj lipFrj

Claus Freberig

i Grden med vnderligende degrdSaltiij pundFrj

Olle Copstad

2 m 9
i GaardenMeelj Skipp j lipp:
OseberigMeelxij lip

Clemet Vold

j dlr
i GrdenSaltxvj lipFrj
GylteeSaltj Skipp:

Erich Bake

i GrdenKornviij lipFrj
Saltj lipFrj

Olle Kieran

15
i ffre KieranKorniij lip

Haluor Fosllj

i Grdenvj lip j ReFrj

Paa Sin Brns Veigne

j m ij
i Forn: Grdvj lip j R.

Endre Houtued

i Grdenix lipFrj

Olle Egetufft och Sin Broder Alff

Eier i Grden med ditz vnderligende degrdMeelxv LipFrj
Smrxxj mr

degaarder


Chresten Skaanne

i GaardenSaltviij lipFrj

Anders Malme

i GrdenSaltvj lip:Frj

Sin Sster

14
i forn. GaardSaltiij lip j B:p:

Amund Solberg

i GrdenMeeliiij lip:Frj

Chrestoffer Bringager

i Grdenij lipFrj

Iffuer Borstad

i GrdenKornviij lipFrj

Amund Luold

i GrdenSaltvij lip:Frj

Thorbirn Heinsrd

2j .
i SorbyeMeeliiij lip

Hagen Krogeborig

i GrdenSaltj Fr.Frj

Olluff Siltued

2 m.
i GrdenMeelxij lipFrj
AasendeMeelij Skipp:
Houtuedvj lip:
GrttereSaltiij lip:

Kilde: NRA, RK, Lensregnskaper, Tnsberg len, Legg 32.8, Kontribusjonsskatt 1655.

Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt