LORENS BERG

STOKKE

EN BYGDEBOK

HISTORISK SKILDRING AV BYGDENS UTVIKLING
FRA GAMMEL TID NED TIL KJENDTE NUTIDSFORHOLD.
MED BYGDEKART, JORDPLANCHE OG BILLEDER

FULDFØRT AV
ARKIVAR N. HALS OG ØIVIND BERG

MED SÆRAVSNIT AV
PROFESSOR JAKOB SCHETELIG, KONSERVATOR
BJØRN HOUGEN, LANDBRUKSSKOLEBESTYRER
B. RAMSTAD, ANTIKVAR ANDERS BUGGE OG
KIRKESANGER KR. ANDERSEN.

UTGIT AV STOKKE KOMMUNE
OSLO
DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI
1928


INDHOLD


Ketil Firing Hanssen