LORENS BERG

NØTTERØ

EN BYGDEBOK

EN HISTORISK SKILDRING AV BYGDENS UTVIKLING
FRA GAMMEL TID NED TIL KJENDTE NUTIDSFORHOLD.
MED BYGDEKARTER, JORDPLANCHE OG 482 BILLEDER.

MED SÆR-AVSNIT AV
PROFESSOR JAKOB SCHETELIG, PROFESSOR A. W. BRØGGER,
UNIVERSITETSSTIPENDIAT ROLF NORDHAGEN, ANTIKVAR
ANDERS BUGGE.

UTGIT AV NØTTERØ KOMMUNE.
KRISTIANIA
I KOMMISION HOS CARL FALCK, TØNSBERG
1922


INDHOLD


Ketil Firing Hanssen