75. Lindholmen.

     Navnet skrives 1396 i Lindholmæ, 1554 Linholmen, 1580 Lindholmen, likessa senere. Det maa komme av trænavnet lind.
     Eiere. Øen nævnes allerede ved lag 1320. Den hørte nemlig med i den samling jordegods som ridder Bjarne Audunsson gav til et nyt hospital ved Laurentiuskirken i Tunsberg. Skylden dengang var 2 aurabol; den blev i 1600-tallet 6 hugne bord, undertiden 1 kvarter makrel; fra 1668 2 linspund tunge. Lindholmen tilhørte Laurentiuskirken ogssa efter reformationen; blev ca. 1645 pantsat til borgermester Anders Madssøn; lagt under grevskapet ved dettes oprettelse 1673; laa siden under hovedgaarden Jarlsberg.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 - 4 - 7 - -
1668 - 2 - 3 3 1/2 tøndesaa akerjord.
1803 - 2 - - - 1 tønde havre.
1820 - 2 - - - -
1845 1 1 - 4 - 3 tønder poteter.
1865 - 4 - 4 - 1 1/2 t. havre, 1/8 byg, 3/4 rug, 1/2 hv., 14 t. p.
      Andre oplysninger. 1803. Meget liten skog og særdeles skarp havn. - 1820. God havn, og skog til husbruk.

     Brukere. I en jordebok 1580 sies om Lindholmen at de hadde den til sommerhavn for et par hester. - Strandsitter Kristoffer Lindholmen blir omtalt i 1630-aarene; enken Marte i 1660-aarene. Saa en ny Kristoffer som aar 1700 blev væk med en kreiert; en datter Kari egtet 1711 Hans Olssøn paa Bolæren.
     Anders Monssøn ca. 1705-30, maa være fra Bolæren og tilhøre Monse-slegten der. Han hadde 1699 egtet Berte Katrine Olsdatter. De bodde de første aarene paa Store-Færder hvor Anders er første fyrvokter. Saa kom de til Lindholmen, men flyttet nok atter til Færder hvor Berte Katrine døde 1746. To sønner Ola og Nils døde som unggutter; to andre Mons (se nedenfor) og Jørgen blev knyttet til Færder. Døtre: Pernille og Mari.
     Mons Anderssøn ca. 1730-36, født 1708; egtet 1729 Guri Hansdatter Haug, Tjømø; bodde her nogen aar, flyttet til Færder.
     Fredrik Torgerssøn 1737-46, stamfar til den bekjendte skipper- og rederæt fra Lindholmen. Han var født 1694 paa Rubberød hvor han hadde tilhold i barndom og ungdom; fôr tilsjøs likesom brødrene. Giftet sig 1726 m. enken Berte Nilsdatter paa Hvalø og fik med hende jordvei. Berte var kommet fra Ulvø, men hadde været gift m. Anun Hanssøn Hvalø. Hun døde 1727. Fredrik egtet 1729 Mari Monsdatter, efter kirkeboken født 1691 og datter av Mons Bolæren og hustru Guri Nilsdatter. Fredrik maatte flytte fra Hvalø, fordi steddatteren Mari og hendes mand skulde ha gaarden. Saa kom han til Lindholmen, og her døde han 1746, 52 aar (omkom ved at gaa sig bort paa isen). Skiftet efter ham viser at familjen sat i armod (det blev snaue 12 riksdaler tilovers). Enken Mari levde til 1758. Fredrik efterlot sig fire barn, to efter hver hustru og alle fødte paa Hvalø: 1. Torger Fredrikssøn, f. 1726, se nedenfor. 2. Maria, tvillingsøster av Tørger, egtet 1750 matros Elias Mortenssøn fra Vestby (var en kort tid paa Hvalø, flytter saa væk, sandsynligvis til Vestby). - 3. Benedikt Fredrikssøn, f. 1730, var en tid i Stokke, døde ifølge kirkeboken paa Nedre Haug 1790. 4. Sørine, f. 1731, forsvinder.
     Torger Fredrikssøn 1750-1803, f. 1726, døde 1803; drev fiskeri ved siden av jordbruket. Gift 1. i 1750 m. Inger Evensdatter Mellem-Kjølø, f. 1730, død 1764; gift 2. i 1765 m. Gunhild Kristoffersdatter, efter kirkeboken født 1734 paa Svensrød; døde 1808 hos datteren sin paa Øvre Haug, Tjømø. Torger hadde ialt tretten barn, herav vokste op fem efter første, fire efter sidste hustru: 1. Fredrik Torgerssøn, f. 1752; ialt gift tre ganger, første gang 1785 m. enken Idde Anunsdatter Nedre Haug, Tjømø (han kaldte sig efter gaarden Fredrik Hauff og var omkring 1800 Tjømø's største reder og rikeste mand; flyttet til Narverød i Slagen og døde der 1816, se Tjømø s. 370). 2. Berte Maria Torgersdatter, f. 1754, egtet 79 Per Anunssdøn Øvre Tanstad. 3. Ingeborg, f. 1757, egtet 78 Anun Gjertsen, bodde paa Pyt, Tjømø (fra dem stammer Tjømø-familjen Gjertsen). 4. Maria, f. 1759, egtet 83 Mads Gjertsen, bror av nævnte Anun; bodde i Dalen, Tjømø. 5. Helvig, f. 1763, egtet 89 Torger Bilovssøn Holme, Tjømø; bodde en tid paa Kolabæk. - 6. Anne Maria, f. 1766, egtet 94 Ola Anderssøn Rød, se nedenfor. 7. Inger Kristine, f. 1771, egtet 90 Hans Henrikssøn Haug, Tjømø, bodde der. 8. Samuel Torgerssøn, f. 1775; kaldte sig Lindholm, blev likesom broren en kjendt skipper og reder; bodde en tid paa Hvalø, se der. 9. Susanna, f. 78, opholdt sig 1801 paa Haug.
     Ola Anderssøn 1803-07, svigersøn av forrige; var fra Nedre Rød, Tjømø. Reiser væk; bor 1807 paa Narverød. - Efter ham fik Hans Movik paa Bjerkø bygsel paa Lindholmen, men flyttet nok ikke hit, for han var ogsaa knyttet til Bjerkø og Hvalø.
     Kristoffer Kristensen ca. 1811-20, flyttet til Hvalø; se Skjælerø og Hvalø.
     Anders Hansen 1822-59, var født i Fredrikstad, sier kirkeboken, men han kom hit fra Aarø. Gift 1822 m. Anne Maria Ellevsdatter, f. 1793 paa Bolæren. Da hun døde 1853, egtet han Abel Maria Gulbrandsdatter, født i Sandsvær. Han blev enkemand anden gang 1858, og aaret efter ramtes han av en trist ulykke: huset hans brændte ned, og de to barna efter sidste hustru, jente og gut, indebrændte. Anders orket nok ikke at bære slaget; de fandt ham druknet ut for stranden. - Med første hustru hadde han tre sønner, Edvart (blev bare 22 aar), Hans og Anders; desuten datteren Marte Maria som 1853 egtet Andreas Jonsen fra Frogn, Nesodden, og de bodde her efterpaa.


278. Fulehuk fyr, tændt første gang 1ste november 1821. Ombygd 1850, ændret endel ogsaa senere. Fyrlyset ca. 18 m. over havflaten; fast lys med blink hvert minut.


Innhold