Vestfold-slekt

Vestfold-slekt

Hensikten med denne siden er å legge ut avskrifter av kilder med personopplysninger fra Vestfold og samle lenker til andre sider som inneholder slektsdata fra Vestfold.

Det anbefales å alltid kontrollere opplysninger i avskrifter mot originalkilden.


Kirkebøker Andebu
Nøtterøy
Ramnes (11.07.24)
Sandar (Sandeherred) (14.01.24)
Sandefjord (10.07.24)
Sem
Stokke
Tjølling
Tjøme
Tønsberg

Manntall og
folketellinger
Manntallene 1663-66 (11.07.24)
Manntallet 1701
Manntall 1707, Tønsberg by med Holmestrand
Manntall 1710, Tønsberg by med Holmestrand
Folketelling 1814, Tjølling
Folketelling 1825, Sandefjord
Folketelling 1891 (personlister), Sandar

Skifter og
overformynderi
Skifter, Jarlsberg grevskap
Skifter, Larvik grevskap
Overformynderruller, Larvik grevskap

Skattemanntall og
matrikler
Lensregnskap 1514-1660
Fortifikasjonsskatt, 1691, Tønsberg med Holmestrand
Ekstraskatten 1762-1772
Sølvskatten 1816

Militære kilder Legdsruller 1686-1692, Tønsberg og Holmestrand distrikter (03.03.24)
Eldste ruller, 1704-11, Bragernes distrikt
Sjølegd 1706, Bragernes distrikt
Manntall over det unge mannkjønn til sesjonen 22.-23.1.1709, Larvik grevskap (24.02.24)
Legdsrulle ca. 1717
Eldste ruller, 1723-26, Bragernes distrikt
- Hovedrulle
- Ungdomsrulle
- Reserverulle
Hovedlegdsrulle 1726, 2. (Vestre) Smaalenske nasj. inf. regt.
- Det vestre jarlsbergske kompani
- Det østre jarlsbergske kompani
- Det søndre jarlsbergske kompani

Bygdebøker Oversikt over bygdebøker fra Vestfold
Torbjørn Steen-Karlsen:
- Nøtterøygårder
Lorens Berg:
- Andebu
- Nøtterøy
- Sandeherred
- Stokke
- Tjøme

Nyheter | Lenker | Kontakt | English