Innhold
Andebu bygdebok
Nøtterø bygdebok
Vestfold-slekt


Register

Alby
Amundrød
Anholt
Ask
Askjerød
Bakken
     u. Solberg
Balsborge
Balsrød
Bergan
Bettum
Bogen
Borge, Mellem
Borge, Søndre
Borge, Vestre
Borge, Østre
Borgen
Brataas
     u. Fossnes
Bratte-Kverne
Brekke i Arendal
Brekke i Stokke
Brensrød
Brua
     u. Raastad
Brunstad
Brøholt
Buer (Lunds-Buer)
Bækkevar
Bærefjell
Bærevar
Baahus
Daler
Daler
     u. Haugan
Dammen
     u. Vadum
Deie-Borge
Domsbru
Dyrsrød
     u. Fossnes
Døvle i Arendal
Døvle i Stokke
Eikelund
Eikeskaug (Eik)
Fen
Fekja
Flaatnes
Fossnes
Fuske
Gata
     u. Melsom
Gile
Gjein
Gjellesaasen
Gjelstad
Gjennestad
Gjerla
Gjersø
Gravdal
Grimestad
Gryte
Grytingen
Gulbrandsrød
Gurijordet
Gaasø
Hafsrød
Haslestad
Haugan
Haugen
Havnen
Helgerød
Hogsrød
Holt
Holtan
Holtet, Vestre
Holtet, Østre
Hontvet
Huflotten
Hundestuen
Husum
Hvalberg
     u. Fossnes
Hvaal
Haaø
Kile
Kjelderen (nedre)
Kjelderen (øvre)
Kleppan
Klaastad
Kolkinn
Kongell
Kongsteigen
Korsane
Korsebrekke
     u. Fossnes
Korterød
Krika
Kroken
Kullerød
     u. Fossnes
Kverne
Langlo
Langø
Lia (Hauganlia)
Lillevar
Lund
Lunden (Var)
Lunds-Buer
Løken
Laagerød
Melsom
Melsomvik
Myre
Møkkenes
Nygaard
Olsrød
Omdal
Orebru
Ormestad
Oserød
Oslebakke
Prestegaarden
Ragnildrød
Rakkevik
Ramsum
Rensgata
Rise
Rove
Rusletvet
Rømminga
Rørkoll
Raaberg
Raastad
Sand
Sjuerød
Sjuestok
Skarpe-Borge
Skjelbrei
Skjersnes
Skogen
     u. Gryte
Skaaum
     u. Fossnes
Smedodden
Smørbergrønningen
Solberg
Solberg-hagan
Solum
Stavnum
Stein
Steinsholt
Steinsrud
Stokke prestegaard
Store-Var
Strandlia
Sundby
Tangen
Teigen
Tori
Toverød
Tufte
Tuten Borge
Unnarstvet
Vadum
Vaktberg
Valberg
     u. Melsom
Var-gaardene
Var, Vestre
Veer
Veien (Hauganrønningen)
Veier
Vennerød
Vestgaarden
Vestre Holtet
Vølen
Vaarnes
Øde-Brøholt
Øde-Bærevar (Lunden)
Øde-Veer
Østre Holtet
Aamot
Aarholt