30. Aarø.

     Navnet. Det uttales Aa'ri; skrives i 1390-aarene Alrøy, et andet sted: i Alrøynne; 1593 Arøen, 1604 Aarøenn, 1668 Aarøen, 1723 Aarøe. Den rigtige gammelnorske form er Alrøy, av trænavnet olr, older eller or, og betydningen blir derfor: oreskogøen. - Samme navn i Sandeherred, men der synes det at ha anden oprindelse.
     Deling. De to øer med samme navn var vistnok allerede i 1300-tallet to særskilte bruk, for Rødeboken taler om ytre Aarø som eget bruk.

1. Nordre Aarø.

     Skattet for halv ødegaard. Skylden var 1398 1/2 markebol; utover i 1600-tallet dels 1 kvarter makrel, dels 1 riksdaler, dels 1 smørpund; 1668 slo de skylden fast til 4 linspund tunge.
     Eiere. Gammelt kirkegods. Nøtterø prestebord eier 1/2 markebol her 1398, og prestebordet eide øen helt til 1826, da brukeren kjøpte den.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 2 1 3 - -
1668 - 3 1 3 12 2 tøndesaa akerjord.
1723 - 3 - 3 7 1 1/2 tønde havre.
1803 - 3 - - - Saadde ingenting.
1820 - 2 - - - 1 tønde.
1845 - 2 - 2 - 1 1/2 t. havre, 1/2 byg, 1/8 t. byg, 3 t. poteter.
1865 1 6 - 2 - 1/2 t. rug, 3/8 t. hvete, 3 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til ved og gjerdefang. Ikke mer jord til rydning. Mangler humlehage. - 1723. Ingen skog. Fæhavn hjemme. Beboerne har sin meste næring av sjøen. - 1803. Tilstrækkelig havnegang, men slet ingen skog. - 1820. Ingen skog, og ussel havnegang.

Brukere.

     Øen danner en utmærket havn, Aarøsund, men som jordvei var ikke øen stort værd. I vore ældste mandtal, fra 1590-aarene, staar ingen bruker paa Nordre Aarø, saa da maa øen være underbruk, kanske under søndre ø. - Omkring 1605 nævnes Bent, "slet forarmet, omgaar og betler", sier futen; han levde utover mot 1620, og enken Elen efterpaa; hun eide en liten skyldpart i Bugaarden. - Hans ca. 1620-26. - Rasmus ca. 1627-47; en datter Marte egtet vist Hans Bugaarden. - Tommes ca. 1648-56. - Nils Olssøn ca. 1657-1700, var 40 aar 1664. Husene hans brandt op 1665. Han klager 1679 paa grannen Henrik Søndre Aarø; Henrik hadde overfaldt ham i hans eget hus og slaat ut tænder. Hustruen som hette Berte Trulsdatter, døde 1697. To aar før døde Jørgen Nilssøn og Ingeborg Nilsdatter, vistnok deres barn. Nævnte Jørgen var gift og efterlot sig to sønner: Halvor, f. 1694, Jørgen, f. 1695; de levde 1705, men blir saa væk. - Paal Monssøn 1700-1707, egtet Berte Jakobsdatter som maa være enken efter nævnte Jørgen; hun døde 1712. Paal som de fleste aarene nok var stuesitter her, flyttet til Petterød.
     Halvor Olssøn 1707-1718. Gift i Tønsberg 1701 m. Maria Persdatter. Han bygslet bruket 1707, betaler 1711 kop- og ildstedskat som skipper; hadde 1708 til daaben sønnen Per, 1711 datteren Helene, men mer faar vi ikke vite om ham, for han flytter væk fra Nøtterø. Fra denne Halvor Olssøn nedstammer Tønsberg-familjen Bruu, og muligens Halvor var skyldt til den Per Bro som bodde paa Vestre Nøtterø ved lag 1670. - Sønnen Per Halvorssøn Bruu egtet 1743 Maria Andersdatter Strand, f. 1721 i Stranda; bodde først paa Sandø, Tjømø, saa i Tønsberg.
     Anders Janssøn Fjellbacke 1718-57, losoldermand. I et mandtal 1723 oplyses at han fæstet Nordre Aarø 1718, da godt og vel 40 aar, og at han i krigsaarene hadde tjent seks aar for kvartermester og var blit kvestet (det var vel derfor han fik losoldermandshvervet). Utvilsomt var han fra Fjällbacka i Kville sogn i Bohuslen. Fra dette gamle norske landskap søkte en hel del i Karl den tolvtes urolige tidsalder op til Norge; saaledes hadde Anders Janssøn med sig to brødre (blir omtalt nedenfor), og i Movik træffer vi bohusleningene Ola og Erik; fra Fjällbacka kom ogsaa stamfædrene til Grøn-slegten, Erik Anderssøn Grøn i Kjerringvik og Nils Anderssøn Grøn i Sandefjord. - Anders Janssøn synes at ha været en driftig kar; ved siden av det vesle jordbruket og oldermandsposten hadde han øltapperi, hetter det 1721, og snart begyndte han ogsaa at spekulere i eiendommer. Først kjøpte han Føikaas som han senere byttet med Akerup; saa Roppestad; solgte igjen hovedbølet, men beholdt Roppestadholmen, Middelborg og Sand. Han bygde gode hus paa Aarø ved siden av dem som hørte med til bruket. Anders Janssøn døde 1757, 79 aar. Gift to ganger: 1. m. Margreta Jensdatter, død 1736, 50 aar; 2. m. Marte Rasmusdatter Windahl, død 1761, 55 aar. Ingen barn. Da boet blev opgjort efter sidste hustru's død, blev det 360 rdl. igjen til deling mellem egtefellenes søsken (det var nok daarlig stell paa slutten, særlig under enkens sygdom).
     Anders Janssøn hadde to brødre: 1. Erik Janssøn, bodde i Svelvik, efterlot sig to døtre som arvet her. 2. Jan Janssøn, kom som gammel mand hit til svigersønnen paa Aarø (se nedenfor); hadde tidligere bodd paa en plass ved Larkollen. Døde 1771, henved 90 aar. Hustruen Anne Jensdatter døde 1763, 76 aar. Efter et ugreit skifte at dømme hadde de tre barn: 1. Kristian Janssøn, f. ca. 1713, bodde paa Grefsrød østafjords (enten i Rygge eller Id). 2. Anne Jansdatter, g. m. Otter Bakke. 3. Else, g. m. Søren Rør (i Rygge; om deres datter Anne Kirstine Rør, se Stranda).
     Otter Anderssøn Bakke (Bache) 1759-91. Født ca. 1725, uvist hvor; lodsoldermand efter Anders Janssøn og gift med hans brordatter Anne Jansdatter. Otter kjøpte baade husene og plassene efter forgjængeren. Han døde 1791, 66 aar. Hustruen overlevde ham, flyttet om nogen aar til huset sit paa Sand, senere vist til Tønsberg. To barn vokste op, sønnen Anders Arnt, se nedenfor, og datteren Berte Andrea, f. 1764, egtet 91 enkemand Hans Sakariassen Buer.
     Anders Arnt Bakke 1795-96. Født 1762, sjømand, en kort tid lodsoldermand; døde i Lisabon 1796. Gift m. Sille Karine Samuelsdatter, vistnok fra Drøbak; levde til 1807, da 43 aar. Tre barn: 1. Otto Henrik, døde 1809, 19 aar. 2. Henrik Samuel, f. 93. 3. Inger Katrine, f. ca. 1788.
     Nikolai Bartolomeus Abelsted 1808-09, sogneprest Falck's svigersøn, gift 1802 m. Falck's yngste datter Sofia Charlotte. De kjøpte husene efter Bakke og fik bygsel paa jorden. Men Abelsted som var skipper, forsvandt sporløst med skib og mandskap i slutten av 1809. To sønner blev født her paa Aarø: 1. Hans Abelsted, f. 1809, blev skipper, giftet sig 1838 med en enke paa Hønnerød i Sandeherred og døde der 1865. 2. Nikolai Bartolomeus, f. 1810.
     Hans N. Ambjørnsen 1815-55. Født 1789 og søn av Nils Ambjørnsen i Brevik. Blev tidlig skipper, førte skib for faren; i ufredsaarene blev han danebrogsmand for fortjensfuld deltagelse ved provianttilførslen; skal engang være kapret og maatte sitte i prison. 1826 eier han hovedparten i skib Petrus som hadde tilhørt faren, og som han længe hadde seilt med. Samme aar kjøpte han av staten Søndre Aarø for 450 spd. og jordavgift. Han staar som eier av gaarden til 1855, men allerede før 1830 flyttet han til Fredrikstad hvor han drev skibsrederi, og der døde han 1864. - Gift to ganger: 1. 1815 m. Lovise Nilsdatter, f. 1794 og datter efter Nils Larsen Rønningen; hun døde 1823; gift 2. m. Anne Kirstine Møller, f. 1806, død 1837, datter av lodsoldermand Møller. - Syv barn, fire med første, tre med anden hustru: 1. Fredrikke, f. 1815, g. 1844 m. byfoged Hvidtfeldt (i denne andet egteskap, se nedenfor). 2. Nils Fredrik Ambjørnsen, f. 1818, skipper og reder i Fredrikstad. 3. Klara, f. 1819, gift 1839 m. byfoged i Aalesund Hans Jørgen Hansen Hvidtfeldt (f. 1806). 4. Pauline, f. 1822. - 5. Karl Ludvig Ambjørnsen, kjøbmand i Kristiania. 6. Jørgen Ambjørnsen, kjøbmand i Kristiania. 7. Karen, g. m. kjøbmand William Schmidt i Kristiania.
     Nils Nilsen, omtalt under Bergan, kjølpte Nordre Aarø ved auktionsskjøte 1855 for 1300 spd.

2. Søndre Aarø.

     Skattet for ødegaard. Regnes i 1390-aarene for 1 markebol; i 1600-tallet 2 smørpund, og det ændres ikke før 1838.
     Eiere. Olavsklostret i Tunsberg eide 1399 1 markebol i ytre Alrøyne. I riksregistanter I s. 136 omtales et brev fra Tunsbergprovsten Laurits Matssøn, skrevet 1551 til kongen, hvori han søker om at "Munke-Aarø og Munkelykken" som begge hadde ligget til Graabrødreklostret, nu maatte bli henlagt til byens skole, og hertil gir kongen sit bifald. Med "Munke-Aarø" maa menes Søndre Aarø som altsaa engang før reformationen maa være gaat over fra Olavsklostret til Graabrødreklostret. Efter 1551 regnes Søndre Aarø for tilhørende Laurentiuskirken; kom derfor med provstigodset under kronen 1627, endelig under grevskapet i 1670-aarene. Solgt til brukeren 1750. Siden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 6 2 9 - -
1668 1 4 2 5 22 3 tøndesaa akerjord.
1723 1 7 - 5 13 3 tønder havre.
1803 1 5 - - - 5 t. havre.
1820 1 5 - - - 2 tønder.
1865 2 8 - 7 - 3 1/2 t. havre, 1 1/2 byg, 11/16 rug, 5/8 hvete, 3 t. p.
      Andre oplysninger. 1661. Ingen skog, da den er ødelagt ved brand. - 1668. Skog til noget smaalast, dog mest ødelagt ved vaadeild. Ingen jord at rydde. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til gjerdefang og brænde. Fæhavn hjemme. Beboerne har sin næring av sjøen. - 1803. Tilstrækkelig skog og havnegang. - 1820. God havnegang, og skog til husbehov. Jordarten skarp og kuldændt.

Brukere.

     Nils 1593, nævnes til forbi 1620. - Hans ca. 1630-60.
     Henrik Perssøn ca. 1660-1709, døde her 1709, 87 aar. Han maa ha staat i god anseelse, herpaa tyder ialfald flere av barnas giftermaal. Hustruens navn kjendes ikke. I kirkeboken nævnes fire barn: 1. Hans Henrikssøn, egtet 1686 Rønnaug Hansdatter Sandø, Tjømø, og bodde der. 2. Søren Henrikssøn, egtet 1697 Mari Bilovsdatter Holtan, Tjømø, bodde der. 3. Kari, egtet 1687 en kjendt Sandefjordskipper Villum Perssøn Oddefjeld. 4. Eli, egtet 1698 Fin Kjelssøn som fik bygsel paa halve Aarø med svigerfaren, men seilte sig bort med en kreiert 1700. Eli egtet saa 1702 Sven Torssøn, og de bodde nok i eller ved Sandefjord, skjønt Sven bygslet halve Aarø.
     Gullik Jørgenssøn 1707-12. Han tjente hos Henrik 1705, var da 23 aar; egtet 1706 Inger Andersdatter. Det er skifte efter ham 1712, saa han er vel blit væk i krigstjeneste. Efterlot sig datteren Ingeborg, f. 1709, egtet 1736 Jørgen Anderssøn paa Store-Færder og bodde der.
     Lars Olssøn 1714-56, egtet Gulliks enke Inger. Hans mor Anne døde hos ham 1738, 95 aar, men vi vet ellers ikke hvorfra han var. Hustruen Inger døde 1750, 77 aar, og Lars egtet da Johanne Petersdatter Middelborg, f. 1717. Lars kjøpte 1750 Søndre Aarø av greven for 300 rdl., men maatte laane det meste. Han døde 1756, henved 80 aar. Fire barn, to med hver hustru: 1. Anne, f. 1716, døde 28 aar gl. 2. Gullik, f. 1720, forsvinder. - 3. Inger, f. 1751, egtet 76 Hans Sørenssøn Ringshaug (Sand). 4. Lars Larssøn, f. 1757, kom til at bo i Brevikbugta.
     Jørgen Kristofferssøn 1757-75, egtet enken Johanne. Hans var fra Svensrød, født 1724 og vistnok brorsøn av før nævnte Gullik Jørgenssøn. Sat bare med halve øen, for han solgte straks en halvpart til Hans Kjølø. Jørgen døde borte fra hjemmet 1775. Ett barn, Dorte Maria, døde 21 aar gl. Enken Johanne flyttet til sønnen son Lars i Brevikbugta, levde til 1798. - Som nævnt hadde Jørgen medeier i Hans Sørenssøn, tidligere bruker paa Østre Kjølø. Født 1728, kom hit 1758, døde 1776 i Trondhjem. Gift 1752 m. Anne Amundsdatter fra Søndre Gipø, f. 1731, døde i Sparrønningen 1790- Ett barn bare vokste op: Kirsten Hansdatter, egtet vistnok 79 Johannes Evenssøn Gipø.
     Søren Ambjørnssøn 1774-91, samlet igjen begge parter av bruket paa én haand; løste efterhvert ogsaa til sig alle hus paa øen. Søren som hørte til slegten Ambjørnsen var født i Grøtterød 1743, seilte som skipper, døde 1791. Ved skiftet takseres eiendommen for 1000 riksdaler, og arvesummen blev ca. 1800. Gift 1767 m. Barbra Larsdatter, f. 1741 og datter av Lars Arnessøn Østre Nøtterø; hun overlevde manden helt til 1826. - Seks barn, alle gutter og derav to lag tvillinger; tre vokste op: 1. Nils, f. 1775, var 1801 reservelods, men sies at være vanfør; døde aaret efter; ugift. 2. Jørgen, og 3. Lars, blev begge skippere og bodde paa hjemgaarden som dog ikke blev officielt delt før længe efter deres død. De kaldte sig Sørenssen, senere Aarø.


244. Aarø.

Bruk 1.
     Jørgen Sørensen Aarø 1811-35. Født 1779, døde 1835. 1810 seiler han som skipper med Rønningenkens skib Emanuel, og 1814 fører han brig Speculation, et av priseskibene som blev tat utenfor Kristiansand 1810 og kjøpt av Lars Jakobsen paa Sand. Men snart begyndte Jørgen Aarø selv som reder. 1818 var han blit medeier i brig Concordia (43 lester), og 1822 har han faat en større part i Mattis Sande's store skib Martha (124 lester). I slutten av 1820-aarene førte han selv Martha.
     Gift 1811 med sit søskenbarn Karen Maria Ambjørnsen, f. 1785 og datter av Nils Ambjørnsen i Brevik. Deres eneste barn Nils Fredrik, f. 1811, døde ung. Som enke blev Karen Maria sittende i uskiftet bo, beholdt længe skutepartene og stod sig godt. Døde 1874. Ved skiftet blev arvesummen næsten 22000 spd. som deltes mellem barn efter egtefellenes søsken (paa mandens side broren Lars's barn, paa hustruens side barn efter brødrene Anders, Hans og Ambjørn).
Bruk 2.
     Lars Sørensen Aarø 1811-36. Født 1785, døde 1836. Var længe skipper paa brorens brig Concordia. Gift 1811 m. Anne Helene Paulsdatter Stranda, f. 1785, overlevde Lars til 1873. Av seks barn levde fire op: 1. Sofia, f. 1811, egtet 1853 Ingebret Eriksen fra Botne; hun bor 1874 som enke paa Olsrød i Stokke. 2. Paul Arnt Larsen Aarø, f. 1813, skipper, blev boende her; gift 1843 m. Nikoline Fredrikke Ambjørnsen Brevik. 3. Stine, f. 1820, levde ugift. 4. Karl Fredrik Larsen Aarø, f. 1823, skipper, bodde paa Petterød; gift 1851 m. Karoline Ambjørnsen Brevik (søster av brorens hustru).
     Ældste søn Paul Arnt fik 1865 skjøte paa bruket, og samme aar holdtes delingsforretning (mellem bruk 1 og 2).

     Odden. I tiden 1760-90 bodde her en stuesitter, Nils Kristofferssøn fra Svensrød, bror av ovenfor omtalte bruker Jørgen Kristofferssøn. Nils flyttet tilslut til Grimestadstranda paa Tjømø. Mer om ham under Svensrød.


Innhold